belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Kustánné Hegyi Füstös Ilona kapta a Múzeumpedagógiai Életműdíjat 2019-ben

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum által 2013-ban alapított Múzeumpedagógiai Életműdíjat Dr. Cseri Miklós főigazgató büszkeséggel adta át Kustánné Hegyi-Füstös Ilonának, aki 37 éve a Skanzen munkatársa, számtalan kezdeményezés elindítója és megvalósítója, humorérzéke, vidám, empatikus személyisége különösen alkalmassá teszi a múzeumpedagógiai munkára.

Kustánné Hegyi Füstös Ilona kapta a Múzeumpedagógiai Életműdíjat 2019-ben

LAUDÁCIÓ

Kustánné Hegyi Füstös Ilona a Juhász Gyula  tanárképző főiskola magyar-népművelés szak elvégzése után 1982 óta, 37 éve a Szabadtéri Néprajzi Múzeum munkatársa, ahol először tárlatvezetőként, később múzeumi népművelőként dolgozott, majd 1993 óta múzeumpedagógus.

Humorérzéke, vidám empatikus személyisége különösen alkalmassá teszi a múzeumpedagógiai munkára, ami az évek során az életét meghatározó hivatásává vált. Munkájában új utakat, új lehetőségeket, új kihívásokat keres. Kreativitása, munkakedve fékezhetetlen, ennek köszönhetően számtalan kezdeményezés elindítója és megvalósítója. Pályája során mindig is nagy figyelmet szentelt a fogyatékossággal élő és a hátrányos helyzetű gyermekekkel való foglalkozásra.

Tanösvények címmel programcsomagot dolgozott ki, amihez Braille-írásos szórólapot készített. Érted? Értem! címmel minden érzékszervre építő foglalkozáscsomagot állított össze, majd részt vett az ugyanezzel a címmel meghirdetett szakmai konferencia szervezésében, ami áttörést eredményezett a múzeumok hozzáállásában a fogyatékossággal élők felé. Ezek a tapasztalatok később beépültek a MOKK akkreditált képzésébe is.

Hosszú évtizedek tapasztalatát építette be egyik kidolgozójaként és megvalósítójaként a Skanzen Integrált tábor (fogyatékossággal élő és iskolai közösségi szolgálatot teljesítő diákok részére), programjába,amely 2015-ben Múzeumpedagógiai Nívódíjat nyert.

Áttörést jelentett a középiskolás korosztály felé a Mi történt Annával? foglalkozás kidolgozása is, amellyel a kamaszok valós problémáira reflektált egy múltbéli fikciós film létrehozásával, amely a foglalkozás kiindulópontjaként egy képzeletbeli esküdtszék tagjaiként vonta be a diákokat. Ez a foglalkozása is Múzeumpedagógiai Nívódíjat nyert.

Részt vesz a szintén nívódíjas, hátrányos helyzetű településeken élő gyermekek számára készült utazó Bőröndmúzeum program kidolgozásában és megvalósításában is.

Kustánné Hegyi Füstös Ilona kapta a Múzeumpedagógiai Életműdíjat 2019-ben

A múzeum kapcsolati hálóját szélesítve érte el az óvodákat, akikkel szoros szakmai kapcsolatot ápolva létrehozták a Néphagyomány- éltetésen alapuló óvodapedagógusok akkreditált képzését. Emellett együttműködik a Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesületével és a Szentendrei Óvónők Néphagyományt Éltető Közösségével a 2003-tól megrendezésre kerülő országos Teréz nap szervezésében, amelyen évente több száz óvodapedagógus vesz részt. Az óvodás korosztálytól kezdve az idős korosztályig mindenkivel sikeresen együtt tud működni, így részt vesz a Skanzen demenciával élőkkel foglalkozó programjában is.

Szakmai elkötelezettségét és igényességét bizonyítja, hogy évtizedek óta a MOKK képzéseinek oktatója, évek óta a Múzeumok Őszi Fesztiválja Tanárok napjának ötletgazdája és programjainak kidolgozója.

Tizennyolc éven keresztül szervezte a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Alkotó nap művészeti pályázatát és programjait, amelyen számtalan kreatív és játékos programon vehettek részt az alkotásaikat beküldő gyerekek szüleikkel és a látogatókkal közösen. Mindemellett igazi közösségi ember.

Éveken keresztül szervezte a Skanzen szakmai kirándulásait, a múzeumpedagógusokon és a munkatársakon kívül a „Holdudvar” tagjai is részt vehettek az igényes szakmai programokon. Évtizedes, elkötelezett igényes szakmai munkája, hivatástudata, társadalmi problémák iránti fogékonysága alapján Múzeumpedagógiai

Életműdíjra érdemes.

 

 

A laudációt írta: Bokonics-Kramlik Márta és Molnár József