belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Digitális tartalmak előállítása a múzeumi ismeretátadáshoz

A KULTURÁLIS SZAKEMBEREK SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSÉNEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 378/2017. (XII. 11.) KORM. RENDELET ALAPJÁN nyilvántartásba vett képzés.

 

Esélyt a múzeummal - Iskolai felzárkóztatás, tehetséggondozás, kompetenciafejlesztés múzeumi támogatása a korai iskolaelhagyók csökkentése érdekében (IFT60B)   

Képzés időpontja:

2024.11.04-11.22. e-learning

Jelentkezési határidő: 2024.09.30.

Jelentkezési felület 

 A képzés szervezője fenntartja a jogot, hogy túljelentkezés esetén a jelentkezési határidő előtt lezárja a jelentkezéseket.
A jelentkezéseket belső elbírálási folyamat során rangsoroljuk, melynek eredményéről minden jelentkezőt írásban kiértesítünk. Túljelentkezés esetén előnyt élveznek a koordinátorok, az intézményeik munkatársai és azok a kollégák, akik a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” kiemelt projektben a „módszertanokat átvevő múzeumokban” dolgoznak.

 Esélyt a múzeummal - Iskolai felzárkóztatás, tehetséggondozás, kompetenciafejlesztés múzeumi támogatása a korai iskolaelhagyók csökkentése érdekében (IFT60B) Óraszám: 32 óra

Esélyt a múzeummal - Iskolai felzárkóztatás, tehetséggondozás, kompetenciafejlesztés múzeumi támogatása a korai iskolaelhagyók csökkentése érdekében (IFT60B) Képzési forma: e-learning

Az e-learning részt egyéni ütemben, de a megadott intervallumban lehet elvégezni, a vizsgát pedig élő webkonferencia keretében tartjuk meg.  

Esélyt a múzeummal - Iskolai felzárkóztatás, tehetséggondozás, kompetenciafejlesztés múzeumi támogatása a korai iskolaelhagyók csökkentése érdekében (IFT60B) Csoportlétszám: 18 fő

Esélyt a múzeummal - Iskolai felzárkóztatás, tehetséggondozás, kompetenciafejlesztés múzeumi támogatása a korai iskolaelhagyók csökkentése érdekében (IFT60B) Kiknek ajánljuk: kulturális szakemberek, muzeológusok, múzeumpedagógusok, múzeumi kommunikáció és PR szakemberek, múzeumandragógusok, közönségszolgálati munkatársak

Jelentkezés további feltétele: a technikai eszközök (számítógép kamerával, mikrofonnal és internettel) megléte, felsőfokú végzettség igazolása, (előnyt jelent: közgyűjteményi munkaviszony)

 

A képzés célja:

A digitalizált múzeumi tartalmak fejlesztése a hazai muzeális intézményrendszer egyik alapvető feladata, és egyben lehetősége is, hogy a hazai társadalom minél szélesebb csoportjai számára elérhetővé és feldolgozhatóvá tegye közgyűjteményeinkben őrzött örökségünket.

A koronavírus okozta járványügyi helyzet, illetve a hazai köznevelés ideiglenes átállása a digitális oktatásra ezen törekvéseket minden korábbinál időszerűbbé tették. Kiemelten fontossá vált a hazai muzeális intézmények, illetve azok múzeumpedagógusai, közönségszolgálati és egyéb munkatársai felkészítése a digitális múzeumi tartalmak fejlesztésére, használatára és disszeminációjára.

Ennek megfelelően a Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (SZNM MOKK) a szakmai tárgyban szerzett eddigi tevékenységére, így kutatásaira, módszertani fejlesztéseire, kiadványaira és konferenciákra építve Digitális tartalmak előállítása a múzeumi ismeretátadáshoz címmel kifejlesztett egy e-learning képzést hazai kulturális szakemberek számára.

A képzés célja megismertetni a múzeumi szakembereket a digitális tartalom előállítására szolgáló alkalmazásokkal és azok használatával (kiemelten az ingyenesen hozzáférhető tartalomfejlesztő rendszerekkel), szélesíteni ismereteiket a múzeum meglévő digitális tartalmainak felhasználását illetően, valamint digitális és kommunikációs készségeik fejlesztése.

További cél, hogy a képzésen elsajátított ismeretek birtokában a múzeumi szakemberek hosszútávon képesek legyenek digitális tartalmakkal támogatni a köznevelésben tanító pedagógusok és diákjaik munkáját, illetve segíteni az ismereteit online módon bővíteni kívánó nagyközönséget.

 

Képzési tematika:

  • Múzeumi digitális fejlesztések a Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ szervezésében
  • A digitális kompetencia fogalma
  • A digitalizálási stratégia alkalmazása a múzeumi ismeretátadásban
  • Digitalizált közgyűjtemények
  • Digitális technológiák a kiállításban és a falakon kívül
  • Digitális múzeumi tartalmak az online térben
  • Digitális kompetenciák fejlesztése
  • Speciális igények az online ismeretátadásban
  • Az infokommunikációs eszközök a múzeumi ismeretátadásban
  • Digitális tartalom oktatási célú fejlesztése – projektterv készítése

A képzés teljesítésének feltétele:

az e-learning képzés végén önellenőrző kérdésekből álló teszt kitöltése és Digitális tartalom oktatási célú fejlesztéséről szóló projektterv készítése majd bemutatása online prezentáció keretében (vizsga).

 

A képzés részvétel díja:  ingyenes

Ingyenesen valósul meg a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával.

 

További információ:

Gyuricza Andrea, oktatásszervező

gyuricza.andrea@skanzen.hu

 

 

Felnőttképzési nyilvántartási és engedélyszámok

B/2020/000249
2020. 08. 11.
E/2020/000162
2020. 09. 29.
Felnőttképzési Nyilvántartási szám: E-001660/2017
 

Minőségbiztosítási eredmények

 Időpont: 2024.05.02 - 05.24. e-learning 

1. Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak? 4,2
2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 4
3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 4,2
4. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 4,8
5. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei? 4,8
6. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 5
10. Hogyan ítéli meg az oktató(k)/gyakorlatvezető(k) munkáját, szaktudását? 4,8
11. Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek)? 4,8
12. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? 4,8

 

Időpont: 2022.04.04-04.22. e-learning és 2022.04.29. online vizsga

1. Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak? 4,67
2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 4,17
3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 4,17
4. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 5
5. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei? 4,17
6. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 4,67
10. Hogyan ítéli meg az oktató(k)/gyakorlatvezető(k) munkáját, szaktudását? 4,83
11. Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek)? 4,67
12. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? 4,67

 

Kapcsolódó cikkek
Korszerű és időszerű: a digitális múzeumi tartalmak előállítását támogató továbbképzés a MOKK-tól
Nem április tréfa: segítünk kipipálni a digitális múzeumi bakancslistát