belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

KITEKINTŐ

#muzeumozzaszobadbol

A MagyarMúzeumok.hu
oldalon sorozatot indult,
mely a múzeumok digitális
anyagait adja közre tematikusan.

 

 

Múzeumozz a szobádból velünk is!

A múzeumoknak mindenkor válaszolniuk kell a társadalmi kihívásokra és lépést kell tartaniuk a technológia fejlődésével, ha nem akarnak poros, idejétmúlt intézményeknek tűnni.


E gondolat talán még sosem volt annyira időszerű, sőt sürgető, mint éppen most, a koronavírus-járványhoz kapcsolódó veszély-helyzet idején.

A hagyományos eszközök mellett forradalmian új eszközökre, új megközelítési módra van szükség, melyek megfelelnek  a jelen digitális kor kihívásainak.

A megoldás pedig nem más, mint a digitális múzeum, mely korszerű és igényes múzeumi tartalmakkal és eszközökkel képes speciális választ adni a digitális kornak a tudásszerzésre irányuló igényeire.

  

 Múzeumozz a szobádból velünk is!

 

A témával kapcsolatban néhány kiadványt szeretnénk a figyelmükbe ajánlani. 
Bízunk benne, hogy segítségükkel a muzeális intézmények még hatékonyabban fognak tudni hozzájárulni a digitális oktatásra történő átálláshoz, s a gyakorlati életben jól hasznosítható, élményalapú múzeumi tartalmaikkal fogják tudni támogatni a határozatlan időre új helyzetbe került pedagógusokat és tanulókat.

 

  • A Digitális múzeum című kötetünkben a gyakorlat-orientált hazai körképet két általánosabb fejezet helyezi kontextusba. A múzeum 21. századi szerepét és közönségével való kapcsolatát, valamint a gyűjtemények széles körű megosztását és a digitális stratégiaalkotás távlatát hat tanulmány mutatja be. A legújabb digitális technológiák mibenlétéről, múzeumi alkalmazási lehetőségeiről, az interdiszciplináris keretek között megvalósítandó tervezés elveiről, valamint a látogatói használat kiértékelésének módszertanáról és tanulságairól pedig a záró fejezetben esik szó. 

 

Múzeumozz a szobádból velünk!

A tanulmányok szerzői között – a téma alapvetően interdiszciplináris jellegét mintegy illusztrálva – megtalálhatók a múzeumok gyakorlati és elméleti szakemberei, intézményi és ágazati vezetői, valamint tervezőművészek, informatikusok és a kommunikációtudományok képviselői egyaránt.

A társadalmi felelősségvállalás jegyében 2020. március 16-tól ingyenesen letölthetővé tettük a Múzeumi iránytű sorozatának 12. számaként megjelentetett Digitális múzeum című kötetet, mely eddig költségtérítés ellenében volt csak elérhető.

 

  • Ugyancsak ingyenesen letölthető a Múzeumi iránytű sorozat 24. számaként most megjelent Digitális múzeumi tartalmak a köznevelés szolgálatában című kötetünk is. Ez a kiadvány a digitális múzeumi tartalmak köznevelési célú fejlesztésével és felhasználásával kapcsolatban nyújt módszertani támogatást. Segít eligazodni a témában releváns hazai és nemzetközi folyamatok, kutatások és jó gyakorlatok között, különös tekintettel a digitális platformok és eszközök, pedagógiai segédanyagok és applikációk múzeumi felhasználását illetően.

 

  • Ugyancsak a MOKK honlapján, a Tudástárból tölthető le a Múzeumi iránytű sorozat 23. számaként megjelent Modern múzeumi interpretáció című kötetünk, mely az új múzeumi interpretációs módszertan közvetítőjeként a látogatók digitális múzeumi tartalmakkal történő elérésére is kitér. 

                                  Múzeumozz a szobádból velünk is! Múzeumozz a szobádból velünk is!

 

A koronavírus miatt zárva tartó muzeális intézmények munkatársainak ezzel is segíteni szeretnénk a témában való minél szélesebbkörű tájékozódást és a hatékony otthoni önképzést.

 

  • Letölthető továbbá az Új munkatársként a múzeumban című kötet is, benne múzeumi alapismeretek múzeumi munkatársaknak, HR alapok vezetőknek, segítség az otthoni önképzéshez. A Múzeumi iránytű sorozat 26. számaként megjelent kiadvány utolsó fejezete egy, a múzeumi területen ma még újdonságnak számító témával, az emberi erőforrás menedzsmenttel foglalkozik, mely segítséget nyújthat a múzeumok vezetőinek, illetve az új munkatársak kiválasztását, beilleszkedésének irányítását, mentorálását végzők számára.

 

A Múzeumi iránytű sorozat eddig megjelent összes kiadványáról az alábbi gyűjtőoldalon keresztül tájékozódhat:

https://mokk.skanzen.hu/modszertani-kiadvanyok1