belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Múzeumi iránytű sorozat

Impresszum

Felelős kiadó: Dr. Cseri Miklós főigazgató

Kiadja: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2000 Szentendre, Sztravodai út 75. Postacím: 2001 Szentendre, Pf. 63.

Nyomdai kiadványsorozat ISSN száma: 2060-9957

Elektronikus kiadványsorozat ISSN száma: ISSN 2559-9402

Sorozatszerkesztők:

Múzeumi iránytű 1-11 kötetek: Dr. Bereczki Ibolya, Káldy Mária, Sághi Ilona

Múzeumi iránytű 12-29 kötetek: Dr. Bereczki Ibolya, Nagy Magdolna

tovább
 → 


Múzeumi iránytű 32. / Museum Compass 32.

Megjelent a Múzeumi iránytű kiadványsorozat legfrissebb száma, melyet a MOKK a  Határokon átívelő partnerség építése a jövő múzeumaiért projekt keretében adott közre angol nyelven.

projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg 2021. március 1. és 2022 június 30. között a MOKK konzorciumi vezetésével.

 

tovább
 → 


Múzeumi iránytű 31/2

Koltai Zsuzsa - Reisz Terézia - Kocsis Mihály: Múzeumpedagógiai mintaprojektek. Eredményességvizsgálat és együttműködés a felsőoktatással. Kutatási jelentés II.

Múzeumi iránytű 31/2. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2021. 191 p.

Megjelent a Múzeumi iránytű 31. számának 2. kötete, amely a múzeumok és a felsőoktatás kapcsolatát vizsgáló országos kutatás múzeumpedagógiai mintaprojektekre vonatkozó vizsgálati eredményét mutatja be. 

A Múzeumi iránytű 31/2. száma Múzeumpedagógiai mintaprojektek – Eredményességvizsgálat és együttműködés a felsőoktatással Kutatási jelentés II. címen jelent meg. A mintaprojektek vizsgálatát a MOKK felkérésére Koltai Zsuzsa, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa és kutatócsapata végezte. 

tovább
 → 


Múzeumi iránytű 31/1

Nagy Magdolna - Pacsika Márton - Szu Annamária: Múzeum és felsőoktatás. Kutatási jelentés I.
Múzeumi iránytű 31/1. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2021. 119 p.

A múzeumok és a felsőoktatás kapcsolatát vizsgáló és a MOKK vezetésével 2021-ben végzett országos kutatás eredményeit összefoglaló kiadvány két kötetben jelent meg.

A Múzeumi iránytű 31/1. száma, amely a  Múzeum és felsőoktatás. Kutatási jelentés I. címet viseli, a múzeumok és a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek című projekt keretében megvalósított múzeumpedagógiai mintaprojektekben nem szereplő felsőoktatási intézmények kapcsolatát feltáró kutatás eredényeit mutatja be.  A kutatást a MOKK munkatársai végezték.

A Múzeumi iránytű 31/2. száma Múzeumpedagógiai mintaprojektek – Eredményességvizsgálat és együttműködés a felsőoktatással Kutatási jelentés II. címmel jelent meg. A mintaprojektek vizsgálatát a MOKK felkérésére Koltai Zsuzsa, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa és kutatócsapata végezte. 

tovább
 → 


Múzeumi iránytű 30.

Kajári Gabi - Pacsika Márton (szerk): Távol is közel...Múzeumok Őszi Fesztiválja minden körülmények között. Múzeumi iránytű 30. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2021. 320 p.

Megjelent a Múzeumi iránytű kiadványsorozat 30., jubileumi kötete Távol is közel... Múzeumok Őszi Fesztiválja minden körülmények között címmel.

tovább
 → 


Múzeumi iránytű 29.

Bereczki Ibolya, Nagy Magdolna (szerk.): Érték, hatás, változás. Írások A mi múzeumunk kiemelt projekt eredményeiről
Múzeumi iránytű 29. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2020. 279 p.

A tanulmányok a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek (EFOP 3.3.3.-VEKOP-16-2016-00001) című kiemelt projekt múzeumi komponensének legfontosabb kutatási és módszertani eredményeit adják közre. A kiadványt azzal a nem titkolt céllal készítettük, hogy a projekt tevékenységeinek, eredményeinek megismerését, majd gyakorlati alkalmazását ösztönözzük a projekt lezárulását követően is.

