belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol
Betűméret:

Törvények, rendeletek

2018. január másodikával megváltozott a kulturális szakemberek továbbképzésének szabályozása

Az 1/2000 NKÖM rendeletet hatályon kívül helyezték, és helyébe a kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017 (XII.12.) EMMI rendelet lépett be.

Az új miniszteri rendelet – a korábbiakkal ellentétben – már csak az országos múzeumok, országos szakmúzeumok és megyei hatókörű városi múzeumok esetében szabályozza részletesen a továbbképzés rendjét. A továbbképzések tervezésénél csak a megyei hatókörű városi múzeumok esetében állapítanak meg a jogszabályok konkrét kötelezettségeket, ezeknek a múzeumoknak az állami támogatás terhére évente legalább 1 fő szakmai továbbképzését biztosítania kell.

2018. január elsejével megváltoztak a múzeumi szakmai munkakörök betöltésének feltételei is.

Változás még például, hogy nem minősül továbbképzésnek a múzeum tevékenységi körébe tartozó szakterületen megszerzett doktori fokozat.

tovább
 → 


Múzeumok éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatók

A Magyar Közlöny 2014. évi 171. számában megjelent a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról szóló 51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet (23977-23983. oldal).

A rendelet a kihirdetését követő 30. napon belül (azaz 2015. január 9-én) lép hatályba, a benne meghatározott szakmai mutatókat (a múzeumokra vonatkozóan ezeket az 1. számú melléklet tartalmazza) a 2015. évi munkatervben kell először alkalmazni.

tovább
 → 


Iskolai Közösségi Szolgálat

Változott az Iskolai Közösségi Szolgálat végrehajtási jogszabálya. (2014.november)

tovább
 → 


Régészeti lelőhelyek védetté nyilvánítása, régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté nyilvánítása, nyilvántartása és a régészeti feltárás részletes szabályai

32/2014 (IV. 14.) BM rendelet az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, valamint a régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a régészeti feltárás részletes szabályairól szóló 80/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról

tovább
 → 


Az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól

30/2014 (IV. 10.) EMMI rendelet az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól

tovább
 → 


Muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzése

29/2014 (IV. 10.) EMMI rendelet a muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzéséről, valamint a kijelölési eljárásról

tovább
 → 


Kulturális szakértői tevékenység

tovább
 →