belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

A MÚZEUM JÖVŐJE - A JÖVŐ MÚZEUMA

Beszámoló az I. Országos Múzeumpedagógiai Konferenciáról

Szerzők: Csécs Teréz és Herczig Zoltán

 
 
Konferencia volt a Xántus János Múzeumban (Győr, 2009. november 5-6.). Két napos tanácskozásra hívta a Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága Xántus János Múzeuma és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Képzési Központja a muzeológusokat, múzeumpedagógusokat és nem utolsó sorban az oktatási intézmények, iskolák képviselőit, pedagógusait, hogy “A MÚZEUM JÖVŐJE - A JÖVŐ MÚZEUMA” című programon vitassák meg, cseréljenek tapasztalatot arról, hol tartanak, merre is fejlődnek napjainkban a múzeumok.
 

A múzeumról/kiállításról alkotott ideálkép és a látogatóhoz való viszony alapján jelentős hangsúlyeltolódás figyelhető meg a múzeumokban. A múzeumok gyűjtő, feltáró, feldolgozó, megőrző és bemutató tevékenységében a múzeumpedagógiai és közművelődési feladatok nagyobb hangsúlyt kapnak, az interaktivitás, az élményszerzés/élményadás felé tolódnak el.

 

A múzeumoknak at iskolarendszerű és az iskolán kívüli, egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódása, gyűjteményekben őrzött tárgyi és eszmei kincsek „fogyasztható”, de szakmailag vállalható szintű bemutatása szemlélet- és módszerváltást igényel. Az új kiállítások rendezése, az ezekhez kapcsolódó múzeumpedagógiai, közművelődési programok megalkotása komoly kihívások elé állítják az intézményeket. Miközben a múzeumi alapfeladatok ellátása gazdasági okokból egyre nehezebb, az új pályázati konstrukciók számos lehetőséget teremtenek. Az egyre elfogadottabbá váló projektmunka más gondolkodásmódot, új tudás és kompetenciák megszerzését igényli, az eddigiekhez képest több szintű kapcsolatrendszer kialakítását teszi szükségessé a múzeumban dolgozó szakemberek számára. A múzeumok jövőjével kapcsolatos kérdések tisztázására, szakmai párbeszéd folytatására kívánt fórumot teremteni a konferencia.

A 2009. november 5-i plenáris ülésen köszöntőt mondott Firtl Mátyás, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés alelnöke, Perger Gyula, a Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága igazgatója és
Bereczki Ibolya, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgató-helyettese.

Perger Gyula megyei múzeumigazgató elnöklése alatt Vígh Annamária, az OKM Közgyűjteményei főosztályvezetője Esélyek és lehetőségek című előadásában összefoglalót adott a szakterület helyzetéről, kitörési lehetőségeiről, majd Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója előadásában a sikeres munka érdekében a múzeumok belső kommunikációjának fontosságát emelte ki.

Az új stratégiai elképzelések felvezetéseként Puczkó László ügyvezető igazgató (Xellum) a 2008-ban egy éven át a magyar múzeumokban végzett országos látogatói felmérés főbb tanulságait ismertette, sok rendkívül érdekes, ámde hosszasabb tanulmányozást igénylő grafikon felvillantásával — többször is felhívva a résztvevők figyelmét, hogy az intézményeknek érdemes lenne saját adatsoraikat külön is elemezni. (A teljes felmérés meg fog jelenni a Múzeumi Közlemények különszámában.)

Simon Kata , az OKM Közoktatási Főosztály főtanácsosa A közoktatás-fejlesztés tendenciái című előadásában többször is hangsúlyozta, a múzeumok közművelődéssel foglalkozó munkatársainak érdemes tanulmányoznia a Nemzeti Alaptantervet. A NAT egy lehetőség, amihez lehet és érdemes igazítani a múzeumi oktatást, és amit nem szabályoz a NAT, azt megengedi! Basics Beatrix , s Budapesti Történeti Múzeum főigazgató helyettese Az emlékezés helye vagy eltörölt hely? Múzeum-értelmezés a 21. században c. előadásának „Theatrum memoriae, theatrum mundi”-gondolatára a későbbi előadásokban is reflektáltak előadók. Szatmári Imre , a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága igazgatója egy rövid történeti áttekintés után arra igyekezett választ adni, a törvényi szabályozások változása során hogyan kerültek a megyei intézmények abba a helyzetbe, hogy „nem hogy egységes, de még két teljesen egyforma mód és működési koncepció sincs a vidéki muzeológiában”. Előadásában a különbségek és a próbálkozás felvázolása után megjelölte a stratégia lehetséges lépéseit, hogy mit tehetnének a múzeumok „egységes nemzeti kulturális örökségünk egységes képviselete érdekében”.

