belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Tanulmányok, kutatások

MúzeumokMa 2020: Ajánlások múzeumigazgatók számára

tovább
 → 


MúzeumokMa 2020 - Ajánlások a múzeumi középvezetők számára

tovább
 → 


Delfi jövő- és trendkutatás a múzeumi, könyvtári és közművelődési területen

tovább
 → 


MúzeumokMa 2020: Ajánlások a múzeumi munkatársak számára

tovább
 → 


Berényi Marianna: Hogyan értékelik a magyar látogatók a múzeumok koronavírus alatt folytatott online tevékenységét?

tovább
 → 


Szu Annamária: A múzeumok esélyegyenlőségi szemlélete és tevékenységei

tovább
 → 


Csordás Izabella: Foglalkoztatási körkép: foglalkoztatási formák és a jogviszonyváltás első hatásai

tovább
 → 


Makranczi Zsolt: Múzeumok és a turizmus

tovább
 → 


Csordás Izabella és Nagy Magdolna: HR kérdések a múzeumi szakmában III. - A munkatársak fejlesztése

tovább
 → 


Csordás Izabella és Nagy Magdolna: HR kérdések a múzeumi szakmában II. - A munkatársak megtartása

tovább
 → 


Csordás Izabella: HR kérdések a múzeumi szakmában I. Fluktuáció és a fiatalok pályán tartása

tovább
 → 


Kajári Gabi: A múzeumok társadalmi szerepvállalása a lokális és a nemzeti identitás erősítéséért

tovább
 → 


Online múzeumi tartalmak a digitális oktatás támogatására (2021)

Az online múzeumi tartalmak köznevelési célú felhasználását vizsgáló tavalyi felmérésünket megismételtük, 100 fő pedagógus töltötte ki 2021. január 23. és. február 8. között kérdőívünket. 

tovább
 → 


Szu Annamária: A múzeumok társadalmi és közösségi szemlélete

tovább
 → 


A koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet és várható hatásai a hazai múzeumokban (2021)

2021. január 21. és február 8. között egy kibővített kérdőív kitöltésére kértük a hazai muzeális intézményeik vezetőit, közülük 203 reagált pozitívan és vett részt kutatásunkban.

tovább
 → 


Nagy Magdolna: A minőségi munkavégzésért – A munkatársak fejlesztési irányai

 

 

 

tovább
 → 


Dr. Bereczki Ibolya: Az országos múzeumok mintaadó szerepe. A múzeumok és a tudomány

tovább
 → 


Pacsika Márton: Kik nem látogatják a múzeumainkat, és mit tehetünk a bevonásuk érdekében?

tovább
 → 


Bereczki Ibolya – Makranczi Zsolt: Stratégiai látásmód a múzeumokban

tovább
 → 


Csordás Izabella: A szervezeti működés szükséges reformjai - így látják a vezetők és a munkatársak

tovább
 → 


Nagy Magdolna – Szu Annamária: Mit jelent a szolgáltatói szemlélet a múzeumokban? (MúzeumokMa 2020 kutatás)

tovább
 → 


Csordás Izabella: Mennyiben befolyásolja a bér a múzeumi munkatársak motivációját 2020- ban? Mit jelent a 37% és mit jelent a 63%? (MúzeumokMa 2020 kutatás)

tovább
 → 


Dr. Bereczki Ibolya: Múzeumok és kihívások – Gazdasági kérdések, maradvány, fejlesztendő területek (MúzeumokMa 2020 kutatás)

tovább
 → 


Makranczi Zsolt: Bevezetés – a MúzeumokMa 2020 kutatás módszertana, a résztvevők köre

tovább
 → 


A koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet és várható hatásai a hazai múzeumokban

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából múzeumi szakemberek körében végzett online kérdőíves felmérést a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központja. A felmérés arra kereste a választ, hogy a járvány következtében kialakult speciális helyzetet a múzeumok hogyan tudják kezelni, illetve milyen következményekkel számolnak, abban az esetben, ha a múzeumok kapui a legrosszabb forgatókönyvvel számolva július végéig zárva lesznek.

2020. április 2. és 6. között 94 fő töltötte ki a kérdőívet, szakmai besorolás szerint a legnagyobb arányban (38%) területi múzeumok, földrajzi felhelyezkedést tekintve pedig a fővárosi múzeumok szakemberei válaszoltak a legtöbben.

tovább
 → 


Online múzeumi tartalmak a digitális oktatás támogatására

2020. március 19-25. között pedagógusok körében folytattunk online felmérést. A felmérés célja az online tanítást elkezdő pedagógustársadalom múzeumi módszerekkel való segítési lehetőségének feltérképezése volt.

