belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

A 2023. évi Közösségek Hete tematikái

Tematikák

A korábbi programszervezői visszajelzések alapján a Közösségek Hete tematikáinak fő irányai változatlanok maradnak, azonban 2023-ban átszövi őket a Petőfi-emlékév gondolatvilága is. A programokon keresztül kevésbé a Petőfi kultusz és a korszak hagyományos ünneplését, illetve a visszatekintést ösztönözzük, mint inkább a témára építkező formabontó újszerűséget és a jövőbe haladást. A tematikák címét Petőfi-idézetek adják, a javasolt tartalomhoz pedig az Országos Közgyűjtemények Szövetsége által összeállított 200 év Petőfivel című programterv javaslatait rendeltük hozzá.

 

“Annyi kincse van hát e hazának”[1] (Keressük értékeinket)

A település és a közösség értékei az identitás alapját képezik. Az értékek gyűjtése, megfogalmazása és bemutatása a tematika célja. Ezek a közös értékek kapcsolódhatnak konkrétan Petőfihez vagy korához, de átvitt értelemben minden olyan témához, amely a költő szellemiségét közvetítheti.

 • Tematikus közösségi kiállítások létrehozása
 • Petőfi emlékhelyekhez kapcsolódó programok: gasztronómia a 19. században, főzőverseny korabeli alapanyagokból, Petőfi kedvenc ételei akár országos főzőverseny keretében is, családi viszonyok, szülők-gyerekek kapcsolata, népi játékok készítése eredeti otthon található anyagokból („lovagolok fűzfasípot fújva”).
 • További programlehetőségek:

○       Láthatták-e Petőfi vagy a kortársai egy-egy adott épületet? Helytörténeti felfedezés.

○       Járhatott-e Petőfi a Petőfi utcában? Megvolt-e az az útvonal?

○       helyi Petőfi-hagyomány közreadása

○       Petőfi ihlette cukrászsütemény: verseny az Ország Tortája mintájára vendéglátós közösségek, hobbicukrászok, főző/sütőklubok bevonásával

○       „Anyám tyúklevese”: receptcsere, receptgyűjtemény, gasztroprogram

 

“S egy nemzet fogja megtapsolni lantom[2] (Alkotni öröm)

Elsősorban a közösségi alkotásra, a közös kreatív tevékenységekre ösztönző programokat ölel fel a tematika. Petőfihez kapcsolódva a kreatív írás, költészet és a színjátszás kerül előtérbe, de kapcsolódni lehet akár képzőművészeti vagy fotós, filmes alkotó programokkal is.

 • Petőfi-parafrázisok írására hirdetett pályázat hivatásos és amatőr költők számára. Az átirat célja egy már létező mű – esetünkben Petőfi verseinek – népszerűsítése. A parafrázisokat általában humor, nyelvi játék és a modern szóhasználat jellemzi. Mivel csak akkor működik, ha ismerjük az eredeti műveket, ezért az olvasó „kénytelen” elolvasni ezt is. Néhány már létező Petőfi parafrázis: Lackfi János: Apám kakasa, Vörös István: A füstbe ment nyelv.
 • Amatőr színjátszó közösségek előadásai Petőfi színműveinek új feldolgozásával
 • Slam poetry művek, bemutatók
 • Kortárs Petőfi értelmezések létrejöttének inspirálása gyermek, ifjúsági és felnőtt korcsoportok körében. Petőfi színművek színpadra állítása, az életével kapcsolatos színdarabok bemutatása színházi fesztiválok keretében, amatőr színtársulatok támogatása.
 • Közösségi munkák, művészeti workshopok. Összművészeti programok: Képzőművészeti, multimédia projekt, melyekhez Petőfi alkotásai az ihletforrások.
 • Közösségi alkotások készítése Kiskőrös város kortárs képzőművészeti pályázatára. A beérkezett, zsűrizett munkákból Petőfi születésnapján, a Petőfi Szilveszteren[3] kiállítás nyílik Kiskőrösön.
 • További programlehetőségek:

○       bábjátszó előadások

○       24 órás versmondás – Kedvenc Petőfi versem előre megadott témában

 

egy közös jó van, miből Egyenlőn jár mindenkinek[4] (Adj esélyt!)

A társadalmi esélyegyenlőséget, a befogadás és az elfogadás szellemiségét ösztönző programok szervezése a tematika fő iránya. Megvalósulhatnak például a női sorsokkal vagy a nemzeti és etnikai kisebbségekkel (Petőfi esetében a szlováksággal) foglalkozó rendezvények, akár történelmi megvilágosításban is, azonban a jelen helyzettel párhuzamot vonva.

