belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Múzeumok Mindenkinek - lezárult a kulturális sikerprojekt

Sajtóközlemény

„Múzeumok Mindenkinek” - Lezárult a kulturális sikerprojekt


Szentendre, 2014. február 19. – Mérföldkőhöz érkezett a 2008-ban elindított, Magyarországon és nemzetközi viszonylatban is egyedülálló, a magyar múzeumi módszerek, múzeum és iskola kapcsolatát megújító „Múzeumok Mindenkinek” Program – Múzeumok oktatási és képzési szerepének erősítése – Központi módszertani fejlesztés TÁMOP – 3.2.8/A/08/2008-0002, melynek aktív szakasza 2014. február végén lezárul.


A projekt megvalósításának operatív munkáit a Szabadtéri Néprajzi Múzeum egyik igazgatóságaként működő Múzeumi Oktatási és Képzési Központ (MOKK) a 40 fős országos múzeumi koordinátori hálózata bevonásával végzi. A 2008-ban elindított projekttel a MOKK a nemzetközi trendeknek megfelelő színvonalú, szemléletváltást generáló, széleskörű szakmai tevékenység kibontakoztatására vállalkozott.
A múzeumok ismeretátadást támogató szerepének fejlesztése céljából kiemelt szerepet kapnak a projektben a múzeumi szakembereknek és pedagógusoknak szervezett tovább¬képzések, valamint a módszertani kutatásokon alapuló szakmai anyagok kidolgozása és disszeminációja. A korszerű múzeumi ismeretek elterjesztéséhez, a múzeumok és a köz¬oktatási intézmények közötti együttműködés erősítéséhez jelentős mértékben hozzájárul a MOKK országos múzeumi koordinátori hálózata.

A PROJEKT KERETÉBEN MEGVALÓSULTAK

MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSEK: 10 MINTAPROJEKT, 4 KUTATÁS


Mintaprojektek
A mintaprojektek célja volt gyakorlati példákon keresztül megismertetni, megértetni a múzeumi munkatársakkal a projekttervezés és projektmenedzsment, pénzügyi tervezés és lebonyolítás, pályázatírás, közbeszerzések, projekt megvalósítás és kommunikáció lépéseit. A tíz mintaprojekt amellett, hogy segítséget adott a pályázatok megírásához és beadásához, egyben hozzájárult az MMP kiemelt projektben alkalmazott módszertanok didaktikai alkalmazásának elterjesztéséhez is.
Kutatások
A projekt keretében a MOKK négy kutatást, illetve módszertani fejlesztést végzett. (Múzeumok a közoktatás szolgálatában; Helyzetkép és perspektívák. Múzeumpedagógia Magyarországon 2008-2009; Élmény és tudás. Múzeumi szakemberek a közoktatás szolgálatában; Tudás és gyakorlat – Múzeumpedagógiai módszerek, Európai példák és hazai alkalmazások) Mindezen eredményeket hasznosítva a MOKK tíz hiánypótló akkreditált képzést dolgozott ki, és felépítette a Múzeumi à la carte nevű országos múzeumpedagógiai adatbázist, hogy elősegítse az iskolák és a múzeumok közötti tudatos kapcsolatépítést.

KÉPZÉSEK: TÍZFÉLE AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉS, 3 E-LEARNING KÉPZÉS, 593 VÉGZETT HALLGATÓ


A projekt keretében öt év alatt megvalósult 42 ingyenes képzést összesen 593 hallgató (210 pedagógus és 383 múzeumi szakember) végezte el. Szem előtt tartva a projekt konvergenciát érintő célkitűzéseit, képzéseinkre az ország valamennyi megyéjéből érkeztek hallgatók.
A MOKK a felnőttképzési programok elindításakor magas mércét állított helyett önmagának és a közreműködőknek, így lett 2008-ban a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – a hazai múzeumok között elsőként – a Felnőttképzési Akkreditációs Testület által minősített akkreditált felnőttképző intézmény.
A képzések kidolgozásánál nem csak a legújabb múzeumi ismeretátadási és vezetési irányzatok, nemzetközileg elismert módszerek megismertetése volt elsődleges szempont, de a legmodernebb képzési módszereket is beültettük programjainkba. Ennek szellemében indítottuk el a magyarországi múzeumok között első és egyedülálló e-learning kurzusainkat is.
2003-ban a Skanzen korábbi irodaépületének átalakításával született meg a néprajzkutató és pedagógus nevével fémjelzett Csilléry Klára Oktatóközpont. A 600 m2 alapterületű épületben egy 60 fős előadóterem, négy kézműves műhely, egy drámapedagógiai terem és egy kutatószoba kapott helyet. Képzési helyszínként használjuk a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 21. századi technikával felszerelt Igazgatási Épületének Konferenciatermét, a gyűjteményi raktárakat, a Néprajzi Látványtárat, az adattárakat, a restaurátor műhelyt, a Skanzen tájegységeit, valamint külső helyszínként több budapesti partner múzeumot.