 

tovább
 → 


Múzeumi iránytű 28.

Nagy Magdolna (szerk.): Fókuszban a közönség -Útmutató a család, gyermek és iskolabarát múzeumi működéshez, a múzeumpedagógia, az önkéntesség és az IKSZ minőségmenedzsmentjéhez
Múzeumi iránytű 28. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2020. 291 p.

A minőségi szolgáltatásnyújtás alapja, hogy a múzeum meghatározza az érintetti körét, felállítson prioritásokat és készítsen tervet, hogy kinek, mit, hogyan szeretne szolgáltatni. Mindehhez ismernie kell a potenciális célcsoportjának elvárásait – az első fejezet a szegmentáláshoz és a közönség igényeinek és elvárásainak megismeréséhez nyújt segítséget.

A kiadvány összefoglalja az érintett célcsoportok elégedettségének növelését célzó lépéseket, feladatokat. A családbarát, a gyermekbarát és az iskolabarát működési mód kialakításához segítenek azok a szempontok, amelyek múzeumi szakemberek, pedagógusok, óvodapedagógusok, egyetemi oktatók közreműködésével készültek. Három területnek készült el a minőségbiztosítási modellje: a múzeumpedagógiának, az iskolai közösségi szolgálat és a múzeumi önkéntesség menedzselésének. Ezek útmutatót adnak e három terület minőségközpontú működtetéséhez.

tovább
 → 


Múzeumi iránytű 27.

Göndör Vera, Gregász Tibor, Kertész Zoltán: Úton a minőségmenedzsment felé - A múzeumi minőségmenedzsment-keretrendszer
Múzeumi iránytű 27. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2020. 208 p.

Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek (EFOP 3.3.3.-VEKOP-16-2016-00001) című kiemelt projekt múzeumi komponensének keretében megjelent kötetben ismertetjük a minőségmenedzsmentkeretrendszer meghatározásának kidolgozását támogató, külföldi és hazai kulturális intézményeknél végzett kutatások tapasztalatait, majd javaslatot teszünk a múzeumoknál alkalmazható, önértékelésen alapuló egységes minőségmenedzsment-keretrendszer kialakítására.

tovább
 → 


Múzeumi iránytű 26.

Káldy Mária (szerk.): Új munkatársként a múzeumban

Múzeumi iránytű 26. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2020.

A Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek (EFOP 3.3.3.-VEKOP-16-2016-00001) című kiemelt projekt múzeumi komponensének keretében megjelent kiadvány útmutató a pályakezdők és a nem múzeumi területről érkező új munkatársak számára, hogy eligazodjanak a múzeumok világában, ezzel is támogatva gyorsabb beilleszkedésüket. Az olvasó átfogó képet kap a múzeumok egyetemes és hazai történetéről, bepillantást nyer a jövő múzeumával kapcsolatos elképzelésekről, megismerheti többek között a magyar múzeumi rendszert, s a működés jellemző területeit: gyűjtemények, állományvédelem, tudományos kutatás, kiállítások, ismeretátadás, interpretáció, múzeumi szolgáltatások, múzeumi marketing, kommunikáció, frontvonalmenedzsment. A kiadvány utolsó fejezete egy, a múzeumi területen ma még újdonságnak számító témával, az emberi erőforrás menedzsmenttel foglalkozik, mely segítséget nyújthat a múzeumok vezetőinek, illetve az új munkatársak kiválasztását, beilleszkedésének irányítását, mentorálását végzők számára.

tovább
 → 


Múzeumi iránytű 25.

Bereczki Ibolya - Nagy Magdolna (szerk.): Élmény és tudás 2019

Múzeumi iránytű 25. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2020.

A Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek (EFOP 3.3.3.-VEKOP-16-2016-00001) című kiemelt projekt múzeumi komponensének keretében megjelent kiadványban Kárpáti Andrea Múzeumok változásban: a múzeumi szakembereket és a múzeumpedagógia helyzetét vizsgáló 2008-2009-es és 2017-es kutatások összehasonlítása című tanulmánya a 2008-2009-ben lefolytatott kutatások hasonlítja össze a 2017-ben végzett kutatásokkal két témakörben: a 2017-ben végzett Múzeumpedagógia Magyarországon 2019 kutatást a 2009-ben végzett Múzeumpedagógia Magyarországon 2008-2009 kutatással, és a Múzeumi szakemberek 2017 kutatást a 2010-ben végzett Múzeumi szakemberek a közoktatás szolgálatában című kutatással.  Szu Annamária Múzeumi szakemberek és múzeumpedagógia az országos statisztikákban című tanulmánya pedig felvázolja azokat a folyamatokat, amelyek jelentős hatással voltak a magyar múzeumok fejlődédére a két vizsgálat között eltelt időszakban, így teljessé téve azt a képet, amely a kutatások eredményei és következtetései alapján kirajzolódik. 

tovább
 → 


Múzeumi iránytű 24.

Pacsika Márton (szerk.): Digitális múzeumi tartalmak a köznevelés szolgálatában 

Múzeumi iránytű 24. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2020.

A Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek (EFOP 3.3.3.-VEKOP-16-2016-00001) című kiemelt projekt múzeumi komponensének keretében megjelent kiadvány a digitális múzeumi tartalmak köznevelési célú fejlesztésével és felhasználásával kapcsolatban nyújt módszertani támogatást. Segít eligazodni a témában releváns hazai és nemzetközi folyamatok, kutatások és jó gyakorlatok között, különös tekintettel a digitális platformok és eszközök, pedagógiai segédanyagok és applikációk múzeumi felhasználását illetően.

tovább
 → 


Múzeumi iránytű 23.

Berecki Ibolya - Népessy Noémi (szerk.): Modern múzeumi interpretáció módszertana

Múzeumi iránytű 23. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2020.

A Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek (EFOP 3.3.3.-VEKOP-16-2016-00001) című kiemelt projekt múzeumi komponensének keretében megjelent kiadványban olvasható tanulmányok összefoglalják a modern múzeumi interpretáció legfontosabb elméleti vonatkozásait és jelenkori trendjeit, választ keresnek a kurátor szerepkörére, a múzeumi együttműködések formáira egy kiállítás – mint a legfontosabb interpretációs forma – létrehozása és működtetése során. Bemutatják azt is, hogy a múzeumpedagógusok milyen módon kapcsolódhatnak be egy kiállítás tervezési és megvalósítási folyamatába. Az írások szólnak a módszertani fejlesztés legfontosabb területeiről, így a múzeumi terek és kiállítási installációk szerepéről, a látogatók igényeinek megismeréséről és bevonásának lehetséges formáiról, valamint az IKT eszközök alkalmazásáról is. A kötetet egy új múzeumi interpretációs módszertan előfutáraként nyújtjuk át olvasóinknak.

tovább
 → 


Múzeumi iránytű 22.

Arapovics Mária, Bereczki Ibolya, Nagy Magdolna (szerk.): A múzeumi terület kutatói szemmel
Múzeumi iránytű 22. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2019. 200 p.

A múzeumi terület kutatói szemmel című kötetben olvashatóak mindazon kutatások múzeumi területre vonatkozó eredményei, amelyek a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás európai uniós projekt keretein belül születtek. A kutatásokról
készült összefoglaló tanulmány rávilágít arra, hogy mit takar valójában a muzeális intézmények közösségi alapú működése. Ezen kívül betekintést nyer az olvasó egy, a Cselekvő közösségek projekttel egyidőben zajló nemzetközi kutatásba is, amely öt ország – közöttük hazánk – muzeális intézményeinek társadalmi szerepvállalását vizsgálta.

tovább
 → 


Múzeumi iránytű 21.

Arapovics Mária, Bereczki Ibolya, Nagy Magdolna (szerk.): Közösségi alapú működés a múzeumokban
Múzeumi iránytű 21. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2019. 228 p.

A társadalmiasított működésért 16 intézmény kapta meg 2019-ben a Múzeumok Majálisán a Közösségi Múzeum elismerést. Az elismerésben részesült intézmények hosszú folyamat eredményeként jutottak el a közösségi működés gyakorlati szintjére. A kötet ezen múzeumok tapasztalatainak bemutatásával juttatja közelebb az olvasót annak az útnak a megismeréséhez, amely a múzeumok közösségi alapú működéséhez vezet.

tovább
 → 


Múzeumi iránytű 20.

