belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Digitális múzeumi tartalmak hasznosítása a köznevelésben (DM30T)

Múzeumi digitális technológiák az oktatás és az élethosszig tartó tanulás szolgálatában (MDT90B) A képzés akkreditált

Múzeumi digitális technológiák az oktatás és az élethosszig tartó tanulás szolgálatában (MDT90B) Időpont, helyszín: egyeztetés alatt

Múzeumi digitális technológiák az oktatás és az élethosszig tartó tanulás szolgálatában (MDT90B) Óraszám: 30 óra

Múzeumi digitális technológiák az oktatás és az élethosszig tartó tanulás szolgálatában (MDT90B) Képzési forma: tantermi 

Múzeumi digitális technológiák az oktatás és az élethosszig tartó tanulás szolgálatában (MDT90B) Csoportlétszám: 15 fő

Múzeumi digitális technológiák az oktatás és az élethosszig tartó tanulás szolgálatában (MDT90B) Kiknek ajánljuk: felsőfokú végzettségű múzeumi munkatársak

 

A képzés haszna és menete:

A képzés résztvevői a digitalizált gyűjtemények hasznát és hasznosíthatóságának eszközeit megismerve képessé válnak a digitális gyűjtemények gyakorlatban történő hasznosítására, pedagógiai cél felhasználásának segítésére. 

A résztvevők megismerik a pedagógusok által használt tanterveket és hogy miért és hogyan érdemes kapcsolni ezekhez a témákhoz a múzeumi tartalmakat. Minden résztvevő választ egy évfolyamot és egy témakört a tanterv szerint. A választott téma lesz a projektjének a témája, ehhez saját digitális pedagógiai segédanyagot fejleszt ki oktatói segítséggel. A kidolgozott projektterveket egy múzeumpedagógus és egy pedagógus értékeli a képzés végén. 

 

Képzési tematika:

A múzeumi tartalmak összkapcsolása a kerettantervvel. A (közel) jövő iskolája. Közoktatás Magyarországon
Nemzeti alaptanterv.Iskolatípusok és kerettantervek.

Infokommunikációs (IKT) eszközök alkalmazása a pedagógiában.

Digitális tartalmak a múzeumban - hazai és külföldi jó példák megismerése. A digitalizálás technikai háttere és digitális tartalmak felhasználása

Digitális pedagógiai segédanyag kidolgozásának módszertana.

Projektmódszer. Önálló projekt kidolgozása. Projekttervek bemutatása

 

A képzés teljesítésének feltételei:

részvétel a tantermi órák 90%-án, az e-learning tananyga 80%-os teljesítése, a képzés végén záródolgozat készítés

 

A képzés tartalmazza:

a képzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítványt

 

További információ:

MOKK oktatási csoport

kepzes.mokk@skanzen.hu 

 

A képzés EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 "Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek" projekt keretében valósult meg. 

 

Turnus neve Helyszín Kezdő dátum Befejezés dátum Státusz
Digitális múzeumi tartalmak hasznosítása a köznevelésben  2000 Szentendre Sztaravodai út 75. 2019.06.11. 2019.06.14. Lezárt

Minőségbiztosítási eredmények

Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak? 5
Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 4,3
Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 4,8
Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei? 5
Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 4,8
Hogyan ítéli meg az oktatók munkáját, szaktudását? 4,8
Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek)? 4,8
Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 5
Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? 4,8