 

Az ebéd utáni első előadó, a Természettudományi Múzeum főtanácsosa, Vásárhelyi Tamás Bárd Edit (Duna Múzeum) távollétében és vele összegezte egy kutatás tanulságait: Múzeum és iskola 2009. Múzeumok a közoktatás szolgálatában címmel végzett felmérésüket, amelynek részletes elemzés már megjelent a MOKK kiadásában. A délutáni levezető elnök, Vándor László (Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága, MMISZ) ez után Bereczki Ibolya főigazgató helyettest (SZNM) szólította, Élmény és tudás – A múzeumi szakemberek és a közoktatás c. előadására, amelyben az előadó ismertette a Múzeumi Oktatási és Képzési Központ életre hívásának körülményeit, a koordinátori hálózatot és a koordinátorok feladatait és a várt eredményeket. Ezután Káldy Mária , a MOKK igazgatója a Múzeumi Oktatási és Képzési Központ szakmai továbbképzéseiről beszélt, majd Veres Gábor megyei múzeumigazgató, koordinátor a múzeumi koordinátori hálózat szerteágazó tevékenységét mutatta be. Zágorhidi Czigány Balázs vasvári múzeumigazgató, Vas megyei koordinátor előadása betegsége miatt elmaradt, helyette Török Petra főtanácsos (OKM) és Csesznák Éva múzempedagógiai osztályvezető (SZNM) mutatták be a TÁMOP 3.2.8 keretében megvalósított mintaprojekteket és a haza jó gyakorlatok közül a Skanzenben értelmi fogyatékosok számára tartott múzeumpedagógiai foglalkozást.

 

A délután második felében az európai és magyarországi múzeumi kezdeményezésekről, a múzeumok megújulási törekvéseiről hallhattunk. Vásárhelyi Tamás (MTTM) az európai múzeumi világban uralkodó trendekről tartott élvezetes és tanulságos bemutatót, majd Sári Zsolt tudományos titkár (SZNM) az Európai Unió által létrehozott kulturális projekteket, illetve keretprogramokat (Kultúra 2000, Kultúra 2007-2013) és ezeken belül a múzeumok lehetőségeit ismertette.

Külföldi előadóink közül Gyarmathy Zsolt igazgató a csíkszeredai múzeum megújulás irányában tett lépéselet vázolta fel, különös tekintettel a „szponzor-gyűjtő” és nemzetközi kapcsolatokra. Majd a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma (Pozsony) igazgatója, Jarábik Gabriella beszélt az intézmény és kiállítóhelyei feladatairól, külön is részletezve a Madách- és a Mikszáth emlékházak lehetőségeit, kapcsolatait és tevékenységét. Bolemant Éva igazgatóhelyettes a Szlovák Nemzeti Múzeumban folytatott múzeumpedagógiai munkát foglalta össze. Az estébe hajló hosszú délutánt Varga Zoltán Örökség pedagógia – iskolai és iskolán kívüli keretben című rendkívül összefogott, ám így is nagyon tanulságos előadása zárta, amelyben legalább rövid vázlatát kaptuk a Pécs/Sophianae Örökség Nonprofit Kft-nek városban végzett kulturális, múzeumpedagógiai tevékenységéről, sok megszívlelendő ötlettel.

