belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Múzeumi iránytű sorozat

Impresszum

Felelős kiadó: Dr. Cseri Miklós főigazgató

Kiadja: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2000 Szentendre, Sztravodai út 75. Postacím: 2001 Szentendre, Pf. 63.

Nyomdai kiadványsorozat ISSN száma: 2060-9957

Elektronikus kiadványsorozat ISSN száma: ISSN 2559-9402

Sorozatszerkesztők:

Múzeumi iránytű 1-11 kötetek: Dr. Bereczki Ibolya, Káldy Mária, Sághi Ilona

Múzeumi iránytű 12-29 kötetek: Dr. Bereczki Ibolya, Nagy Magdolna

tovább
 → 


Múzeumi iránytű 32. / Museum Compass 32.

Megjelent a Múzeumi iránytű kiadványsorozat legfrissebb száma, melyet a MOKK a  Határokon átívelő partnerség építése a jövő múzeumaiért projekt keretében adott közre angol nyelven.

projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg 2021. március 1. és 2022 június 30. között a MOKK konzorciumi vezetésével.

 

tovább
 → 


Múzeumi iránytű 31/2

Koltai Zsuzsa - Reisz Terézia - Kocsis Mihály: Múzeumpedagógiai mintaprojektek. Eredményességvizsgálat és együttműködés a felsőoktatással. Kutatási jelentés II.

Múzeumi iránytű 31/2. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2021. 191 p.

Megjelent a Múzeumi iránytű 31. számának 2. kötete, amely a múzeumok és a felsőoktatás kapcsolatát vizsgáló országos kutatás múzeumpedagógiai mintaprojektekre vonatkozó vizsgálati eredményét mutatja be. 

A Múzeumi iránytű 31/2. száma Múzeumpedagógiai mintaprojektek – Eredményességvizsgálat és együttműködés a felsőoktatással Kutatási jelentés II. címen jelent meg. A mintaprojektek vizsgálatát a MOKK felkérésére Koltai Zsuzsa, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa és kutatócsapata végezte. 

tovább
 → 


Múzeumi iránytű 31/1

Nagy Magdolna - Pacsika Márton - Szu Annamária: Múzeum és felsőoktatás. Kutatási jelentés I.
Múzeumi iránytű 31/1. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2021. 119 p.

A múzeumok és a felsőoktatás kapcsolatát vizsgáló és a MOKK vezetésével 2021-ben végzett országos kutatás eredményeit összefoglaló kiadvány két kötetben jelent meg.

A Múzeumi iránytű 31/1. száma, amely a  Múzeum és felsőoktatás. Kutatási jelentés I. címet viseli, a múzeumok és a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek című projekt keretében megvalósított múzeumpedagógiai mintaprojektekben nem szereplő felsőoktatási intézmények kapcsolatát feltáró kutatás eredényeit mutatja be.  A kutatást a MOKK munkatársai végezték.

A Múzeumi iránytű 31/2. száma Múzeumpedagógiai mintaprojektek – Eredményességvizsgálat és együttműködés a felsőoktatással Kutatási jelentés II. címmel jelent meg. A mintaprojektek vizsgálatát a MOKK felkérésére Koltai Zsuzsa, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa és kutatócsapata végezte. 

tovább
 → 


Múzeumi iránytű 30.

Kajári Gabi - Pacsika Márton (szerk): Távol is közel...Múzeumok Őszi Fesztiválja minden körülmények között. Múzeumi iránytű 30. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2021. 320 p.

Megjelent a Múzeumi iránytű kiadványsorozat 30., jubileumi kötete Távol is közel... Múzeumok Őszi Fesztiválja minden körülmények között címmel.

tovább
 → 


Múzeumi iránytű 29.

Bereczki Ibolya, Nagy Magdolna (szerk.): Érték, hatás, változás. Írások A mi múzeumunk kiemelt projekt eredményeiről
Múzeumi iránytű 29. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2020. 279 p.

A tanulmányok a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek (EFOP 3.3.3.-VEKOP-16-2016-00001) című kiemelt projekt múzeumi komponensének legfontosabb kutatási és módszertani eredményeit adják közre. A kiadványt azzal a nem titkolt céllal készítettük, hogy a projekt tevékenységeinek, eredményeinek megismerését, majd gyakorlati alkalmazását ösztönözzük a projekt lezárulását követően is.

