belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Esélyt a múzeummal - Iskolai felzárkóztatás, tehetséggondozás, kompetenciafejlesztés múzeumi támogatása a korai iskolaelhagyók csökkentése érdekében (IFT60B)

 Esélyt a múzeummal - Iskolai felzárkóztatás, tehetséggondozás, kompetenciafejlesztés múzeumi támogatása a korai iskolaelhagyók csökkentése érdekében (IFT60B) A képzés a NKÖM 1/2000 (I.4.) kulturális szakemberek továbbképzéséről

           szóló rendelet szerint akkreditált

           Akkreditációs ügyszám: 44379-4/2017/KOZGYUJT

Esélyt a múzeummal - Iskolai felzárkóztatás, tehetséggondozás, kompetenciafejlesztés múzeumi támogatása a korai iskolaelhagyók csökkentése érdekében (IFT60B) Időpont, helyszín: egyeztetés alatt

Esélyt a múzeummal - Iskolai felzárkóztatás, tehetséggondozás, kompetenciafejlesztés múzeumi támogatása a korai iskolaelhagyók csökkentése érdekében (IFT60B) Óraszám: 60 óra

Esélyt a múzeummal - Iskolai felzárkóztatás, tehetséggondozás, kompetenciafejlesztés múzeumi támogatása a korai iskolaelhagyók csökkentése érdekében (IFT60B) Képzési forma: blended (30 óra tantermi és 30 óra e-learning)

Esélyt a múzeummal - Iskolai felzárkóztatás, tehetséggondozás, kompetenciafejlesztés múzeumi támogatása a korai iskolaelhagyók csökkentése érdekében (IFT60B) Csoportlétszám: 15 fő

Esélyt a múzeummal - Iskolai felzárkóztatás, tehetséggondozás, kompetenciafejlesztés múzeumi támogatása a korai iskolaelhagyók csökkentése érdekében (IFT60B) Kiknek ajánljuk: múzeumpedagógusok, ismeretátadási szakemberek,

muzeális intézmények vezetői

 

A képzés célja:

A képzés célja, hogy érzékenyítse a múzeumi szakembereket a hátrányos helyzetű gyerekek problémáira, hogy azt megértve képesek legyenek olyan interdiszciplináris múzeumi programok kidolgozására, amelyek hozzájárulhatnak a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatásához, a tehetséges gyerekek fejlesztéséhez, a korai iskolaelhagyók és az iskolarendszerből kieső gyerekek számának csökkentéséhez.

 

A képzés haszna:

A résztvevők a képzés során találkoznak a korszerű pedagógiai módszerekkel és ezeknek múzeumi környezetben való alkalmazási lehetőségeivel. A hátrányos helyzetű gyerekek problémáit megismerve és megértve képessé válnak olyan interdiszciplináris múzeumi programok kidolgozására, amelyek hozzájárulhatnak a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatásához. Segítik a tehetséges gyerekek fejlesztését, hozzájárulnak a korai iskolaelhagyók és az iskolarendszerből kieső gyerekek számának csökkentéséhez.

 

Képzési tematika:

Bevezető: Az Európa 2020 stratégia és a projekt céljainak bemutatása.
Múzeumi programok előkészítése: múzeum és kompetenciafejlesztés, speciális pedagógiai módszerek alkalmazhatósága a múzeumpedagógiában, interdiszciplináris programok kidolgozása, utazó múzeumi foglalkozások kidolgozása kistelepülésekhez, hátrányos helyzetű családok kulturális környezete, tehetséggondozás, közösségépítés a kultúra eszközeivel.
Programok a gyakorlatban: jó gyakorlatok elemzése.

 

A képzés teljesítésének feltétele:

részvétel a tantermi órák 90%-án, az e-learning képzés végén témazáró vizsga, a tantermi képzésen prezentáció tartása és közös program kidolgozása

 

A képzés tartalmazza:

a képzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítványt

 

További információ:

MOKK oktatási csoport
 
kepzes.mokk@skanzen.hu 

 

 

Minőségbiztosítási eredmények

 

Turnus időpontja, helyszíne: 2018.03.01-04. Szentendre

 

Turnusszáma: 1

 

Résztvevőszám: 12

 

  átlag szám
Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak? 4,5
Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 4,36
Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 4,72
Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 4,63
Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei? 4,63
Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 4,72
Hogyan ítéli meg az oktató(k)/gyakorlatvezető(k) munkáját, szaktudását? 4,9
Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek)? 4,63
Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? 3,72

 

 

 


 

 

 

Turnus időpontja, helyszíne: 2018.11.19.-22. Nyíregyháza

 

Turnusszáma: 2

 

Résztvevőszám: 10 fő

 

  átlag szám
Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak? 4,88
Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 4,22
Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 4,44
Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 4,55
Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei? 5
Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 4,77
Hogyan ítéli meg az oktató(k)/gyakorlatvezető(k) munkáját, szaktudását? 4,88
Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek)? 4,88
Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? 4,77

 

 

 


 

Turnus időpontja, helyszíne: 2019.02.11-14. Miskolc

 

Turnusszáma: 3

 

Résztvevőszám: 15 fő

 

  átlagszám
Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak? 5
Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 5
Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 5
Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei? 5
Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 4,5
Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 5
Hogyan ítéli meg az oktató(k)/gyakorlatvezető(k) munkáját, szaktudását? 5
Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek)? 5
Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? 5