belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Előadás-sorozat és egyetemi kurzus a Kassák Múzeumban

2016. SZEPTEMBER 29. - DECEMBER 15.

Manifesztum! – Izmusok, stratégiák, kapcsolatrendszerek

Előadás-sorozat és egyetemi kurzus a Kassák Múzeumban

2016. szeptember–december, csütörtök, 18.00-19.30

Előadás-sorozat és egyetemi kurzus a Kassák Múzeumban

A Petőfi Irodalmi Múzeum – Kassák Múzeum egy 12 előadásból álló, egyetemi kurzusként is hallgatható előadás-sorozatot hirdet, amelynek célja, hogy a 20. századi avantgárd és neoavantgárd művészet kiáltványainak problémacentrikus tárgyalását, kortárs szempontokat érvényesítő újraolvasását tegye lehetővé.

Az előadás-sorozat célja az, hogy bevezetést nyújtson az avantgárd legkonzekvensebben alkalmazott kommunikációs stratégiájaként is definiálható manifesztumokhoz. Az előadások a történeti avantgárd alapító manifesztumai mellett a neoavantgárd és kortárs tendenciákat, valamint ezek kapcsolatrendszereit is tárgyalják – a manifesztumok műfaji sokrétűségének megfelelően interdiszciplináris megközelítésben.

A program a Kassák Múzeum szervezésében, az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel együttműködésben valósul meg. Az együttműködés célja az, hogy az előadás-sorozat az említett egyetemek egyes szakjainak kurzuskínálatában mint kreditpontokért elvégezhető, szabadon választott tanegység legyen teljesíthető. A hallgatók így a teljes szemeszter során heti egy előadáson vesznek részt a Kassák Múzeumban.

Az együttműködés legfontosabb hozadéka az, hogy a hallgatók egy olyan interdiszciplináris kurzuson vehetnek részt, amelynek minden előadását más szakember tartja – többek között az érintett egyetemi intézetek oktatói, részben pedig a téma kiemelkedő kutatói közül –, ugyanakkor az egyes előadások egy témát járnak körül különböző aspektusokból és hangsúlyokkal. A kurzus célja a tárgyi ismeretek bővítése mellett a kutatási, módszertani, interpretációs kérdések többszempontú bemutatása, valamint a 20. századi művészeti gyakorlatok (amilyen a manifesztumok írása is volt) kortárs tanulságainak felmutatása.

Jegyár: 600 ft (teljes árú) / 300 ft (kedvezményes)
Bérlet (az összes alkalomra érvényes): 3.000 ft
Az előadásokat a kurzust felvett hallgatók ingyenesen látogathatják.


Az előadás-sorozat programja

SZEPTEMBER

2016. szeptember 23. (péntek), 18.00
Kiállítás megnyitó a Kassák Múzeumban
Elképzelni egy mozgalmat: a Ma Budapesten

2016. szeptember 29., 18.00-19.30
Dobó GáborSzeredi Merse Pál (ELTE-BTK – Kassák Múzeum)
Bevezető

Seregi Tamás (ELTE-BTK)
Összművészeti koncepciók az avantgárd manifesztumokban


OKTÓBER

2016. október 6., 18.00-19.30
Szkárosi Endre (ELTE-BTK)
Az utópiától a napiparancsig: a Futurizmus és kiáltványai

2016. október 13–15 (csütörtök-szombat).
Nemzetközi konferencia a Kassák Múzeumban
Dada Techniques in East-Central Europe (1916–1930)

2016. október 20., 18.00-19.30
K. Horváth Zsolt (ELTE BTK)
Az új művészet társadalmi programja: Palasovszky Ödön, Hevesy Iván és a „megélt jövő” imperatívusza

2016. október 25. (kedd), 18.00-19.30
Przemysław Strożek (Institute of Art Polish Academy of Sciences, Warsaw)
Sport under Red Flag: Spartakiads, Workers' Olympics and Communist Avant-gardes


NOVEMBER

2016. november 10., 18.00-19.30
Kutasy Mercédesz (ELTE-BTK)
A csodás valón innen és túl: változatok a latin-amerikai avantgárdra

2016. november 17., 18.00-19.30
Mélyi József (MKE)
Pandemónium és ditirambus: német művészeti manifesztumok a hatvanas években

2016. november 24., 18.00-19.30
Horányi Attila (MOME)
Amerikai avantgárd a 20. század közepén: kifejezés és forma feszültsége

DECEMBER

2016. december 1., 18.00-19.30
Kürti Emese (acb ResearchLab)
A Haszontalan Emberek Pártja: változatok újbaloldali kritikára Szentjóby Tamás és Altorjay Gábor akcionizmusában

2016. december 8., 18.00-19.30
Puskár Krisztián (ELTE-BTK)
Tömegkultúra, terrorizmus és művészet mint az Ólomévek politikai manifesztumai a hetvenes évek Olaszországában

2016. december 15., 18.00-19.30
Rudas Klára (FKSE)
A manifesztum a 21. században

Ajánlott irodalom