 

tovább
 → 


Múzeumi iránytű 28.

Nagy Magdolna (szerk.): Fókuszban a közönség -Útmutató a család, gyermek és iskolabarát múzeumi működéshez, a múzeumpedagógia, az önkéntesség és az IKSZ minőségmenedzsmentjéhez
Múzeumi iránytű 28. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2020. 291 p.

A minőségi szolgáltatásnyújtás alapja, hogy a múzeum meghatározza az érintetti körét, felállítson prioritásokat és készítsen tervet, hogy kinek, mit, hogyan szeretne szolgáltatni. Mindehhez ismernie kell a potenciális célcsoportjának elvárásait – az első fejezet a szegmentáláshoz és a közönség igényeinek és elvárásainak megismeréséhez nyújt segítséget.

A kiadvány összefoglalja az érintett célcsoportok elégedettségének növelését célzó lépéseket, feladatokat. A családbarát, a gyermekbarát és az iskolabarát működési mód kialakításához segítenek azok a szempontok, amelyek múzeumi szakemberek, pedagógusok, óvodapedagógusok, egyetemi oktatók közreműködésével készültek. Három területnek készült el a minőségbiztosítási modellje: a múzeumpedagógiának, az iskolai közösségi szolgálat és a múzeumi önkéntesség menedzselésének. Ezek útmutatót adnak e három terület minőségközpontú működtetéséhez.

tovább
 → 


Múzeumi iránytű 27.

Göndör Vera, Gregász Tibor, Kertész Zoltán: Úton a minőségmenedzsment felé - A múzeumi minőségmenedzsment-keretrendszer
Múzeumi iránytű 27. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2020. 208 p.

Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek (EFOP 3.3.3.-VEKOP-16-2016-00001) című kiemelt projekt múzeumi komponensének keretében megjelent kötetben ismertetjük a minőségmenedzsmentkeretrendszer meghatározásának kidolgozását támogató, külföldi és hazai kulturális intézményeknél végzett kutatások tapasztalatait, majd javaslatot teszünk a múzeumoknál alkalmazható, önértékelésen alapuló egységes minőségmenedzsment-keretrendszer kialakítására.

tovább
 → 


Múzeumi iránytű 26.

Káldy Mária (szerk.): Új munkatársként a múzeumban

Múzeumi iránytű 26. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2020.

A Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek (EFOP 3.3.3.-VEKOP-16-2016-00001) című kiemelt projekt múzeumi komponensének keretében megjelent kiadvány útmutató a pályakezdők és a nem múzeumi területről érkező új munkatársak számára, hogy eligazodjanak a múzeumok világában, ezzel is támogatva gyorsabb beilleszkedésüket. Az olvasó átfogó képet kap a múzeumok egyetemes és hazai történetéről, bepillantást nyer a jövő múzeumával kapcsolatos elképzelésekről, megismerheti többek között a magyar múzeumi rendszert, s a működés jellemző területeit: gyűjtemények, állományvédelem, tudományos kutatás, kiállítások, ismeretátadás, interpretáció, múzeumi szolgáltatások, múzeumi marketing, kommunikáció, frontvonalmenedzsment. A kiadvány utolsó fejezete egy, a múzeumi területen ma még újdonságnak számító témával, az emberi erőforrás menedzsmenttel foglalkozik, mely segítséget nyújthat a múzeumok vezetőinek, illetve az új munkatársak kiválasztását, beilleszkedésének irányítását, mentorálását végzők számára.

tovább
 → 


Múzeumi iránytű 25.

Bereczki Ibolya - Nagy Magdolna (szerk.): Élmény és tudás 2019

Múzeumi iránytű 25. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2020.

A Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek (EFOP 3.3.3.-VEKOP-16-2016-00001) című kiemelt projekt múzeumi komponensének keretében megjelent kiadványban Kárpáti Andrea Múzeumok változásban: a múzeumi szakembereket és a múzeumpedagógia helyzetét vizsgáló 2008-2009-es és 2017-es kutatások összehasonlítása című tanulmánya a 2008-2009-ben lefolytatott kutatások hasonlítja össze a 2017-ben végzett kutatásokkal két témakörben: a 2017-ben végzett Múzeumpedagógia Magyarországon 2019 kutatást a 2009-ben végzett Múzeumpedagógia Magyarországon 2008-2009 kutatással, és a Múzeumi szakemberek 2017 kutatást a 2010-ben végzett Múzeumi szakemberek a közoktatás szolgálatában című kutatással.  Szu Annamária Múzeumi szakemberek és múzeumpedagógia az országos statisztikákban című tanulmánya pedig felvázolja azokat a folyamatokat, amelyek jelentős hatással voltak a magyar múzeumok fejlődédére a két vizsgálat között eltelt időszakban, így teljessé téve azt a képet, amely a kutatások eredményei és következtetései alapján kirajzolódik. 

tovább
 → 


Múzeumi iránytű 24.

