belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Az elismerésről bővebben itt olvashat.

Felhívás a Családbarát múzeum cím elnyerésére

Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ

 

Felhívás a Családbarát múzeum cím elnyerésére

 

A felhívás célja

A Családbarát múzeum felhívás célja a muzeális intézmények ösztönzése arra, hogy szolgáltatásaikat, infrastruktúrájukat, programjaikat családbaráttá tegyék, és elősegítsék a különféle családtípusok minőségi időtöltését, valamint erősítsék a családbarát értékrendet és a családot, mint mikroközösséget.

Hosszabb távú cél, hogy a felhívás nyomán a múzeumok folyamatosan vizsgálják a családok felmerülő igényeit, és lehetőségeikhez mérten igyekezzenek kielégíteni ezeket. Cél továbbá, hogy az intézmények fejlesszék és bővítsék a családokat megcélzó oktatási, nevelési és szociális tevékenységeiket, családbarát szolgáltatásaikat, és ebben szorosan együttműködjenek a különféle családtípusokat segítő szakmai szervezetekkel.

 A felhívás tárgya

A szakmai kritériumrendszer szerint működő „Családbarát múzeum” cím elnyerése az adott évben.

 

A résztvevők köre és a jelentkezés feltételei

 • A cím elnyerésére magyarországi, működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények és tagintézményeik jelentkezhetnek.
 • A felhívás évente, az adott év negyedik negyedévében kerül kiírásra és elbírálásra. Első alkalommal a kiírásra 2020. március 10-ig kerül sor.
 • A díjazott múzeumok száma nem korlátozott, az elismerést minden múzeum és tagintézmény elnyeri, amelyik teljesíti a kritériumrendszerben meghatározott követelményeket.
 • A címet elérni kívánó múzeumnak a kritériumrendszerben előírt dokumentumokkal kell igazolnia a feltételek teljesültését, az adott évre vonatkozóan.

 

Az elismerés formája

Az elismerések átadására 2020. szeptember 28-án kerül sor a 18. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó ünnepélyes díjátadóján.

A címet elnyerő múzeumok oklevelet kapnak, melyet a múzeumban kihelyezhetnek. A minősítést igazoló „logó”-t digitális formában is megkapják az intézmények, melyet három éven keresztül – illetve újraminősítésük esetén folytatólagosan – használhatnak az online csatornáikon és kiadványaikban is.

A címet elnyerő múzeum a következő év január 1-től három éven keresztül használhatja az elismerést, ezt követően újra megpályázhatja. 2020-ban az elismerés a kihirdetés napjától használható.

A kiíró törekszik rá, hogy az elismerést elnyert muzeális intézmények számára lehetőséget biztosítson szakmai fórumokon, konferenciákon, elektronikus és nyomtatott kiadványokban családbarát fejlesztéseik és eredményeik, jó gyakorlataik széles körű bemutatására.

 

A kidolgozás kritériumai, az ajánlások rendszerbe illesztése

A családbarát működés kritériumrendszerében külső (a látogatók által érzékelt) és belső (a múzeum munkatársait és belső folyamatait érintő) szempontok egyaránt szerepelnek.

A cím elnyeréséhez az alábbiakban felsorolt 30 kritérium közül legalább 24-et kell teljesítenie a benyújtó intézménynek. A felhívás A családbarát múzeum kritériumrendszere című mellékletében ezek teljesítéséhez gyakorlati segítséget találnak az elismerésre pályázó intézmények. A családbarát múzeum kritériumrendszere című melléklet itt tölthető le.

 

A minősítés menete

Családbarát múzeum minősítés elnyerésének feltétele, hogy a fenti kritériumrendszer alapján a múzeum a maximális 30 pontból legalább 24 pontot elérjen (ez 80%-os teljesítésnek fele meg), az alábbiak szerint:

 1. A minősítés önértékelés formájában valósul meg, amelyet a múzeum munkatársai végeznek külső résztvevők bevonásával (például egy kisgyermekes családos látogató és egy családokkal foglalkozó szakember).
 2. A minősítés során a múzeum munkatársai előzetesen értékelik az egyes kritériumokat (0 vagy 1 pont) és összegyűjtik a teljesítést igazoló dokumentumokat, linkeket, fotókat.
 3. Ezután a külső résztvevőkkel közösen véglegesítik az értékelést, és erről jegyzőkönyvet készítenek a minősítésbe bevont összes jelenlévő aláírásával.
 4. A 24 pontot meghaladó minősítést a jegyzőkönyvvel és igazoló anyagokkal együtt a múzeum elküldi a minősítést végző, szakemberekből álló bizottságnak, ahol elbírálásra kerül.
 5. A minősítést első alkalommal 2020. szeptember 1-ig kell elvégezni és eredményét megküldeni elektronikus formában a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központnak, a csaladbaratmuzeum@skanzen.hu e-mail címre, illetve postai úton egy példányban a 2001 Szentendre, Pf. 63 címre. A borítékra kérjük ráírni: „Családbarát múzeum”
 6. Amennyiben a múzeum elnyeri a „Családbarát múzeum” minősítést, azt a minősítést követő második év december 31-ig használhatja és kommunikálhatja a látogatói felé.

A feltételek meglétét szúrópróbaszerűen egy erre felkért bizottság tagjai ellenőrizhetik.

Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 1. 23:59 (e-mailben illetve és a postára adás végső időpontja)

A benyújtáshoz szükséges dokumentumok

 • Családbarát működés pontozási táblázat - itt tölthető le a formanyomtatvány
 • Nyilatkozat a Családbarát múzeum elismerés teljesítéséhez - itt tölthető le a formanyomtatvány
 • Jegyzőkönyv a minősítésbe bevont összes jelenlévő aláírásával (egyedi, intézményi jegyzőkönyv megfelelő, nincs formanyomtatvány)
 • Fotódokumentáció 
 • Az intézményi honlapról print screenek

A dokumentumok beküldésekor kérjük figyelembe venni, hogy küldeményenként összesen maximum 8 MB (megabyte) terjedelmű online küldeményt tud a postafiók fogadni.

További kérdés esetén, kérjük, hogy e-mailben érdeklődjön:

csaladbaratmuzeum@skanzen.hu

 

A felkészüléshez és az önértékeléshez ajánljuk:

Megjelent a Múzeumi iránytű kiadványsorozat 28. köteteként a Fókuszban a közönség -Útmutató a család, gyermek és iskolabarát múzeumi működéshez, a múzeumpedagógia, az önkéntesség és az IKSZ minőségmenedzsmentjéhez című kiadványunk, mely segítséget jelenthet a Családbarát múzeum cím elnyeréséhez. A kiadvány itt tölthető le.

A Családbarát Múzeum kritériumrendszert a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ vezetésével kidolgozó szakértői csoport tagjai között a múzeumi szakembereken kívül óvodapedagógus, pedagógus, egyetemi oktató, kisgyermekes szülő és nagycsaládos szülő is volt, továbbá a családbarát múzeum kritériumrendszerét véleményezték családokkal foglalkozó civil szervezetek is: a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, az Egyszülős Központ, a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom és a Fiatal Családosok Klubja.