belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol
Események

SZOMBAT

20

JÚLIUS

VASÁRNAP

21

JÚLIUS

HÉTFŐ

22

JÚLIUS

KEDD

23

JÚLIUS

SZERDA

24

JÚLIUS

CSÜTÖRTÖK

25

JÚLIUS

PÉNTEK

26

JÚLIUS

SZOMBAT

27

JÚLIUS

VASÁRNAP

28

JÚLIUS

HÉTFŐ

29

JÚLIUS

KEDD

30

JÚLIUS

Konferencia Marosvásárhelyen: MÚZEUMI ÖRÖKSÉG ÉS MÚZEUMI KOMMUNIKÁCIÓ

Helyszín: Marosvásárhely, Marosvásárhelyi Kultúrpalota kisterme és a Maros Megyei Múzeum konferenciaterme

KEZDÉS
SZEPTEMBER
PÉNTEK
29
BEFEJEZÉS
SZEPTEMBER
SZOMBAT
30

A Kriza János Néprajzi Társaság az idei vándorkonferencia keretében a múzeum mibenlétével, az örökség (ezen belül is digitális örökség) és a múzeumi munka kapcsolatával, illetve a múzeumi kommunikáció (ezen belül is főleg az online kommunikáció) és a múzeumi digitalizáció kérdéseinek összefüggéseit kívánja körüljárni. A konferencián elsősorban a magyarországi és erdélyi muzeológiát érintő sürgető feladatokat és kihívásokat kívánják érinteni.
 
A jelentkezési határidő: 2023. szeptember 1., 14.00 óra

 

ESEMÉNY RÉSZLETES LEÍRÁSA

Konferencia Marosvásárhelyen: MÚZEUMI ÖRÖKSÉG ÉS MÚZEUMI KOMMUNIKÁCIÓ

Konferenciafelhívás

Marosvásárhely, 2023. szeptember 29–30.

A múzeumok növekvő szerepe a társadalmi kommunikációban nyilvánvaló. Az utóbbi évtizedekben a múzeumokat egyre erőteljesebb és folyamatos elmozdulás jellemezte a múlt tárgyi emlékeinek megőrzéstől az örökségtermelés és -reprezentáció, valamint a részvételen alapuló kommunikáció és a reflexív gondolkodás irányába. A múzeum ma már nem csupán helyet ad a különböző szempontok alapján összeválogatott (mű)tárgyaknak, nemcsak keretül szolgál a muzeológusi, illetve a kurátori munka számára, hanem meghatározó erővel bír a falain belül zajló munka során létrejövő jelentések termelése szempontjából a létrehozó és a befogadó oldalán egyaránt.

Ahogy Frazon Zsófia találóan írja: „a múzeumok a társadalmi kommunikáció intézményei, és mint ilyenek a rendelkezésükre álló tárgyakból és forrásokból elképzeléseket, narratívákat, jelentéseket, interpretációkat állítanak elő, vagy generálnak. A múzeum a kiállításaival elmondja, hogy – szerinte – mi fontos, mi értékes, mi nagyra becsülendő, továbbá, hogy mi nemzeti, regionális, mi autentikus. A múzeum a tudományról, a társadalomról, a politikáról és a gazdaságról kialakított kommunikáció és vita fóruma.”

A nemzetközi szinten elfogadott új definíciója értelmében a múzeum olyan, a társadalom szolgálatában álló intézmény, amely egyrészt „kutatja, gyűjti, megőrzi, értelmezi és kiállítja a tárgyi és szellemi örökséget”, másrészt „a nyilvánosság számára nyitott, hozzáférhető és befogadó, elősegíti a sokszínűséget és a fenntarthatóságot”, harmadrészt pedig „etikusan, szakszerűen és a közösségek részvételével működik és kommunikál, változatos tapasztalatot nyújtva az oktatás, a szórakozás, a reflektív gondolkodás és a tudásmegosztás terén”.