Pacsika Márton (szerk.): Digitális múzeumi tartalmak a köznevelés szolgálatában 

Múzeumi iránytű 24. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2020.

A Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek (EFOP 3.3.3.-VEKOP-16-2016-00001) című kiemelt projekt múzeumi komponensének keretében megjelent kiadvány a digitális múzeumi tartalmak köznevelési célú fejlesztésével és felhasználásával kapcsolatban nyújt módszertani támogatást. Segít eligazodni a témában releváns hazai és nemzetközi folyamatok, kutatások és jó gyakorlatok között, különös tekintettel a digitális platformok és eszközök, pedagógiai segédanyagok és applikációk múzeumi felhasználását illetően.

tovább
 → 


Múzeumi iránytű 23.

Berecki Ibolya - Népessy Noémi (szerk.): Modern múzeumi interpretáció módszertana

Múzeumi iránytű 23. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2020.

A Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek (EFOP 3.3.3.-VEKOP-16-2016-00001) című kiemelt projekt múzeumi komponensének keretében megjelent kiadványban olvasható tanulmányok összefoglalják a modern múzeumi interpretáció legfontosabb elméleti vonatkozásait és jelenkori trendjeit, választ keresnek a kurátor szerepkörére, a múzeumi együttműködések formáira egy kiállítás – mint a legfontosabb interpretációs forma – létrehozása és működtetése során. Bemutatják azt is, hogy a múzeumpedagógusok milyen módon kapcsolódhatnak be egy kiállítás tervezési és megvalósítási folyamatába. Az írások szólnak a módszertani fejlesztés legfontosabb területeiről, így a múzeumi terek és kiállítási installációk szerepéről, a látogatók igényeinek megismeréséről és bevonásának lehetséges formáiról, valamint az IKT eszközök alkalmazásáról is. A kötetet egy új múzeumi interpretációs módszertan előfutáraként nyújtjuk át olvasóinknak.

tovább
 → 


Múzeumi iránytű 22.

Arapovics Mária, Bereczki Ibolya, Nagy Magdolna (szerk.): A múzeumi terület kutatói szemmel
Múzeumi iránytű 22. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2019. 200 p.

A múzeumi terület kutatói szemmel című kötetben olvashatóak mindazon kutatások múzeumi területre vonatkozó eredményei, amelyek a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás európai uniós projekt keretein belül születtek. A kutatásokról
készült összefoglaló tanulmány rávilágít arra, hogy mit takar valójában a muzeális intézmények közösségi alapú működése. Ezen kívül betekintést nyer az olvasó egy, a Cselekvő közösségek projekttel egyidőben zajló nemzetközi kutatásba is, amely öt ország – közöttük hazánk – muzeális intézményeinek társadalmi szerepvállalását vizsgálta.

tovább
 → 


Múzeumi iránytű 21.

Arapovics Mária, Bereczki Ibolya, Nagy Magdolna (szerk.): Közösségi alapú működés a múzeumokban
Múzeumi iránytű 21. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2019. 228 p.

A társadalmiasított működésért 16 intézmény kapta meg 2019-ben a Múzeumok Majálisán a Közösségi Múzeum elismerést. Az elismerésben részesült intézmények hosszú folyamat eredményeként jutottak el a közösségi működés gyakorlati szintjére. A kötet ezen múzeumok tapasztalatainak bemutatásával juttatja közelebb az olvasót annak az útnak a megismeréséhez, amely a múzeumok közösségi alapú működéséhez vezet.

tovább
 → 


Múzeumi iránytű 20.

Joó Emese (szerk.): MIKSZ – Gyakorlati útmutató az iskolai közösségi szolgálat múzeumi szervezéséhez
Múzeumi iránytű 20. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ 2019.