 • Hátrányos helyzetű és speciális igényű egyének és csoportok számára a kultúrához való hozzáférési lehetőségek kialakítása, támogatása
 • További programlehetőség:

○       Jótékonysági előadás szervezése Petőfi vagy kortársa egyik művéhez kapcsolódóan

 

Segíthetek-e bajodon?[5] (Egy szívvel, egy lélekkel)

Az önkéntesség a magyar társadalom szerves része, és annak nyomait a kora középkortól fel lehetett fedezni. Az önkéntes mozgalmak szervezeti formába rendeződése erőteljesen a reformkor Magyarországán jelentkezett. Hazánkban a kiegyezés évében, 1867-ben dolgozták ki a szegénygondozás államra vonatkozó törvényi szabályozását, de még a két világháború között is nagy szerepe volt az egyház által szervezett segítésnek.[6]

A tematika az önkéntes tevékenységeken alapuló, az önkéntességet bemutató és népszerűsítő programok szervezésére ösztönöz.

 • Közösségépítés és közösségi identitást alakító események, programok, programsorozatok
 • Helyi rendezvénysorozatok, a helyi civil csoportok és önkéntes segítők bevonásával és részvételével
 • Petőfi életútjához kapcsolódó települések együttműködésének erősítése szomszédoló programokkal
 • További programlehetőségek:

○       Petőfi utcák utcabálja, szomszédságünnepek

○       Petőfi Majális szervezése Petőfi életének májushoz köthető eseményeire, verseire emlékezve közösségi bevonással

○       Petőfi kalendárium készítése és online elérhetővé tétele

 

Zöld föld felett, kék ég alatt[7] (Zöld, zöldebb, legzöldebb)

A 19. század természet és ember viszonyát illetően a nagy változások kora volt, az urbanizáció, az ipari forradalom, a közlekedés fejlődése gyökereiben változtatta meg az ember saját környezetéhez, mikroközösségéhez és a távoli földrészekhez való viszonyulását.[8] Ebben a korban még nem volt elterjedt a társadalmi és gazdasági átalakulások természetkárosító hatásainak figyelembe vétele. A 19. századból induló, de kortárs problematikával foglalkozik a Közösségek Hete “zöld” tematikája, amellyel arra ösztönözzük a programszervezőket, hogy közösségi alapon, helyi szinten hívják fel a figyelmet a természet és környezetünk védelmére.

Programjavaslatok:

 • Szemétszedés a Petőfi utcákban
 • Petőfi vagy kortársa emléktáblájának felújítása, környékének közösségi rendezése
 • Petőfi most hogyan írná le az Alföldet?
 • 100-200 évvel ezelőtt hogy nézett ki a városunk?
 • Közösségileg összegyűjtött színes kupakokból mozaik kép vagy szöveg összeállítása

 

“Hogy is tudnék futni mostan?”[9] (Mozdulj rá!)

A 19. század a szervezett sporttevékenységek kezdetének időszaka. A Pesti Nemzeti Vívoda 1824-ben jött létre, 1939-ben a Pesti Testgyakorló Egylet is megalakult.[10] A Közösségek Hete egyik kedvelt tematikája a sporthoz és mozgáshoz kapcsolódik, amelyben ötvözni lehet a közösségi és kulturális elemeket a mozgással.

Programjavaslatok:

 • Irodalmi túra Petőfi nyomában, pl. Petőfi vándorszínészként
 • Elhagyott idézetek, rímpárok keresése a városban, a megoldásokról készült fotók posztolhatók a Közösségek Hete Facebook oldalán.
 • Települési kincskereső - Petőfi utcák 48-as emlékművek bevonásával.
 • Tematikus Petőfi séták a városban a környező intézmények, iskolák bevonásával

 

Üdvezellek, ifjú pályatárs![11] (Tiéd a pálya!)

Az ifjúság társadalmi aktivizálása, közösségi feladatvállalása fontos ügy, ezért a 2022. évi kiemelt tematikát megtartva a 2023. évi Közösségek Hete része marad.

 • Történelmi játék Petőfivel. A játék lényege, hogy valós, mindennapi térben hirtelen megelevenedik Petőfi életének egy-egy mozzanata.
 • Olyan programok, amelyek a márciusi ifjak nemzedékéhez kapcsolódóan szerveződnek.
 • További programlehetőség:

○       A szabadságeszményhez kapcsolódó flash-mob

○       Petőfis szelfipontok kialakítása

 [1] Petőfi Sándor: A KÜLFÖLD MAGYARJAIHOZ

[2] Petőfi Sándor: SZEMERE PÁLHOZ

[4] Petőfi Sándor: AZ APOSTOL

[5] Petőfi Sándor: HOLDVILÁGOS ÉJ

[7] Petőfi Sándor: MI KÉK AZ ÉG!

[9] Petőfi Sándor: KI VAGYOK ÉN? NEM MONDOM MEG...

[11] Petőfi Sándor: EGY FIATAL ÍRÓHOZ