Ebben az új definícióban a múzeumi kommunikációra még nagyobb hangsúly helyeződik, hiszen az egyirányú és irányított/frontális ismeretátadás helyett a közösségek és közönségek részvételével történő tudásmegosztás és társadalomépítő kommunikáció fontosságát hangsúlyozza. Ez új kihívások elé állítja a múzeumokat és a múzeumok közönségét egyaránt. Nemcsak a múzeumi bemutatás módja, hanem a látogatás mikéntje is megváltozik, amit tovább bonyolít az egyre erősödő/gyorsuló múzeumi digitalizáció, valamint a virtuális kiállítások és múzeumok elterjedése, illetve ezzel összefüggésben az eredeti és másolat, valamint a reális, virtuális és aktuális összefüggéseinek elméleti és gyakorlati kérdéseinek jelenléte.

A Kriza János Néprajzi Társaság az idei vándorkonferencia keretében ezeknek a fenti gondolatoknak az ismeretében a múzeum mibenlétével, az örökség (ezen belül is digitális örökség) és a múzeumi munka kapcsolatával, illetve a múzeumi kommunikáció (ezen belül is főleg az online kommunikáció) és a múzeumi digitalizáció kérdéseinek összefüggéseit kívánja körüljárni. A konferencián elsősorban a magyarországi és erdélyi muzeológiát érintő sürgető feladatokat és kihívásokat kívánjuk érinteni. 

Konferenciánk olyan kérdéseket kíván körüljárni mint:

1. A Kelet-Közép európai térségben mi jellemzi a digitális technológia múzeumi adaptációjának folyamatát, valamint a digitális technológiának a kiállításszervezésben betöltött szerepét, másrészt – ez előbbivel mintegy szoros összefüggésben – a múzeumi online kommunikáció folyamatát.

2. Milyen feladatok és kihívások előtt állnak a múzeumok a digitális átállás tekintetében.

3. Miként alakul napjainkban a múzeum szerepe a társadalomépítő kommunikációban, hogyan jelennek meg a múzeum falain belül és a múzeumi kommunikációban a kortárs társadalmi problémák, miként termelődnek a múlt és a másikkal kapcsolatos jelentések és miként segítik ezek társadalmi jelenségek megértését, a másság/sokféleség elfogadását.

4. Múzeum és örökség, múzeum és turizmus viszonya.

5. A digitális örökség és múzeumi digitalizáció kérdései.

6. A virtuális múzeum esélyei és az online terekhez kötődő, ott zajló múzeumi gyakorlatok kihívásai, múzeumi kommunikáció online és offline környezetben.

7. Melyek a romániai (az erdélyi) és a magyarországi muzeológia legégetőbb feladatai és kihívásai.

8. A látogatói tekintet alakulása és szerepe a kortárs kiállítás- és múzeumi tárlatvezetés tervezésében. Az előadások időtartama 20 perc, amelyet 10 perc vita követ.

A konferencia időpontja 2023. szeptember 29–30., helyszíne a Marosvásárhelyi Kultúrpalota kisterme, valamint a Maros Megyei Múzeum konferenciaterme.

Terveink szerint a konferencia hagyományos formában, fizikai jelenlét mellett kerül megszervezésre, kivételes esetben azonban online részvételt (a Zoom felületen közvetített előadást) is elfogadunk.

A résztvevők jelentkezési szándékát, valamint a tervezett előadás címét a kriza@kjnt.ro emailcímre várjuk, legkésőbb 2023. szeptember 1-jén 14.00 óráig.

Az előadások szövegének szerkesztett változatát a KJNT kiadványában publikáljuk. A kéziratokat a kötethez legkésőbb október 30-ig várják a kriza@kjnt.ro email címre.

Az előadók számára szállást és étkezést biztosítunk, útiköltséget pedig a lehetőségeinkhez mérten térítünk.

Szervezők:
Kriza János Néprajzi Társaság
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Marosvásárhelyi Kar, Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék
Maros Megyei Múzeum
Néprajzi Múzeum, Budapest

A konferencia szervezőbizottsága:
dr. Jakab Albert Zsolt, a Kriza János Néprajzi Társaság elnöke
dr. Vajda András, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem docense
Pop Angela, a Maros Megyei Múzeum igazgatóhelyettese
dr. Berényi Marianna, a Néprajzi Múzeum kommunikációs főosztályvezetője

A konferencia titkárai:
dr. Nagy Ákos, Kriza János Néprajzi Társaság, tudományos munkatárs
Tatai Orsolya, a Maros Megyei Múzeum muzeológusa