"...a múzeumi lehetőségeket is alapul véve az együttműködés, a bevonás és a felhatalmazás jelentenek rendkívül erős motivációt, amelynek révén a MIKSZ sikeres lehet. Ehhez nyújt színes, érdekes, formátumában is izgalmas elméleti és gyakorlati útmutatót kiadványunk Joó Emese által szerkesztett kötete, a Múzeumi iránytű legújabb, 20. száma."
Idézet a kötet dr. Bereczki Ibolya sorozatszerkesztő által írt bevezetőjéből.

A módszertani kötet a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” című, EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ által került kiadásra.

tovább
 → 


Múzeumi iránytű 19.

Bereczki Ibolya, Nagy Magdolna, Szu Annamária (szerk.): Szolgáltató múzeum
Múzeumi iránytű 19. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2019. 240 p.

A "szolgáltató múzeum" kifejezés egy olyan szemléletet tükröz, amely szerint a múzeum működése során a bevont csoportok (stakeholderek), közülük is kiemeleten a látogatók igényeit helyezi a középpontba. Mivel a muzeális intézmények a köz szolgálatában állnak, működésükben kiemelt figyelmet fordítanak a potenciális látogatókként azonosítható közösségeikre, a helyi (települési) és a társadalmi beágyazottságuk növelésére.

A Múzeumi iránytű sorozat 19. kötete, mely a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek (EFOP 3.3.3.-VEKOP-16-2016-00001) című kiemelt projekt múzeumi komponensének keretében jelent meg, arra vállalkozik, hogy az utóbbi évek releváns kutatásai eredményeinek bemutatásán túl módszertani segédletet nyújtson a hazai muzeális intézményeknek ezen szemlélet gyakorlati megvalósításához.

tovább
 → 


Múzeumi Iránytű 18.

Arapovics Mária, Bereczki Ibolya, Nagy Magdolna (szerk.): Európai múzeumok közösségi részvételi gyakorlatai
Múzeumi iránytű 18. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2019. 172 p.

Az elmúlt évtizedek során a múzeumok feladatköre kitágult az egész világon, alig akad már olyan intézmény, amelynek ne lennének közösségei, ne törekedne közösségfejlesztésre, társadalmi szerepvállalásra. A Múzeumi iránytű Európai múzeumok közösségi részvételi gyakorlatai című kötetében olyan európai múzeumok jó gyakorlatait mutatjuk be, amelyeket a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás (EFOP-1.3.1-15-2016-00001) kiemelt európai uniós projekt keretében szervezett tanulmányutakon ismerhettek meg a résztvevők és az őket kísérő projektmunkatársak.
A kötet tanulmányai rámutatnak a nemzetközi múzeumi trendekre, a szakmai tanulmányutak új inspirációkat adtak a közösségek bevonására, az önkéntesek menedzselésére, a társadalmi és kulturális esélyegyenlőség fejlesztésére, a különböző kulturális intézmények együttműködésére és a hálózatépítésre, melyeket ezúton kívánunk megosztani az olvasókkal.

tovább
 → 


Múzeumi iránytű 17.

Arapovics Mária, Bereczki Ibolya, Nagy Magdolna (szerk.): A kulturális közösségfejlesztés gyakorlata a múzeumokban
Múzeumi iránytű 17. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2019. 152 p.

A Múzeumi iránytű 17. kötetébe a Cselekvő közösségek - aktív közösségi szerepvállalás projekt 60 órás Kulturális közösségfejlesztés gyakorlata című akkreditált képzés tananyagához készített tanulmányok múzeumi területhez kapcsolódó írásaiból válogattunk. A szerzők olyan gyakorlati szakemberek, akik már lépéseket tettek a közösségi  múezum megvalósítása érdekében. A tanulmányokból megismerhetők a múzeumi közösségfejlesztés sajátos lehetőségei, módszerei és eszközei, továbbá kisebb és nagyobb intézmények hazai és külföldi jó gyakorlatai.

tovább
 → 


Múzeumi iránytű 16.

Dabi-Farkas Rita (szerk.): Esélyt a múzeummal. Hátrányos helyzetűek felzárkóztatása a múzeumpedagógia eszközeivel.
Múzeumi iránytű 16. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2018. 324. p.
 
