belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Korszerű múzeumi tudásátadás az élethosszig tartó tanulás érdekében (KMT60B)

Korszerű múzeumi tudásátadás az élethosszig tartó tanulás érdekében (KMT60B)

        A képzés a 378/2017. (XII. 11.) kulturális szakemberek továbbképzéséről

        szóló rendelet szerint engedélyeztetett

        Határozat ügyszám: 6673-1/2018/KOZGYUJT

Korszerű múzeumi tudásátadás az élethosszig tartó tanulás érdekében (KMT60B) Időpont, helyszín: 2024.10.07-20 (e-learning) és 10.21-28. (tantermi, Szentendre)

Jelentkezési felület hamarosan

Korszerű múzeumi tudásátadás az élethosszig tartó tanulás érdekében (KMT60B) Óraszám: 60 óra

Korszerű múzeumi tudásátadás az élethosszig tartó tanulás érdekében (KMT60B) Képzési forma: blended (30 óra tantermi és 30 óra e-learning)

Korszerű múzeumi tudásátadás az élethosszig tartó tanulás érdekében (KMT60B) Csoportlétszám: 15 fő

Korszerű múzeumi tudásátadás az élethosszig tartó tanulás érdekében (KMT60B) Kinek ajánljuk: felsőfokú végzettségű, ismeretátadási feladatokat ellátó

múzeumi munkatársak

 

A képzés haszna:

A képzésen résztvevők elsajátítják a múzeumi gyűjteményeknek a köznevelésben is elfogadott korszerű pedagógiai módszerekkel történő hasznosítását, és képessé válnak az iskolákkal szorosan együttműködve támogatni az iskolákban folyó munkát, és az önismeret, önkifejezés, önálló tanulás, kritikus gondolkodás fejlődését, ezáltal inspirálni a felzárkózást és csökkenti a korai, képzettség nélküli iskolaelhagyók számát.

 

Képzési tematika:

A kulcskompetenciák és az élethosszig tartó tanulás kompetenciáinak fejlesztése múzeumi környezetben, tanulás-elméletek (élménypedagógia, játékosítás, történetmesélés, drámapedagógia, projektmódszer – a múzeum szerepe ezek támogatásában).
Nemzeti alaptanterv, iskolatípusok és kerettantervek.
Múzeum és iskola, múzeumpedagógus és pedagógus együttműködése.
Kiállításhoz kapcsolódó ismeretátadási program tervezése, a különböző korcsoportok elérésének kihívásai, iskolai közösségi szolgálat a múzeumban.
Interaktív tanulás múzeumi környezetben, digitális technikák.
Fogyatékkal élők a múzeumban.
Múzeumi tudásátadási programok megtekintése, elemzése múzeumi helyszíneken.


A képzés teljesítésének feltétele:

részvétel a tantermi órák 90%-án, saját múzeumban megvalósítható tudásátadási projektterv készítése és prezentációja

 

A képzés részvétel díja: ingyenes

Ingyenesen valósul meg a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával.

 

 

További információ:

MOKK oktatási csoport
 
kepzes.mokk@skanzen.hu 

 

A képzés EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 "Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek" projekt keretében valósult meg

Turnus neve Helyszín Kezdő dátum Befejezés dátum Státusz
Korszerű múzeumi tudásátadás az élethosszig tartó tanulás érdekében  2000 Szentendre Sztaravodai út 75. 2018.04.09. 2018.04.12. Lezárt
Korszerű múzeumi tudásátadás az élethosszig tartó tanulás érdekében II.  2000 Szentendre Sztaravodai út 75. 2018.10.15. 2018.10.18. Lezárt
Korszerű múzeumi tudásátadás az élethosszig tartó tanulás érdekében III.  2000 Szentendre Sztaravodai út 75. 2019.03.11. 2019.03.14. Lezárt
         

 

A képzés EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001  "Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek" projekt fenntartási idejében valósult meg. 

Korszerű múzeumi tudásátadás az élethosszig tartó tanulás érdekében (KMT60B)_2021/1 Magyarország 2000 Szentendre Sztaravodai út  2021.05.10. 2021.06.10. Visszavont
Korszerű múzeumi tudásátadás az élethosszig tartó tanulás érdekében Magyarország 2000 Szentendre Sztaravodai út  2022.03.28. 2022.04.14. Aktív

 

Minőségbiztosítási eredmények

Turnus: 1

Helyszín: Szentendre

Időpont: 2018.04.09.-2018.04.12.

Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak? 4,4
Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 4
Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 4,3
Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 4,6
Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei? 4,5
Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 3,6
Hogyan ítéli meg az oktató(k)/gyakorlatvezető(k) munkáját, szaktudását? 4,8
Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek)? 4,1
Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? 4,1

 


 

Turnus 2

Helyszín: Szentendre

Időpont: 2018.10.15.-2018.10.18.

Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak? 4,8
Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 4,6
Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 5
Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 4,75
Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei? 4,75
Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 4,75
Hogyan ítéli meg az oktató(k)/gyakorlatvezető(k) munkáját, szaktudását? 5
Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek)? 4,8
Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? 4,6

 Turnus III. 

Helyszín: Szentendre, Sztaravodai út 75.

Időpont: 2019.03.11-14.

Kérdés

Átlagszám

Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?

4,66

Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?

4,08

Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?

4,41

Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?

4,75

Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?

4,75

Hogyan ítéli meg az oktatók munkáját, szaktudását?

4,91

Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek)?

4,75

Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?

4,66

Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?

4,58