A 195 válaszadó véleménye szerint elsősorban különböző mozgóképes múzeumi tartalmakra, virtuális tárlatvezetésekre, online játékokra és feladatokra van szükség az online oktatáshoz. Oktatási segédanyagként, háttéranyagként is inkább a filmjellegű segítséget várják a pedagógusok a múzeumoktól.

tovább
 → 


Koltai Zsuzsa: A múzeumi kultúraközvetítés változó világa

A könyv a múzeumi kultúraközvetítést vizsgálja pedagógiai és andragógiai szempontból.

A kötet a múzeumi kultúraközvetítés fejlődési trendjeivel és jelenlegi helyzetével foglalkozik. A szerző a múzeumi kultúraközvetítés történetének komparatív elemzése mellett felvázolja a múzeumi tanulás elméleti hátterét és jellemzőit, valamint összefoglalja a gyakorlatban megjelenő hagyományos és innovatív módszereket. A hazai és nemzetközi múzeumi kultúraközvetítési gyakorlat és múzeumpedagógus-képzés empirikus vizsgálata, valamint magyarországi múzeumpedagógusokkal, múzeumi közművelődési szakemberekkel és a múzeumpedagógiai továbbképzésekben oktató szakemberekkel 2009 tavaszán készített interjúk eredményei alapján a szerző feltárja a múzeumpedagógia és a múzeumi felnőttoktatás kurrens kérdéseit és fejlődési lehetőségeit.


tovább
 → 


Kocsis-Koltai-Reisz: Múzeumpedagógiai tapasztalatok és igények a hazai pedagógusok körében

A tanulmány a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ megbízásából, a Pécsi Tudományegyetem által készített kutatás eredményeit foglalja össze. A kutatás a pedagógusok múzeumi foglalkozásokkal, azok használatával kapcsolatos hozzáállását, igényeit, tapasztalatait vizsgálta.

tovább
 → 


Nagy Magdolna - Módli Éva: Múzeumok és közösségeik - Kutatási eredmények

A múzeumok körül szerveződő közösségek jelentős szerepet játszhatnak a lakosság és a település fejlesztéséért felelős szakemberek múzeumról alkotott képének formálásában. De vajon mitől válhat egy múzeumi közösség egy település kulturális életének mozgatórugójává? A 2015 nyarán lebonyolított országos kutatás célja, hogy feltérképezze a múzeumok körül szerveződő közösségeket, és megtalálja azokat a kulcstényezőket, amelyek aktiválhatják, közös cselekvésre motiválhatják a helyi lakosságot.

tovább
 → 


Arapovics Mária, Nagy Magdolna, Szu Annamária (szerk.): A múzeumi terület kutatói szemmel

A múzeumi terület kutatói szemmel című kötetben olvashatóak mindazon kutatások múzeumi területre vonatkozó eredményei, amelyek a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás európai uniós projekt keretein belül születtek. A kutatásokról készült összefoglaló tanulmány rávilágít arra, hogy mit takar valójában a muzeális intézmények közösségi alapú működése. Ezen kívül betekintést nyer az olvasó egy, a Cselekvő közösségek projekttel egyidőben zajló nemzetközi kutatásba is, amely öt ország – közöttük hazánk – muzeális intézményeinek társadalmi szerepvállalását vizsgálta. 

tovább
 → 


Kulturális közösségfejlesztési folyamatok vizsgálatai Magyarország településein (zárótanulmány)

Arapovics Mária – Ponyi László – Bódog András: Kulturális közösségfejlesztési folyamatok vizsgálatai Magyarország településein (zárótanulmány)

A Cselekvő közösségek - aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 projekt közösségfejlesztési, társadalmiasítási folyamatainak eredményességét, hatását mérni tudtuk a résztvevő, együttműködő partnerek és a lakosság körében. A projekt hároméves megvalósítási időszakában több kutató-fejlesztő tevékenység valósult meg, amelyek eredményeiről egy összefoglaló tanulmány is készült.