A „múzeumok mindenkinek” szellemiségében irányított, akadálymentesítési stratégiát felépítő és használó múzeumok adhatják azt a jövőképet, amelyben a társadalom minden tagja helyet kaphat, megfelelő környezethez, közvetítéshez juthat a számára is érthető, megfelelő információk, élmények elérésére. Az Esélyt a múzeummal című kiadvány arra vállalkozik, hogy a hazai múzeumpedagógusoknak és más múzeumi szakembereknek segítséget és támogatást nyújtson a hátrányos helyzetűek fogadásában.
 
A módszertani kötet a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” című, EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ által került kiadásra.
 
A kötetről itt is olvashat.
tovább
 → 


Múzeumi iránytű 15.

Dr. Arapovics Mária, Dr. Bereczki Ibolya, Nagy Magdolna (szerk.): Kulturális örökség – múzeumi közösségek
Múzeumi iránytű 15. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2018. 188 p.

A Múzeumi iránytű 15. száma a muzeális intézmények települési közösségfejlesztési folyamatokban betöltött szerepét mutatja be és a helyi szellemi kulturális örökség élő közösségi gyakorlatainak példáit foglalja kötetbe A kulturális örökség európai évében. A kiadvány a Múzeumi iránytű 13. számának szerves folytatásaként a múzeumok társadalmi szerepének elméleti és gyakorlati hátterét fűzi egybe. Kiemeli a múzeumok közösségi részvételen alapuló működését, bemutatja a társadalmiasítás lépéseit és csokorba gyűjti a civil közösségek élő szellemi kulturális gyakorlatait.

tovább
 → 


Múzeumi iránytű 14.2

Foghtűy Krisztina - Kesik Gabriella (szerk.): Sokszínű múzeumpedagógia II.

Múzeumi iránytű 31/2. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2018. 

 

Kiadványunk újabb betekintést nyújt a múzeumpedagógia iránt érdeklődők számára. A hazai múzeumok és közoktatási intézmények múzeumpedagógiával foglalkozó jeles szakembereinek írásai olvashatók a kötetben. 

tovább
 → 


Múzeumi iránytű 14.1

Foghtűy Krisztina – Kesik Gabriella (szerk.): Sokszínű múzeumpedagógia I. Múzeumi Iránytű 14.1. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2018. 

 

tovább
 → 


Múzeumi iránytű 13.

dr. Arapovics Mária - dr. Bereczki Ibolya - Nagy Magdolna (szerk.): Múzeumi közösségek – Közösségi múzeumok
Múzeumi iránytű 13. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2017. 256 p.

A muzeális intézmények alapításuktól fogva együttműködnek azokkal a helyi közösségekkel, ahonnan gyűjteményeik származnak. A múzeumok számos településen a közösségi színtér szerepét is betöltik: szoros kapcsolatot építenek ki a helyi közösségekkel, bevonják a civil szervezeteket, a helyi lakosokat a múzeum életébe, vagy helyet adnak közösségi eseményekhez. A Múzeumi Iránytű jelen közösségi számának megjelenését támogató Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt a hazai települések közösségfejlesztő programjaihoz nyújt szakmai-módszertani támogatást, miközben a múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények közösségi részvételen alapuló működését segíti elő.

tovább
 → 


Múzeumi Iránytű 12.

Ruttkay Zsófia - German Kinga (szerk.): Digitális Múzeum Múzeumi Iránytű 12. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2017. 236 p.

"A múzeumnak követnie és válaszolnia kell a társadalmi átalakulásokra és a technológia fejlődésével létrehívott változásokra ahhoz, hogy üzenetei mérvadóak legyenek és célba érjenek, hogy kisebb nagyobb közösségek fontosnak tartsák mint gondolkodásra, párbeszédre hívó, élményt nyújtó intézményt. (...) Az internet, a közösségi médiafelületek és a mobileszközök rohamos elterjedése, az emberek mellett a környezettel való kommunikációt is lehetővé tevő szenzorok megjelenése, és a szerteágazó felhasználásukhoz elengedhetetlen informatikai kutatások, fejlesztések izgalmas, teljesen új szerepeket, bemutatási módokat kínálnak a muzeológia számára" – fogalmaznak a szerkesztők a tanulmánykötet ajánlójában.

A kiadvány online verzióját 2020. március 16-tól ingyenesen letölthetővé tesszük. Kérjük, ide kattintson.

tovább
 → 


Múzeumi Iránytű 11.

