belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Mátra Múzeum: Környező világunk - múzeumi tábor más szemmel

A múzeumi tábort 7-12 éves gyerekek számára hirdettük meg. A program egyik célja volt, hogy a táborban részt vevő SNI-s gyerekek vegyes csoportba való beillesztésével javítsuk a különböző képességű gyerekek közt zajló kommunikációt és együttműködést. További célunk volt, hogy azok a gyerekek, akik szűkebb környezetükben nem találkoznak SNI-sekkel, megtanulják felismerni mások képességeit és korlátait, a köztük lévő különbségeket áthidalva pozitív hatással legyenek egymásra. A tábor tematikája természeti környezetünk alkotót. Ezek jelképesen a víz, tűz, fa, levegő és föld. Olyan rendszer-szintű tudást kívántunk átadni, melynek segítségével a gyerekek megértik az élő és élettelen természeti környezet elemei, valamint az emberi társadalom, mint új, az előbbiekkel összefüggő és azokra ható rendszer kapcsolatát. Ezért a természeti környezet folyamatainak bemutatása mellett a környezet- és természetvédelmi problémákkal is megismertettük a gyerekeket.