Joó Emese (szerk.): MIKSZ – Gyakorlati útmutató az iskolai közösségi szolgálat múzeumi szervezéséhez
Múzeumi iránytű 20. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ 2019.

"...a múzeumi lehetőségeket is alapul véve az együttműködés, a bevonás és a felhatalmazás jelentenek rendkívül erős motivációt, amelynek révén a MIKSZ sikeres lehet. Ehhez nyújt színes, érdekes, formátumában is izgalmas elméleti és gyakorlati útmutatót kiadványunk Joó Emese által szerkesztett kötete, a Múzeumi iránytű legújabb, 20. száma."
Idézet a kötet dr. Bereczki Ibolya sorozatszerkesztő által írt bevezetőjéből.

A módszertani kötet a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” című, EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ által került kiadásra.

tovább
 → 


Múzeumi iránytű 19.

Bereczki Ibolya, Nagy Magdolna, Szu Annamária (szerk.): Szolgáltató múzeum
Múzeumi iránytű 19. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2019. 240 p.

A "szolgáltató múzeum" kifejezés egy olyan szemléletet tükröz, amely szerint a múzeum működése során a bevont csoportok (stakeholderek), közülük is kiemeleten a látogatók igényeit helyezi a középpontba. Mivel a muzeális intézmények a köz szolgálatában állnak, működésükben kiemelt figyelmet fordítanak a potenciális látogatókként azonosítható közösségeikre, a helyi (települési) és a társadalmi beágyazottságuk növelésére.

A Múzeumi iránytű sorozat 19. kötete, mely a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek (EFOP 3.3.3.-VEKOP-16-2016-00001) című kiemelt projekt múzeumi komponensének keretében jelent meg, arra vállalkozik, hogy az utóbbi évek releváns kutatásai eredményeinek bemutatásán túl módszertani segédletet nyújtson a hazai muzeális intézményeknek ezen szemlélet gyakorlati megvalósításához.

tovább
 → 


Múzeumi Iránytű 18.

Arapovics Mária, Bereczki Ibolya, Nagy Magdolna (szerk.): Európai múzeumok közösségi részvételi gyakorlatai
Múzeumi iránytű 18. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2019. 172 p.

Az elmúlt évtizedek során a múzeumok feladatköre kitágult az egész világon, alig akad már olyan intézmény, amelynek ne lennének közösségei, ne törekedne közösségfejlesztésre, társadalmi szerepvállalásra. A Múzeumi iránytű Európai múzeumok közösségi részvételi gyakorlatai című kötetében olyan európai múzeumok jó gyakorlatait mutatjuk be, amelyeket a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás (EFOP-1.3.1-15-2016-00001) kiemelt európai uniós projekt keretében szervezett tanulmányutakon ismerhettek meg a résztvevők és az őket kísérő projektmunkatársak.
A kötet tanulmányai rámutatnak a nemzetközi múzeumi trendekre, a szakmai tanulmányutak új inspirációkat adtak a közösségek bevonására, az önkéntesek menedzselésére, a társadalmi és kulturális esélyegyenlőség fejlesztésére, a különböző kulturális intézmények együttműködésére és a hálózatépítésre, melyeket ezúton kívánunk megosztani az olvasókkal.

tovább
 → 


Múzeumi iránytű 17.

Arapovics Mária, Bereczki Ibolya, Nagy Magdolna (szerk.): A kulturális közösségfejlesztés gyakorlata a múzeumokban
Múzeumi iránytű 17. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2019. 152 p.

A Múzeumi iránytű 17. kötetébe a Cselekvő közösségek - aktív közösségi szerepvállalás projekt 60 órás Kulturális közösségfejlesztés gyakorlata című akkreditált képzés tananyagához készített tanulmányok múzeumi területhez kapcsolódó írásaiból válogattunk. A szerzők olyan gyakorlati szakemberek, akik már lépéseket tettek a közösségi  múezum megvalósítása érdekében. A tanulmányokból megismerhetők a múzeumi közösségfejlesztés sajátos lehetőségei, módszerei és eszközei, továbbá kisebb és nagyobb intézmények hazai és külföldi jó gyakorlatai.

tovább
 → 


Múzeumi iránytű 16.