Másnap, november 6-án a Xántus János Múzeum két termében két szekcióülés zajlott.
A Kiállításaink és az információs- és kommunikációs (IKT) technológiák (Nem hagyományos eszközök a kiállításokban és a múzeumpedagógiában) szekció levezető elnöke Szatmári Imre volt. Hatalmas érdeklődés kísérte Hatházi Gábor (OKM) és Bácskai Gabriella (NFÜ) tájékoztatóját a TIOP pályázatokról és tapasztalataikról (Hogyan írjunk sikeres pályázatot?), hiszen számtalan intézmény szándékozik a következő pályázati lehetőségeket is kihasználni. Szabó János marketing menedzser (Budapest Történeti Múzeum) „Modernitás” és multimédia a múzeumi kiállításokon címmel külföldi tapasztalatokat ismertetett. Ez után Székely Zoltán , a GYMS MMI Xántus János Múzeuma tudományos titkára ismertette a múzeumban zajló technikai és tartalmi fejlesztéseket a 150 éves múzeum helytörténeti kiállításához készített 3D-s kisfilm kapcsán („Felépítettük” Győr várát…).

Rövid kávészünet után Kelemen István , a GYMS MMI Soproni Múzeum helytörténésze a 2 hónapja nyílt új helytörténeti kiállításban („Határtalan történet…”) létrehozott virtuális tér céljait, eszközeit mutatta be.

Ezután két profi cég képviselője következett: Nagy Zsolt építész (Narmer) Design és praktikum a kiállítás tervezésben – új igények, új célok, új eszközök? címmel, Topor Gyula igazgató (BioDigit) pedig Információs eszközök a múzeumi kiállításokban címmel mutatott be különféle lehetőségeket. A szekcióülést egy kellemes beszélgetés zárta, azzal a következtetéssel, hogy a témát folytatni kell(ene).

 

A másik szekció munkáját — Kompetencia-fejlesztés múzeumpedagógiával - esettanulmányok — Török Petra vezető tanácsos (OKM) irányította.
Csesznák Éva (SZNM) a Felkészülés a felnőtt lét szerepeire múzeumi környezetben címmel tartotta meg előadását. Turbók Arnold Bertalan , a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet igazgatója nemzeti ereklyéink közül Szent László hermájának a múzeumpedagógia foglalkozások keretében való feldolgozására, bemutatására és ezen keresztül megvalósítható kompetencia fejlesztésre mutatott egy lehetséges és tanulságos példát. Németh Tibor, a Kazinczy Gimnázium igazgatója a gimnázium és a Xántus János Múzeum együttműködéséről beszélt, különös tekintettel a honismeret oktatásának lehetőségeiről a múzeumpedagógiai eszközökkel. Ezután a Múzeumpedagógiai nívódíjra beadott pályázatok közül Pászti Andrea múzeumpedagógus a Pásztói Múzeumban tartott, Játékos kalandozás a régmúlt korokban c. múzeumpedagógiai foglalkozásokat ismertette. A soproni Bányászati Múzeum Élménybányáját Bircher Erzsébet igazgató „Éld meg, értsd meg...” címmel a felfedezés örömét és a megértő rácsodálkozást mutatta be. Béres Mária , a Tiszazugi Múzeum vezetője ALFA előtt ALFA után – nem szakrendszerű oktatási lehetőségek múzeumunkban címmel tartott izgalmas tájékoztatót, majd Müller Ádám múzeumpedagógus (Iovia ébresztése) a Dombovári Helytörténeti Múzeum múzeumpedagógiai programsorozatát villantotta fel. Továbbfejleszthető, izgalmas eszközöket mutatott meg Pató Mária múzeumpedagógus, MOKK koordinátor (Jász-Nagykun-Szolnok M.M.I.) Dobozba zárt kiállítás?! c. előadásában: társasjátékokkal, öltöztető játékkal tanít a régészet, a történelem, a néprajz „tudására”. A házigazdaként, utolsóként Varga Attiláné múzeumpedagógiai osztályvezető (Xántus J. M.) és Lőrinczy Anna tanár (Kazinczy Gimnázium) Múzeumi program a nem szakrendszerű történelemoktatásban címmel a Xántus János Múzeum és a Kazinczy Ferenc Gimnázium együttműködését mutatták be az eddigi, 3 féléves gyakorlaton keresztül.
A szekció munkáját beszélgetés, vita, tapasztalatcsere zárta.


Az előadások anyagát az előadó nevére kattintva megtekinthetik!

A konferencia részletes programja itt illetve itt érhető el, a meghívó pedig itt tölthető le.

Köszönjük az előadók és a résztvevők közreműködését, érdeklődését!

Csécs Teréz
megyei múzeumigazgató helyettes
MOKK koordinátor

forrás: http://www.gymsmuzeum.hu