belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Ezt nem lehet megúszni? Ezt nem lehet megunni! Múzeumi Vezetői Ismeretek

Ezt nem lehet megúszni?        Ezt nem lehet megunni! Múzeumi Vezetői Ismeretek

A „Múzeumok Mindenkinek” Program fenntartási időszakában immár negyedik alkalommal rendezzük meg a múzeumi szakembereknek szóló 120 órás, költségtérítéses továbbképzésünket Múzeumi Vezetői Ismeretek címmel Szentendrén, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban.

A 2016. október 4-én induló és 2016. december 1-én záruló képzésünk akkreditált. Igazi súlyát pedig az adja meg, hogy aki abszolválja a négy héten át zajló kurzust, az eleget tesz a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G. paragrafusa 1. bekezdésében szereplő „a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére” című előírásoknak.

A vonatkozó jogszabály szerint: "Közművelődési intézmény, múzeum vagy könyvtár vezetésével megbízott magasabb vezetőnek - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a megbízását követő két éven belül a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni."

Persze nem csak a törvényi előírások miatt érdemes a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) által szervezett képzést elvégezni, hanem a tanfolyam során átadásra kerülő komplex és gyakorlat orientált tudásanyag kiemelkedő minősége és sokoldalú hasznosíthatósága miatt is.

A 2009 óta rendszeresen megszervezett képzésünknél maximálisan érvényesítjük a minőségbiztosítási szempontokat, a képzés anyagát folyamatosan megújítjuk a múzeumi világot érintő aktuális nemzetközi trendek és hazai tendenciák figyelembevételével, továbbá minden képzés után kiértékeltük a részt vevők visszajelzéseit, melyek tanulságait a következő képzés megszervezésekor figyelembe vesszük.

A négyszer négy napos képzés egyik kuriózuma az a háromnapos, vezetői kompetenciákat fejlesztő tréning, melyet a nonprofit szférában és neves piaci cégek körében egyaránt jelentős referenciákkal bíró szervezetfejlesztési és vezetési tanácsadó cég pszichológus trénere vezet. A tréning során lehetőség lesz az eredményes irányításhoz nélkülözhetetlen kommunikációs technikák elsajátítására. A hatékony motiváció és stresszkezelés, a különböző vezetési stílusok, módszerek gyakorlati alkalmazásának elsajátítása mellett az intézmény stratégiai, operatív céljainak meghatározásához és eléréséhez is útmutatást ad a tréning.

Innovatív és multidiszciplináris tudományterületként a képzés foglalkozik a múzeumi környezetpszichológiával is, mely azt vizsgálja, hogy miként befolyásolja a múzeumi látogatók és az ott dolgozók viselkedését, gondolatait, érzelmeit a múzeum fizikai környezete. A környezetpszichológiával kapcsolatos új ismeretek befogadásához inspiráló környezetet biztosít a képzésnek otthont adó Szabadtéri Néprajzi Múzeum, mely hat hektáros természetvédelmi területen található.

A szemléletformálást elősegítő jövőbe mutató témák mellett természetesen a múzeumvezetést érintő konkrét, olykor húsba vágó napi kérdésekről is bőséggel lesz szó. 2015-ben rendezett képzéseink résztvevőinek visszajelzései szerint is valós igény mutatkozik a múzeumok működésére vonatkozó jogi szabályozást, a vezető számára legfontosabb jogszabályokat, a múzeumi közbeszerzést és a múzeum, mint költségvetési intézményt körüljáró előadásokra.

Nélkülözhetetlen eleme a képzésnek a 2014 – 2020-as pályázati ciklus aktuálisan várható projektjeinek, a küszöbön álló új pályázati lehetőségeinek a tárgyalása, melyre az EMMI egyik szakemberét kértük fel.

Ráadásul a képzés egyik legfontosabb hozadéka lehet, hogy a résztvevők hosszútávon működő aktív kapcsolati hálót alakíthatnak ki más múzeumok vezetőivel és a szakma legjelesebb képviselőivel.

Őszi képzésünkre 2016. szeptember 12-ig várjuk a jelentkezéseket!

A képzéssel kapcsolatos további részletekért, jelentkezési lapért és praktikus információkért ide navigáljon.

Ezt nem lehet megúszni?        Ezt nem lehet megunni! Múzeumi Vezetői Ismeretek