Múzeumi iránytű 11.Dr. Bereczki Ibolya - Sághi Ilona (szerk.): Múzeumvezetési ismeretek 2. Múzeumi iránytű 11. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 2011. 236 p.

tovább
 → 


Múzeumi Iránytű 10.

Múzeumi iránytű 10.Dr. Bereczki Ibolya (szerk.): Tudás és alkalmazás. Válogatás a múzeumi képzések legjobb dolgozataiból. Múzeumi iránytű 10. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 2010.

tovább
 → 


Múzeumi Iránytű 9.

Múzeumi iránytű 9.Bagyó Kinga - Pálfi Sarolta - Szu Annamária - Török Petra: Műhelytitkok. A múzeumi projektszimulációtól az esettanulmányig. Múzeumi iránytű 9. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 2010.

tovább
 → 


Múzeumi Iránytű 8.

Múzeumi iránytű 8.Dr. Bereczki Ibolya - Sághi Ilona (szerk.): Múzeumvezetési ismeretek 1. Múzeumi iránytű 8. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 2010.

tovább
 → 


Múzeumi Iránytű 7.

Múzeumi iránytű 7.Vasáros Zsolt: Kiállító-tér. Múzeumi tárlatok kézikönyve. Múzeumi iránytű 7. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 2010.

A Múzeumi iránytű 7. - Vasáros Zsolt: Kiállító-tér - Múzeumi tárlatok kézikönyve című kötetben múzeumi kiállítások tervezésével és rendezésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalók kerültek összefoglalásra.
A Szerző építész, aki mintegy 10 éve tapasztalattal rendelkezik a témában, mintegy 100 jórészt megvalósult kiállítás terveit készítette vezető tervezőként vagy társtervezőként. A könyv egyes fejezeteiben tárgyalt témákhoz több esetben megvalósult kiállítások kapcsolódnak, ezeket a kiemelést indokló szempont szerint esettanulmányként mutatjuk be.

tovább
 → 


Múzeumi Iránytű 6.

Múzeumi iránytű 6.Káldy Mária - Kárpáti Andrea - Szirmai Anna Linda: Helyzetkép és perspektívák. Múzeumpedagógia Magyarországon 2008-2009. Múzeumi iránytű 6. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 2010. 200 p.

Az "Országos múzeumpedagógiai adatbázis létrehozásá"-t célul kitűző kutatásunkban a magyar múzeumpedagógia helyzetére (személyi, infrastrukturális állapotára), a múzeumoknak a közoktatási intézmények fogadására való felkészültségére, a fejlesztés irányaira és a fejlődést gátló tényezőkre kerestük elsősorban a választ. Összegyűjtött anyagunk azonban jóval több, mint a cím által sugalmazott, pusztán a múzeumokat jellemző adathalmaz, és a kötetünkben közreadott értékelő tanulmány pedig nemcsak tükörképet nyújt a hazai múzeumpedagógia jelenkori állapotára vonatkozóan, hanem ajánlásokat, javaslatokat is megfogalmaz a jövőbeli fejlesztésekre, a meglévő lehetőségek jobb kiaknázására is.

tovább
 → 


Múzeumi Iránytű 5.

Múzeumi iránytű 5.Dr. Bereczki Ibolya - Sághi Ilona (szerk.): Tudás és gyakorlat. Múzeumpedagógiai módszerek- európai példák és hazai alkalmazások. Módszertani fejlesztés. Múzeumi iránytű 5. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 2010. 287 p.

Jöjjön velünk a könyv segítségével Londonba, és nézze meg a Historic Royal Palaces-ben dolgozó interpretátorokat, vagy tanulmányozza a Muséé du Quai Branly-ban a fogyatékkal élők számára kifejlesztett és felkínált eszközöket, lehetőségeket!
Kötetünkben összegyűjtöttük több európai ország múzeumainak sikeres, bevált, itthon is hasznosítható múzeumpedagógiai módszereit.

tovább
 → 


Múzeumi Iránytű 4.

Múzeumi iránytű 4.Dr. Bereczki Ibolya - Sághi Ilona (szerk.): Élmény és tudás. Múzeumi szakemberek a közoktatás szolgálatában. Kutatási jelentés. Múzeumi iránytű 4. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 2010. 159 p.

