belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Múzeumi iránytű 25.

Bereczki Ibolya - Nagy Magdolna (Szerk.): Élmény és tudás 2019
Múzeumi iránytű 25. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2020.

Múzeumi iránytű 25.

 

2017-ben a MOKK ismét lefolytatta a 2008-2009-ben a múzeumi szakemberek és a múzeumpedagógia témakörében végzett kutatásokat – újabb témakörökkel és kérdésekkel kibővített változattal. Ez a két felmérés – a Múzeumi szakemberek 2017 és a Múzeumpedagógia Magyarországon 2017 – nem csupán helyzetképet tár elénk, de rávilágít a 2008-tól induló hazai múzeumi fejlesztések hatására is.

Jelen kötet összehasonlítja a 2008-2009-es és 2017-es kutatásokat, ezen túl felvázolja azokat a folyamatokat, amelyek jelentős hatással voltak a magyar múzeumok fejlődésére a két vizsgálat között eltelt időszakban. A kutatások nyomán leszűrt tapasztalatok a múzeumi szakterületen dolgozók számára lehetőséget nyújtanak arra, hogy a most induló évtized múzeumi trendjeinek alakítói lehessünk. Célunk, hogy ajánlásaink, valamint a kiemelt projekt keretében elvégzett módszertani kutatási és módszertani eredményeink egymást erősítve beépülhessenek a múzeumok hosszútávú stratégiai fejlesztési folyamataiba.

A kiadványban Kárpáti Andrea Múzeumok változásban – a múzeumi szakembereket és a múzeumpedagógia helyzetét vizsgáló 2008-2009-es és 2017-es kutatások összehasonlítása című tanulmánya a 2008-2009-ben lefolytatott kutatásokat hasonlítja össze a 2017-ben végzett kutatásokkal két témakörben: a 2017-ben végzett Múzeumpedagógia Magyarországon 2019 kutatást a 2009-ben végzett Múzeumpedagógia Magyarországon 2008-2009 kutatással, és a Múzeumi szakemberek 2017 kutatást a 2010-ben végzett Múzeumi szakemberek a közoktatás szolgálatában című kutatással. 

Szu Annamária Múzeumi szakemberek és múzeumpedagógia az országos statisztikákban című tanulmánya pedig felvázolja azokat a folyamatokat, amelyek jelentős hatással voltak a magyar múzeumok fejlődédére a két vizsgálat között eltelt időszakban, így teljessé téve azt a képet, amely a kutatások eredményei és következtetései alapján kirajzolódik. 

A kiadvány a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek EFOP 3.3.3.-VEKOP-16-2016-0001 projekt keretében készült.

A kiadvány online változata innen tölthető le.

 

IMPRESSZUM

Szerkesztette: Bereczki Ibolya, Nagy Magdolna
Lektor: Sághi Ilona
Olvasószerkesztő: Szendi Nóra
Angol fordítás: Andrikó Katalin
Sorozatszerkesztő: Bereczki Ibolya, Nagy Magdolna

Felelős kiadó: Dr. Cseri Miklós főigazgató
Szabadtéri Néprajzi Múzeum
2000 Szentendre, Sztravodai út 75.
Postacím: 2001 Szentendre, Pf. 63.
Telefon: 0626/502-501
E-mail: skanzentitkarsag@skanzen.hu

További információk mokk.skanzen.hu

© szerzők, © Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ Szentendre

Minden jog fenntartva. A kötetben szereplő ábrák, illusztrációk tudomásunk szerint jogtiszták.

Arculat: Takács Benedek és Múzeumi Oktatási és Módszertani Központí
Tördelés: Vadon Zsolt
Nyomdai munkálatok: EPC Nyomda Budaörs

A kiadvány a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek című, EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú kiemelt projekt keretében valósult meg. Szentendre 2020

Print: ISBN 978-615-6044-65-5 / ISSN 2060-9957
Online: ISBN 978-615-6044-66-2 / ISSN 2559-9402