belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Dr. Bereczki Ibolya: Múzeumok és kihívások – Gazdasági kérdések, maradvány, fejlesztendő területek (MúzeumokMa 2020 kutatás)

Dr. Bereczki Ibolya
ágazati feladatokért felelős főigazgató-helyettes, Szabadtéri Néprajzi Múzeum

Múzeumok és kihívások – Gazdasági kérdések, maradvány, fejlesztendő területek

Dr. Bereczki Ibolya: Múzeumok és kihívások – Gazdasági kérdések, maradvány, fejlesztendő területek

Bevezető

A 2019 őszén elindult és jelenleg is folyamatban lévő kutatás, a MúzeumokMa 2020 átfogó, a hazai múzeumi élet főként szervezeti és működési kérdéseire koncentráló, a korábbiakhoz képest a legnagyobb merítést jelentő vizsgálat1 . Sorozatunk előző írásai bemutatták a kutatás célját, a fő témákat, a résztvevők körét és az alkalmazott módszertan sajátosságait.2 A vidéki muzeális intézmények jelentős részének 2013. január 1-jétől megváltozott a fenntartója. 3 A megyei múzeumi hálózat átalakulásával a települési önkormányzatok mint intézményfenntartók szerepe megnőtt, ugyanakkor a volt megyei múzeumok elsősorban módszertani központként kellett, hogy újra definiálják magukat, és tevékenységük ma főként a megyeszékhely városra koncentrálódik. Az országos múzeumok közül több esetében új, vagy részben megváltozott feladatkört jelentett a filiáléként hozzájuk került, főként területi múzeumok irányítása. Mindez számos – szakmai, szervezeti és gazdasági – kihívást hozott a múzeumi vezetők és szakembereik számára egyaránt.

A folyamat párhuzamosan zajlott az európai uniós és hazai fejlesztések lehetőségével, a múzeumok társadalmi felelősségvállalási szerepkörének erősödésével, a szolgáltatói szemlélet iránti igények növekedésével. A sokrétű forrásbővülés azonban a legtöbb helyen nem járt együtt a hosszútávú fenntartást biztosító források növekedésével és a rugalmasabb felhasználással. Jelen írás elsősorban a 44 mélyinterjú tapasztalatait foglalja össze az intézmények gazdálkodási sajátosságaira, különösen a maradványképzés hatásaira fókuszálva, kitérve az intézményvezetők véleménye alapján a fejlesztendő területek meghatározására.

A teljes publikáció ide kattintva tölthető le.

Kapcsolódó cikkek
Makranczi Zsolt: Bevezetés – a MúzeumokMa 2020 kutatás módszertana, a résztvevők köre