Ahhoz, hogy a 21. század elején múzeumaink nyitottá váljanak a társadalomban zajló folyamatok megértésére, megértetésére, és kedvező irányú befolyásolására, ... ismernünk szükséges a múzeumi szféra jelenlegi kapcsolatrendszerét a közoktatással ... látnunk kell, hogy a jelenlegi muzeális infrastruktúra, a kiállítások, programok rendszere alkalmas-e a kompetenciafejlesztő oktatás új elvárásrendszeréhez történő alkalmazkodásra ... a kutatás célja, hogy feltárja, a jövő múzeumi feladataihoz milyen múzeumra, milyen múzeumi szakemberekre, a szakembereknek milyen kompetenciákra van szükségük" - írja dr. Bereczki Ibolya a kötet bevezetőjében. A kutatás során, amelynek elemei kérdőíves felmérés, szakértői vélemények kérése és fókuszcsoportos megbeszélés voltak, olyan szakemberek közreműködését kértük, akik ismerik a múzeumi, illetve oktatási szférát, és válaszaik, javaslataik alapján állítottuk össze ajánlásainkat az intézmények és a fenntartók felé, illetve a jogszabályi környezet módosítására vonatkozóan.

tovább
 → 


Múzeumi Iránytű 3.

Múzeumi iránytű 3.Dr. Vásárhelyi Tamás (szerk.): Múzeum és iskola 2009. Múzeumok a közoktatás szolgálatában. Kutatási jelentés. Múzeumi iránytű 3. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 2009. 204 p.

A kutatási jelentés a múzeumok és iskolák sokrétű tapasztalatának sokirányú továbbfejlesztéséhez kíván adatokkal, értékelésekkel, véleményekkel és javaslatokkal segítséget nyújtani, amikor bemutatja a magyar közoktatás múzeumhasználatának jelenét, a jó gyakorlatot, és javaslatokat tesz a továbblépésre.

tovább
 → 


Múzeumi Iránytű 2.

Múzeumi iránytű 2.Vásárhelyi Tamás: A nyitott múzeum. Múzeumi iránytű 2. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 2009. 216 p.

Dr. Vásárhelyi Tamás, a Magyar Természettudományi Múzeum főtanácsosa, korábbi főigazgató-helyettese hiánypótló, nagy szakmai tapasztalatról, széleskörű nemzetközi informáltságról tanúskodó műve, A nyitott múzeum - a szerző és a kiadó szándéka szerint: "...a múzeumok lényegének és működésének megértését szeretné szolgálni, hogy segítse a múzeumok és a társadalmi környezetük kommunikációját... Azzal, hogy ezt a kicsit zárkózott intézményt átláthatóbbá teszi, segíti a pedagógusokat abban, hogy jobban értsék azt az helyet, ahová tanítványaikat viszik, és talán azt is elősegítheti, hogy a jövőben további partneri kapcsolatok alakulhassanak ki múzeumok és iskolák között, mindkét fél javára."

tovább
 → 


Múzeumi Iránytű 1.

Múzeumi iránytű 1.Pató Mária (szerk.): Nyitott kapukkal - Kapun belül és kívül. Múzeumi iránytű 1. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 2009. 124 p. Leltári szám: KL 15930, KL 15931

A kötet Gyöngyös, Tokaj és Szeged regionális konferenciáinak válogatott anyagát, valamint nyolc esettanulmányt tartalmaz marketing, múzeumi vállalkozás, múzeumpedagógia, iskolabarát múzeum témakörökben.

tovább
 → 


Nyitólap

 

 

HKSZCSPSZV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

SZEPTEMBER

21

CSÜTÖRÖTÖK

eseménynaptár


  SZEP 22
  péntek
 
Szakmai nap Pécsen JÁTSZD EL….ÉS MEGÉRTED! címmel
  SZEP 25
  hétfő
 
21. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó
  SZEP 29
  péntek
 
Konferencia Marosvásárhelyen: MÚZEUMI ÖRÖKSÉG ÉS MÚZEUMI KOMMUNIKÁCIÓ
  OKT 12
  csütörtök
 
Megyei szakmai nap Dunaújvároson
legfrissebb híreink


2023. 09. 08.
Arany Süni Vándordíj
2023. 09. 05.
Kurta Mihály: Múzeumandragógia reziliencia – Szakandragógia-történeti visszatekintés
2023. 08. 17.
Most mutasd meg!
Skanzen hírek


2023. 09. 11.
Hagyományaink vendégségben
2023. 08. 23.
Szentendrei Nyitott Templomok Hétvégéje a Skanzenben