Dabi-Farkas Rita (szerk.): Esélyt a múzeummal. Hátrányos helyzetűek felzárkóztatása a múzeumpedagógia eszközeivel.
Múzeumi iránytű 16. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2018. 324. p.
 
A „múzeumok mindenkinek” szellemiségében irányított, akadálymentesítési stratégiát felépítő és használó múzeumok adhatják azt a jövőképet, amelyben a társadalom minden tagja helyet kaphat, megfelelő környezethez, közvetítéshez juthat a számára is érthető, megfelelő információk, élmények elérésére. Az Esélyt a múzeummal című kiadvány arra vállalkozik, hogy a hazai múzeumpedagógusoknak és más múzeumi szakembereknek segítséget és támogatást nyújtson a hátrányos helyzetűek fogadásában.
 
A módszertani kötet a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” című, EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ által került kiadásra.
 
A kötetről itt is olvashat.
tovább
 → 


Múzeumi iránytű 15.

Dr. Arapovics Mária, Dr. Bereczki Ibolya, Nagy Magdolna (szerk.): Kulturális örökség – múzeumi közösségek
Múzeumi iránytű 15. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2018. 188 p.

A Múzeumi iránytű 15. száma a muzeális intézmények települési közösségfejlesztési folyamatokban betöltött szerepét mutatja be és a helyi szellemi kulturális örökség élő közösségi gyakorlatainak példáit foglalja kötetbe A kulturális örökség európai évében. A kiadvány a Múzeumi iránytű 13. számának szerves folytatásaként a múzeumok társadalmi szerepének elméleti és gyakorlati hátterét fűzi egybe. Kiemeli a múzeumok közösségi részvételen alapuló működését, bemutatja a társadalmiasítás lépéseit és csokorba gyűjti a civil közösségek élő szellemi kulturális gyakorlatait.

tovább
 → 


Múzeumi iránytű 14.2

Foghtűy Krisztina - Kesik Gabriella (szerk.): Sokszínű múzeumpedagógia II.

Múzeumi iránytű 31/2. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2018. 

 

Kiadványunk újabb betekintést nyújt a múzeumpedagógia iránt érdeklődők számára. A hazai múzeumok és közoktatási intézmények múzeumpedagógiával foglalkozó jeles szakembereinek írásai olvashatók a kötetben. 

tovább
 → 


Múzeumi iránytű 14.1

Foghtűy Krisztina – Kesik Gabriella (szerk.): Sokszínű múzeumpedagógia I. Múzeumi Iránytű 14.1. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2018. 

 

tovább
 → 


Múzeumi iránytű 13.

dr. Arapovics Mária - dr. Bereczki Ibolya - Nagy Magdolna (szerk.): Múzeumi közösségek – Közösségi múzeumok
Múzeumi iránytű 13. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2017. 256 p.

A muzeális intézmények alapításuktól fogva együttműködnek azokkal a helyi közösségekkel, ahonnan gyűjteményeik származnak. A múzeumok számos településen a közösségi színtér szerepét is betöltik: szoros kapcsolatot építenek ki a helyi közösségekkel, bevonják a civil szervezeteket, a helyi lakosokat a múzeum életébe, vagy helyet adnak közösségi eseményekhez. A Múzeumi Iránytű jelen közösségi számának megjelenését támogató Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt a hazai települések közösségfejlesztő programjaihoz nyújt szakmai-módszertani támogatást, miközben a múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények közösségi részvételen alapuló működését segíti elő.

tovább
 → 


Múzeumi Iránytű 12.

Ruttkay Zsófia - German Kinga (szerk.): Digitális Múzeum Múzeumi Iránytű 12. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2017. 236 p.