 

tovább
 → 


Települési közösségfejlesztési folyamatok vizsgálata Magyarországon

Ponyi László, Kuthy-Megyesi Judit, Sólyom Barbara. Települési közösségfejlesztési folyamatok vizsgálata Magyarországon

A helyi identitás és kohézió erősítése című, TOP 5.3.1-16 és 6.9.2-16 azonosító számú felhívások nyertes projektjeinek eredményeit, hatásait mérő mid-term és ex-post kutatási jelentés

tovább
 → 


A kulturális közösségszervezés gyakorlata kontrollcsoport-vizsgálattal

Sólyom Barbara, Ponyi László: A kulturális közösségszervezés gyakorlata kontrollcsoport-vizsgálattal

A kutatás a 2017-ben a „Magyarországi múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények reprezentatív felmérése” címmel készült országos intézményi vizsgálatra és annak mintakeretére épült.

tovább
 → 


Magyarországi múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények reprezentatív felmérése

Ponyi László, Arapovics Mária, Bódog András: Magyarországi múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények reprezentatív felmérése

Először készült átfogó, reprezentatív felmérés a magyarországi múzeumi-, könyvtári- és közművelődési intézmények társadalmi-közösségi beágyazottságáról. A Cselekvő közösségek projekt célja annak kiderítése volt, hogy milyen hatást gyakorolnak a helyi lakosok és közösségeik a kulturális intézmények tevékenységére, illetve mennyire veszik figyelembe az intézmények a helyi lakossági- és közösségi igényeket. A kutatás azért hiánypótló, mert ugyan minden évben készül statisztika a kulturális intézmények működéséről, az nem terjed ki a társadalmi szerepvállalásuk felmérésére. Ezelőtt nem volt átfogó vizsgálat a partneri együttműködéseik – az önkétesség, az iskolai közösségi szolgálat menedzsmentje és az esélyegyenlőségi elvek megvalósulásának kapcsán. Az eredmények arra mutatnak rá, hogy mindhárom szakterület erős társadalmi kapcsolatokkal rendelkezik, ugyanakkor akadnak hiányosságok a humánerőforrások, az akadálymentesítés, a közösségi részvételi stratégiák és a rendszeres kutatási munkák terén.

tovább
 → 


Kulturális intézmények társadalmiasítási folyamatai Magyarországon

Kuthy-Megyesi Judit, Ponyi László: Kulturális intézmények társadalmiasítási folyamatai Magyarországon

A Cselekvő közösségek projekt által 2019-ben megjelentetett kötet a Magyarországon működő kulturális intézetek társadalmiasítási folyamatait vizsgáló két kutatást, és azok eredményeit foglalja össze. A kiadvány három nagyobb egységből áll. Először bemutatja a fejlesztést megelőző vizsgálatot, amelynek keretében 108 kulturális intézmény dokumentumait elemezték. A második, 2019-es kutatást a fejlesztést követően végezték el, kizárólag azokon az intézményeken, amelyek két évvel korábban is szolgáltattak adatokat. A felmérés hatásvizsgálatát és a hatásmérés eredményeit foglalja össze a harmadik fejezet. Zárásként pedig a két felmérés eredményeinek összehasonlítása és összegzése olvasható a kötetben. A mellékletekben megtalálhatóak a kutatásban résztvevő intézmények nevei, a vizsgálatok szempontrendszerei, illetve azok a kérdések, amelyeket megválaszoltak a felmérés szereplői. 

tovább
 → 


Dúll Andrea: Hogyan lesz a múzeum közösségi hely? Környezetpszichológiai alapvetés

A környezetpszichológiai kutatások szerint a látogatók sokféle motivációs háttérrel keresik fel a múzeumokat. A múzeumlátogatás elsődleges hajtóereje – a tudásvágy és kikapcsolódás szándéka mögött – az igény a társakkal való együttlétre . A múzeum tehát „természeténél fogva” társas tér. Ugyanakkor az együttlét, a társas élmények önmagukban nem garantálják például a hatékony ismeretközvetítést. A tanulmányban áttekintjük, hogy milyen környezetpszichológiai hatásmechanizmusok mentén lehet a múzeum hatékony és élvezetes tudásközvetítő közösségi hely.

tovább
 → 


Patkó Györgyi: Tanulmány a nemzetközi közösségfejlesztési tapasztalatokról és azok adaptálási lehetőségeiről

A közösségfejlesztés nemzetközi trendjei hazánkban is érzékelhetők és jó lehetőségeket jelentenek a Cselekvő Közösség projekt számára. A virtuális közösségek terjedése, a növekvő igény a közösségi terek iránt, az üzleti szféra aktívabb részvétele a közösségek életében, a szakemberek nagyobb érdeklődése a társadalmilag hasznos tevékenységek iránt vagy a növekvő elvárás, hogy a közösséget szolgáló intézmények hatékonyabbak legyenek – olyan lehetőségek, melyekre a projekt eredményes válaszokat adhat.