ORSZÁGOS KOORDINÁTORI HÁLÓZAT: 40 FŐS HÁLÓZAT 566 RENDEZVÉNYE


Kiemelkedő eredményünk az országos koordinátori hálózat létrehozása.
A múzeumi szakma megújulását és a minél szélesebb körű szemléletváltást segítette az öt év alatt szervezett 566 koordinátori projektrendezvény (múzeumi információs nap, megyei múzeumpedagógiai évnyitó, helyi múzeumpedagógiai akció, találkozó közoktatási intézményekkel, illetve helyi múzeumpedagógiai szakemberekkel), valamint a koordinátori hálózat belső fejődését, és a koordinátorok továbbképzését szolgáló 74 országos rendezvény (munkacsoport találkozók, műhelygyakorlatok, szakmai fórumok).

DISSZEMINÁCIÓ: 10+1 KÖTETES MÚZEUMI IRÁNYTŰ SOROZAT, 9 KÖTETES MÚZEUM ISKOLA SOROZAT


A szélesebb körben történő tudásátadást nyomtatottan és online is elérhető módszertani kiadványok, képzési tankönyvek kidolgozásával, saját honlapról elérhető ingyenes online képzések (e-learning), valamint sajtómegjelenések, konferenciákon, kiállításokon történő megjelenések révén sikerült elérni.

HONLAP A HOLNAPNAK: 4876 REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓ, KIVÁLÓ MAGYAR TARTALOM ÉS FELHASZNÁLÓBARÁT HONLAP MINŐSÍTÉS


A „Múzeumok Mindenkinek” Program eredményeinek minél hatékonyabb módon történő kommunikálása érdekében a 2010-ben indított honlapot (mokk.muzeumokmindenkinek.hu) az infokommunikációs változásokkal lépést tartva megújítottuk, és mokk.skanzen.hu néven az addigi tartalmakat is megtartva, de újrastrukturálva elindítottunk egy korszerű és felhasználóbarát honlapot.

MÚZEUMI À LA CARTE: 226 MÚZEUM 791 KIÁLLÍTÁSA ÉS 2205 FOGLALKOZÁSA


A megújított honlap részeként korszerű megjelenési felületet kapott a Múzeumi à la carte is, amelyen a magyarországi múzeumok múzeumpedagógiai és kiállítási kínálatát kereshetik több szempont szerint (település, tantárgy, tematika, életkor, időpont, stb.) a pedagógusok és a nagyközönség.

PROJEKT INFORMÁCIÓK:

A projekt összköltsége: 438 233 032 forint.

PROJEKTMENEDZSMENT
Projektmenedzser: dr. Bereczki Ibolya,a Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgató-helyettese
Projekt szakmai vezető: Káldy Mária, a MOKK igazgatója
Projekt gazdasági vezető: Tusán Róbert, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum gazdasági igazgatója

A projekt gazda neve és elérhetősége:
Szabadtéri Néprajzi Múzeum 2000 Szentendre, Sztaravodai út
Tel: 26/502-500 Fax: 26/502-502

A közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 1134 Budapest, Váci út 45. C épület.

Irányító hatóság:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága

További információ:

Káldy Mária igazgató
e-mail: kaldy.maria@sznm.hu
tel.: +36 26 502 530
www.mokk.skanzen.hu

Képzéseink hallgatói között pedagógusok és múzeumi szakemberek egyaránt jelen voltak.

A Kiállításrendezés A-Z-ig képzés vizsgamunkája egy kiállítás megrendezése.
A képzések gyakorlati helyszíne a Skanzen restaurátor műhelye is.
MúzeumIskola kiadványok
E-learning a MOKK képzési palettáján.
Koordinátori rendezvény a KLIK tankerületi igazgatóival Berettyóújfaluban.
Koordinátoraik az iskolák és múzeumok együttműködését elősegítő rendezvényeket is szerveztek.
Mintaprojektekről szóló kiadványunk
Konferenciák a szakmai párbeszédért