belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

A múzeumgerontagógia iránt érdeklődök figyelmébe ajánljuk a Gerontoedukáció című folyóirat tanulmányait. A III. Országos Múzeumandragógiai Konferencia részletes programja itt olvasható.

Stabilizálódó múzeumandragógia

Kurta Mihály

Stabilizálódó múzeumandragógia

A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának Neveléstudományok Intézete a Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület Múzeumandragógiai Tagozatával és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési Központtal közösen országos múzeumandragógiai konferenciát szervezett. A III. Országos Múzeumandragógiai Konferencia megrendezésére 2013. május 13-án, Debrecenben, a Debreceni Akadémiai Bizottság Székházában került sor.

„A jövő múzeumai” címmel szervezett „Tudományos Konferencia és Szakmai Találkozó” ismételten kiváló alkalmat teremtett arra, hogy a főiskolák, egyetemek oktatói, kutatói és hallgatói a múzeumokban dolgozó elméleti és gyakorlati szakemberekkel eszmét cseréljenek a múzeumi felnőttképzés aktuális kérdéseiről. A konferencia résztvevői, a plenáris ülés valamint a hét szekcióból álló tanácskozás előadói tudományos megalapozottsággal vizsgálták a múzeumi felnőtt-tanulás 21. századi esélyeit, a múzeumi rendszer társadalmi küldetésének jelenkori relevanciáját is.

A konferencia megállapítása szerint annak dacára, hogy az andragógiai-múzeumandragógiai képzésre fordított eddigi állami finanszírozás jelentős mértékű forrásainak elvonása funkcionális zavarokat okozott a harmadfokú képzésben és a muzeális jellegű hálózaton belül is, az andragógia és a múzeumandragógia sikeresen adaptálódott a kortárs muzeológia elméletébe, gyakorlatába.

A konferencián kialakult szakmai konszenzus szerint „a felnőttkori tudatos tanulás eredménye nem kizárólag a munkaerő-piaci szempontból mérhető, hanem szellem-, világkép-, személyiség- és léleképítésnek is tekinthető, ezért tudományos és civil összefogással indokoltnak tűnik fenntartani és bővíteni Magyarországon az andragógia-múzeumandragógia képzés informális, autonóm tanulási kereteit.

A konferencia résztvevői egyetértettek abban, hogy megalapozott szakértői dokumentumok révén a döntéshozókat is meg lehet győzni arról, hogy a formális andragógia-képzés, múzeumandragógiai továbbképzés céljára ismételten állami, nemzeti forrásokat „mozgósítsanak”.

A Tudományos Konferencia és Szakmai Találkozó markáns formában fogalmazta meg, hogy a múzeumandragógia-elmélet már megkezdett tudományos megalapozását folytatni szükséges, a múzeumandragógia-gyakorlat fejlesztését a nemzetközi jó példák adaptálásával is fokozni kell, mindent el kell követni annak érdekében, hogy sikerrel adhassunk otthont nemzetközi múzeumandragógiai konferenciáknak.

A konferencia optimista végkicsengésű gondolattal zárult. Bár a muzeális jellegű hálózat „évszázados léptékű” reformja és a kialakított, felülről szervezett kétszintű múzeumi rendszer hatalmas kihívásokkal néz szembe, mégis joggal remélhető, hogy a jövő múzeumában a múzeumpedagógia – múzeumandragógia – múzeumgerontagógia[1] szempontjainak érvényesülése révén a múzeumok társadalmi küldetésüket hatékonyabban teljesíthetik. A tudomány világában is fokozódó globális versenyben a múzeumoknak törekedniük kell tudományközponti szerepük megőrzésére annak érdekében, hogy a jövőben is megmaradhassanak a társadalom számára az autentikus kulturális és tudományos iránytű szerepében.

Összességében elmondható, hogy a múzeumandragógia stabilizálódni látszik a kortárs muzeológián belül, hiszen a múzeumandragógiai diszciplína tudománygyarapítóinak tábora dinamikus ütemben emelkedik és aktivizálódik, sőt egyre bővülő soraik között tudhatjuk már a fiatal értelmiségi nemzedéket, a főiskolák, egyetemek hallgatóit is.

Örvendetes tény továbbá, hogy az Országos Múzeumandragógiai Konferencia - kurta, mindössze 3 évre visszatekintő - történetében elsőként Debrecenben a múzeumi és kulturális mediáció tárgyköre is önálló szekciót kapott, hogy további tudományos távlatokat nyisson e fiatal diszciplína, a múzeumandragógia számára.[1] (időskorúak múzeumhoz kötődő képzésének elmélete és gyakorlata)