"A múzeumnak követnie és válaszolnia kell a társadalmi átalakulásokra és a technológia fejlődésével létrehívott változásokra ahhoz, hogy üzenetei mérvadóak legyenek és célba érjenek, hogy kisebb nagyobb közösségek fontosnak tartsák mint gondolkodásra, párbeszédre hívó, élményt nyújtó intézményt. (...) Az internet, a közösségi médiafelületek és a mobileszközök rohamos elterjedése, az emberek mellett a környezettel való kommunikációt is lehetővé tevő szenzorok megjelenése, és a szerteágazó felhasználásukhoz elengedhetetlen informatikai kutatások, fejlesztések izgalmas, teljesen új szerepeket, bemutatási módokat kínálnak a muzeológia számára" – fogalmaznak a szerkesztők a tanulmánykötet ajánlójában.

A kiadvány online verzióját 2020. március 16-tól ingyenesen letölthetővé tesszük. Kérjük, ide kattintson.

tovább
 → 


Múzeumi Iránytű 11.

Múzeumi iránytű 11.Dr. Bereczki Ibolya - Sághi Ilona (szerk.): Múzeumvezetési ismeretek 2. Múzeumi iránytű 11. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 2011. 236 p.

tovább
 → 


Múzeumi Iránytű 10.

Múzeumi iránytű 10.Dr. Bereczki Ibolya (szerk.): Tudás és alkalmazás. Válogatás a múzeumi képzések legjobb dolgozataiból. Múzeumi iránytű 10. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 2010.

tovább
 → 


Múzeumi Iránytű 9.

Múzeumi iránytű 9.Bagyó Kinga - Pálfi Sarolta - Szu Annamária - Török Petra: Műhelytitkok. A múzeumi projektszimulációtól az esettanulmányig. Múzeumi iránytű 9. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 2010.

tovább
 → 


Múzeumi Iránytű 8.

Múzeumi iránytű 8.Dr. Bereczki Ibolya - Sághi Ilona (szerk.): Múzeumvezetési ismeretek 1. Múzeumi iránytű 8. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 2010.

tovább
 → 


Múzeumi Iránytű 7.

Múzeumi iránytű 7.Vasáros Zsolt: Kiállító-tér. Múzeumi tárlatok kézikönyve. Múzeumi iránytű 7. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 2010.

A Múzeumi iránytű 7. - Vasáros Zsolt: Kiállító-tér - Múzeumi tárlatok kézikönyve című kötetben múzeumi kiállítások tervezésével és rendezésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalók kerültek összefoglalásra.
A Szerző építész, aki mintegy 10 éve tapasztalattal rendelkezik a témában, mintegy 100 jórészt megvalósult kiállítás terveit készítette vezető tervezőként vagy társtervezőként. A könyv egyes fejezeteiben tárgyalt témákhoz több esetben megvalósult kiállítások kapcsolódnak, ezeket a kiemelést indokló szempont szerint esettanulmányként mutatjuk be.

tovább
 → 


Múzeumi Iránytű 6.

Múzeumi iránytű 6.Káldy Mária - Kárpáti Andrea - Szirmai Anna Linda: Helyzetkép és perspektívák. Múzeumpedagógia Magyarországon 2008-2009. Múzeumi iránytű 6. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 2010. 200 p.

Az "Országos múzeumpedagógiai adatbázis létrehozásá"-t célul kitűző kutatásunkban a magyar múzeumpedagógia helyzetére (személyi, infrastrukturális állapotára), a múzeumoknak a közoktatási intézmények fogadására való felkészültségére, a fejlesztés irányaira és a fejlődést gátló tényezőkre kerestük elsősorban a választ. Összegyűjtött anyagunk azonban jóval több, mint a cím által sugalmazott, pusztán a múzeumokat jellemző adathalmaz, és a kötetünkben közreadott értékelő tanulmány pedig nemcsak tükörképet nyújt a hazai múzeumpedagógia jelenkori állapotára vonatkozóan, hanem ajánlásokat, javaslatokat is megfogalmaz a jövőbeli fejlesztésekre, a meglévő lehetőségek jobb kiaknázására is.

tovább
 → 


Múzeumi Iránytű 5.

Múzeumi iránytű 5.Dr. Bereczki Ibolya - Sághi Ilona (szerk.): Tudás és gyakorlat. Múzeumpedagógiai módszerek- európai példák és hazai alkalmazások. Módszertani fejlesztés. Múzeumi iránytű 5. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 2010. 287 p.