 

tovább
 → 


Nemzetközi jó gyakorlatok feltárása

Nemzetközi jó gyakorlatok feltárása. Külföldi múzeumok közösségfejlesztése, társadalmi szerepvállalása – jó gyakorlatok, esettanulmányok, cikkek, projekt beszámolók

A múzeumok társadalmi szerepvállalására 500 oldal terjedelmű külföldi szakirodalom áttanulmányozása eredményeként számos olyan külföldi példát találtunk, amelyek ötleteket adhatnak a magyar múzeumok számára, gondolatébresztőként szolgálhatnak, vagy akár részben, vagy teljes egészében adaptálhatók is.

tovább
 → 


Faár Tamara: Ott lehetsz, ahol akarod! – Élő történelem a múzeumban

tovább
 → 


Delphi jövő kutatás

Ponyi László (szerk.): Delfi jövő- és trendkutatás a múzeumi, könyvtári és közművelődési területen

tovább
 → 


Káldy Mária - Kárpáti Andrea - Szirmai Anna Linda: Helyzetkép és perspektívák. Múzeumpedagógia Magyarországon 2008-2009.

Múzeumi iránytű 6. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 2010. 200 p.

Az "Országos múzeumpedagógiai adatbázis létrehozásá"-t célul kitűző kutatásunkban a magyar múzeumpedagógia helyzetére (személyi, infrastrukturális állapotára), a múzeumoknak a közoktatási intézmények fogadására való felkészültségére, a fejlesztés irányaira és a fejlődést gátló tényezőkre kerestük elsősorban a választ. Összegyűjtött anyagunk azonban jóval több, mint a cím által sugalmazott, pusztán a múzeumokat jellemző adathalmaz, és a kötetünkben közreadott értékelő tanulmány pedig nemcsak tükörképet nyújt a hazai múzeumpedagógia jelenkori állapotára vonatkozóan, hanem ajánlásokat, javaslatokat is megfogalmaz a jövőbeli fejlesztésekre, a meglévő lehetőségek jobb kiaknázására is.

tovább
 → 


Dr. Bereczki Ibolya - Sághi Ilona (szerk.): Élmény és tudás. Múzeumi szakemberek a közoktatás szolgálatában. Kutatási jelentés.

Múzeumi iránytű 4. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 2009. 159 p.

Ahhoz, hogy a 21. század elején múzeumaink nyitottá váljanak a társadalomban zajló folyamatok megértésére, megértetésére, és kedvező irányú befolyásolására, ... ismernünk szükséges a múzeumi szféra jelenlegi kapcsolatrendszerét a közoktatással ... látnunk kell, hogy a jelenlegi muzeális infrastruktúra, a kiállítások, programok rendszere alkalmas-e a kompetenciafejlesztő oktatás új elvárásrendszeréhez történő alkalmazkodásra ... a kutatás célja, hogy feltárja, a jövő múzeumi feladataihoz milyen múzeumra, milyen múzeumi szakemberekre, a szakembereknek milyen kompetenciákra van szükségük" - írja dr. Bereczki Ibolya a kötet bevezetőjében. A kutatás során, amelynek elemei kérdőíves felmérés, szakértői vélemények kérése és fókuszcsoportos megbeszélés voltak, olyan szakemberek közreműködését kértük, akik ismerik a múzeumi, illetve oktatási szférát, és válaszaik, javaslataik alapján állítottuk össze ajánlásainkat az intézmények és a fenntartók felé, illetve a jogszabályi környezet módosítására vonatkozóan.

tovább
 → 


Dr. Vásárhelyi Tamás (szerk.): Múzeum és iskola 2009. Múzeumok a közoktatás szolgálatában. Kutatási jelentés.

Múzeumi iránytű 3. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 2009. 204p.

A kutatási jelentés a múzeumok és iskolák sokrétű tapasztalatának sokirányú továbbfejlesztéséhez kíván adatokkal, értékelésekkel, véleményekkel és javaslatokkal segítséget nyújtani, amikor bemutatja a magyar közoktatás múzeumhasználatának jelenét, a jó gyakorlatot, és javaslatokat tesz a továbblépésre.

tovább
 →