belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Múzeumvezetési és államháztartási ismeretek

Időpont, helyszín:  

2024.09.30-10.06. (e-learning) és 10.07-10.15. (tantermi) 

 

A képzés minden férőhelye betelt, a jelentkezés lezárult.

Múzeumi digitális technológiák az oktatás és az élethosszig tartó tanulás szolgálatában (MDT90B) Óraszám: 60 óra

Múzeumi digitális technológiák az oktatás és az élethosszig tartó tanulás szolgálatában (MDT90B) Képzési forma: tantermi és e-learning

Múzeumi digitális technológiák az oktatás és az élethosszig tartó tanulás szolgálatában (MDT90B) Csoportlétszám: 15 -20 fő 

Múzeumi digitális technológiák az oktatás és az élethosszig tartó tanulás szolgálatában (MDT90B) Kiknek ajánljuk: múzeumvezetők, múzeumi középvezetők, múzeumi szakalkalmazottak

A jelentkezéseket belső elbírási folyamat során rangsoroljuk, melynek eredményéről minden jelentkezőt írásban kiértesítünk.

A képzés haszna: 

A kötelező modul részét képezik azok az ismeretek, melyek elsajátítása a 475/2020. (X. 30.) Korm. rendelet 10.§-a és 13.§ továbbá a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet értelmében jogszabályi elvárás a múzeumi vezetőkkel szemben.

A képzés résztvevői olyan újfajta szemléletet, készségeket és vezetői stílust sajátítanak el, amely hozzájárul ahhoz, hogy az általuk vezetett intézmények képesek legyenek az innovációra, a kreativitásra és a vállalkozásra is. Intézményeik képessé válnak hatékonyan együttműködni a köznevelési intézményekkel, és elősegíteni a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését, a köznevelés eredményességének növelését, valamint az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges alapkompetenciák fejlesztését.

A képzés teljesítésének feltétele: részvétel a tantermi órák 90%-án, záródolgozat készítése (saját intézmény fejlesztési terve)

 

A Múzeumvezetési és államháztartási ismeretek c. alapmodul képzési tematikája:

A múzeumi intézményrendszer Magyarországon - A múzeumi intézmények típusai, ágazati irányítás, Múzeumi küldetésnyilatkozat, stratégia és politika, Projekt szemlélet a múzeumban, Pénzügyi irányítás, HR irányítás, Változás management, Hatékony kommunikáció és marketing irányítása

A múzeumok feladatrendszere a 21. században - Fenntartható gyűjteményezés, Állományvédelem, Tudományos feldolgozás, Kiállítási stratégia és politika, Múzeumi ismeretátadás, PR, Marketing a múzeumban

Informatika a múzeumban - A digitális múzeum

A múzeum jogi környezete - Múzeumi vezetők számára nélkülözhetetlen jogszabályok

A jövő múzeuma - Kompetenciák a 21. században, Múzeumépítészet a 21. században

A képzés részét képezi egy vezetői kompetenciákat fejlesztő tréning is!

 

A képzés részvételi díja: ingyenes

Ingyenesen valósul meg a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával. 

 

További információ:

MOKK Oktatási csoport, email: kepzes.mokk@skanzen.hu

 

 

FIGYELEM!

A Múzeumvezetési és államháztartási ismeretek című továbbképzés mellé további képzési modulokat ajánlunk:

A Múzeumvezetési és államháztartási ismeretek című képzés a Múzeumi menedzserképzés az esélyteremtő köznevelés szolgálatában című 120 órás akkreditált és a múzeumi szakmai továbbképzésben elsőként modulos rendszerű képzés kötelező alapmodulja.

Az egy kötelező alapmodulból és két válaszható modulból álló, összesen 120 órás kurzus elvégzését követően a résztvevők a múzeumi vezetőktől a jogszabályok által elvárt kritériumoknak megfelelő – a vezetői és az államháztartási ismeretek elsajátítását is igazoló – tanúsítványt kapnak.

A MOKK lehetőséget biztosít az alapmodul vagy az egyes választható modulok önálló elvégzésére is, de az adott önálló modul ismeretanyagának elsajátítását követően csak akkreditációs szám nélküli tanúsítványt áll módunkban kiállítani, másrészt a csak önálló modulokra jelentkezőkhöz képest a teljes, 120 órás képzésre jelentkezők a kiválasztáskor elsőbbséget élveznek.

A jelentkezők a 60 órás kötelező alapmodul mellé háromféle 30 órás modul közül választhatnak, két 30 órás modul választása szükséges a 120 órás akkreditált képzés teljesítéséhez.

2024-ben választható 30 órás modulok:

Az adott modul címére kattintva bővebb leírás olvasható. A modulokra jelentkezni a modulok leírásánál található jelentkezési felületen keresztül lehet.

A választható modulokat lehetőség szerint tantermi formában tartjuk meg, de az aktuális járványügyi helyzethez rugalmasan alkalmazkodunk. A választható modulokat min. 10 fő jelentkező esetén tudjuk csak elindítani, ellenkező esetben a jelentkezőknek egyéb modulok elvégzését fogjuk javasolni.

 

Az alábbi képzések az EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 "Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek" projekt keretében valósultak meg:

Múzeumi menedzserképzés az esélyteremtő köznevelés szolgálatában I.-Államháztartási és vezetés ismeretek modul   2018.02.19. 2018.03.08.
Múzeumi menedzserképzés az esélyteremtő köznevelés szolgálatában II.-Államháztartási és vezetés ismeretek modul   2019.02.04. 2019.04.15.

 

Az alábbi képzések az EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001  "Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek" projekt fenntartási idejében valósultak meg:

Múzeumi menedzserképzés az esélyteremtő köznevelés szolgálatában -Államháztartási és vezetés ismeretek modul   2021.08.30. 2021.09.09.
Múzeumi menedzserképzés az esélyteremtő köznevelés szolgálatában- Államháztartási és vezetési ismeretek modul   2022.04.04. 2022.04.28.

 

Minőségbiztosítási eredmények

2023.03.06-03.09. és 2023.03.20 - 03.23. Államháztartási és vezetési ismeretek (Szentendre) 

Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak? 4,6
Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 4,2
Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 4,2
Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 4,7
Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei? 4,6
Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 4,8
Hogyan ítéli meg az oktató(k)/gyakorlatvezető(k) munkáját, szaktudását? 4,8
Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek)? 4,6
Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? 5