belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Megjelent a Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért című VEKOP-7.3.4-17 kódszámú felhívás

A Széchenyi 2020 keretében 2017. március 23-án közzé tett felhívás célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, az olyan nem formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket kulturális intézmények valósítanak meg számukra.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 750 millió forint.

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. június 1-től 2018. október 31-ig lehetséges.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2017. június 1. – 2017. július 31.

2017. augusztus 1. – 2017. október 1.

2017. október 2. – 2018. február 1.

2018. február 2. – 2018. október 31.

Bővebb információ az alábbi linken:

https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-kulturlis-intzmnyek-a-kznevels-eredmnyessgrt-plyzati-felhvs

A felhívás ide kattintva érhető el.

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjának megvalósítását támogató, a kínálatot gazdagító tanórán és óvodai foglalkozáson kívüli kulturális (és az ehhez szorosan kapcsolódó, indokolt) tevékenységek kidolgozása és megvalósítása támogatható.

A támogatható nem formális, informális foglalkoztatási formák a következők lehetnek:

  • szakkör, foglalkozássorozat,
  • kulturális óra (pl. múzeumi óra, könyvtári óra),
  • tehetséggondozó-, fejlesztő-, felzárkóztató kiscsoport,
  • tábor,
  • versenyek, vetélkedők,
  • műhely- és klubfoglalkozás,
  • témanap, témahét,
  • művészeti csoport.

Részletes előírásokat a projekt szakmai megvalósításával kapcsolatban lásd a 3.4. A projekt műszakiszakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások című részben.

Témajavaslatok (példálózó felsorolás):

amatőr- és népművészeti foglalkozások, klubok, szakkörök, könnyű- és népzenei érdeklődésre építő, azt felkeltő közösségi zenélés, zenei tanulókörök, az anyanyelven folytatott kommunikációt, a digitális kompetenciákat, a tanulás tanulását, a kezdeményezőkészséget és a vállalkozói kompetenciákat, továbbá a kulturális tudatosságot és kifejezőkészséget fejlesztő folyamatok, múzeumi rendhagyó óra, könyvtári rendhagyó óra, kreatív területekhez kapcsolódó kompetenciafejlesztő foglalkozás-sorozat digitális írástudáshoz, internet használathoz, információkereséshez, tanulási eredményességet elősegítő könyvtári foglalkozások, szövegértést fejlesztő foglalkozások, tudás- és személyiségfejlesztő kulturális foglalkozások, egyéni és közösségi (csoportos) tanuláshoz stb. kapcsolódó foglalkozások, témanapok, színház- és drámapedagógiai foglalkozások, művészetpedagógiai foglalkozások stb.