Jöjjön velünk a könyv segítségével Londonba, és nézze meg a Historic Royal Palaces-ben dolgozó interpretátorokat, vagy tanulmányozza a Muséé du Quai Branly-ban a fogyatékkal élők számára kifejlesztett és felkínált eszközöket, lehetőségeket!
Kötetünkben összegyűjtöttük több európai ország múzeumainak sikeres, bevált, itthon is hasznosítható múzeumpedagógiai módszereit.

tovább
 → 


Múzeumi Iránytű 4.

Múzeumi iránytű 4.Dr. Bereczki Ibolya - Sághi Ilona (szerk.): Élmény és tudás. Múzeumi szakemberek a közoktatás szolgálatában. Kutatási jelentés. Múzeumi iránytű 4. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 2010. 159 p.

Ahhoz, hogy a 21. század elején múzeumaink nyitottá váljanak a társadalomban zajló folyamatok megértésére, megértetésére, és kedvező irányú befolyásolására, ... ismernünk szükséges a múzeumi szféra jelenlegi kapcsolatrendszerét a közoktatással ... látnunk kell, hogy a jelenlegi muzeális infrastruktúra, a kiállítások, programok rendszere alkalmas-e a kompetenciafejlesztő oktatás új elvárásrendszeréhez történő alkalmazkodásra ... a kutatás célja, hogy feltárja, a jövő múzeumi feladataihoz milyen múzeumra, milyen múzeumi szakemberekre, a szakembereknek milyen kompetenciákra van szükségük" - írja dr. Bereczki Ibolya a kötet bevezetőjében. A kutatás során, amelynek elemei kérdőíves felmérés, szakértői vélemények kérése és fókuszcsoportos megbeszélés voltak, olyan szakemberek közreműködését kértük, akik ismerik a múzeumi, illetve oktatási szférát, és válaszaik, javaslataik alapján állítottuk össze ajánlásainkat az intézmények és a fenntartók felé, illetve a jogszabályi környezet módosítására vonatkozóan.

tovább
 → 


Múzeumi Iránytű 3.

Múzeumi iránytű 3.Dr. Vásárhelyi Tamás (szerk.): Múzeum és iskola 2009. Múzeumok a közoktatás szolgálatában. Kutatási jelentés. Múzeumi iránytű 3. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 2009. 204 p.

A kutatási jelentés a múzeumok és iskolák sokrétű tapasztalatának sokirányú továbbfejlesztéséhez kíván adatokkal, értékelésekkel, véleményekkel és javaslatokkal segítséget nyújtani, amikor bemutatja a magyar közoktatás múzeumhasználatának jelenét, a jó gyakorlatot, és javaslatokat tesz a továbblépésre.

tovább
 → 


Múzeumi Iránytű 2.

Múzeumi iránytű 2.Vásárhelyi Tamás: A nyitott múzeum. Múzeumi iránytű 2. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 2009. 216 p.

Dr. Vásárhelyi Tamás, a Magyar Természettudományi Múzeum főtanácsosa, korábbi főigazgató-helyettese hiánypótló, nagy szakmai tapasztalatról, széleskörű nemzetközi informáltságról tanúskodó műve, A nyitott múzeum - a szerző és a kiadó szándéka szerint: "...a múzeumok lényegének és működésének megértését szeretné szolgálni, hogy segítse a múzeumok és a társadalmi környezetük kommunikációját... Azzal, hogy ezt a kicsit zárkózott intézményt átláthatóbbá teszi, segíti a pedagógusokat abban, hogy jobban értsék azt az helyet, ahová tanítványaikat viszik, és talán azt is elősegítheti, hogy a jövőben további partneri kapcsolatok alakulhassanak ki múzeumok és iskolák között, mindkét fél javára."

tovább
 → 


Múzeumi Iránytű 1.

Múzeumi iránytű 1.Pató Mária (szerk.): Nyitott kapukkal - Kapun belül és kívül. Múzeumi iránytű 1. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 2009. 124 p. Leltári szám: KL 15930, KL 15931

A kötet Gyöngyös, Tokaj és Szeged regionális konferenciáinak válogatott anyagát, valamint nyolc esettanulmányt tartalmaz marketing, múzeumi vállalkozás, múzeumpedagógia, iskolabarát múzeum témakörökben.

tovább
 →