belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

A képzés és a jelentkezés részletei ide kattitva olvashatók.

Első kézből

120 órás Múzeumi vezetői ismeretek képzés indul 2015. október 5-én a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központban

Számtalan oka van annak, amiért érdemes elvégezni a Múzeumi vezetői ismeretek című képzést a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központban, de „hadd soroljam el…”

Kezdjük a legevidensebbel! A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált szervezett továbbképzési program keretében, elvégzett képzéssel a hallgató eleget tesz a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G. paragrafusa 1. bekezdésében szereplő („a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére” című) előírásoknak.

Egyszerűbben fogalmazva mindez annyit jelent, hogy 2010 óta a magyarországi múzeumok élére kerülő vezetőknek meg kell szerezniük a múzeumvezetői képesítést a kinevezést követő két éven belül. De nem mindegy, hogy milyen körülmények között zajlik a képzés 120 órája és milyen oktatói csapat segíti a résztvevő hallgatókat azon ismeretek megszerzésében, amelyek képessé teszik majd őket arra, hogy a 21. század gyorsan változó világában megőrizzék, sőt újra is definiálják a múzeumot, mint a kulturális szféra kiemelten fontos szereplőjét.

Az oktatói kar minden tagja a múzeumi világ megbecsült és sok éves tapasztalattal bíró szakembere mindegyikük széles rálátással rendelkezik a múzeumi élet különböző területeire. Értékes eleme a képzésnek az is, hogy az aktuális nemzeti múzeumpolitikáról magas rangú minisztériumi szakalkalmazottak adnak tájékoztatást, lehetőséget kínálva arra is, hogy a hallgatók egyénileg tegyék fel kérdéseiket és első kézből származó információkhoz jussanak.

A múzeumi képzések területén Magyarországon egyedülálló a képzés első modulja, melyben a résztvevőknek lehetősége nyílik komplex oktatási formában, azaz tréning keretében fejleszteni a vezetők számára nélkülözhetetlen olyan területeket, mint például az önismeret, társismeret, együttműködés, helyzetfüggő vezetés, hatékony motiváció, stresszkezelés.

A helyszín, a páratlan szépségű hat hektáros természetvédelmi területen kialakított Szabadtéri Néprajzi Múzeum ideális környezetet biztosít ahhoz, hogy a legmodernebb vezetési technikákon, valamit az elengedhetetlen pénzügyi és jogi ismereteken túl a résztvevők a múzeumi élet minden területét újragondolják a képzés négy hete alatt (pl. kiállítási stratégia, gyűjtemény menedzsment, múzeumi informatika, multimédia, forrásteremtés, pályázati források, műtárgyvédelem, múzeumi tudásátadás, szervezetfejlesztés, humánerőforrás-menedzsment stb.)

A Skanzenben tanultak gyakorlati használhatóságát jelzi az is, hogy számos, a képzést korábban elvégző múzeumi vezető már a gyakorlatban is megvalósította a záró dolgozatában megfogalmazott terveit.

Végső évként szeretnék megosztani néhányat a legutolsó múzeumvezetői képzés előadásaira és gyakorlataira vonatkozó visszajelzései közül:
„A tananyag kimerítően tartalmas volt. Koherens és áttekinthető.”
„Logikusan felépített nyitott szemléletű, a visszajelzésekre érzékeny előadás.”
„…gyakorlatias, kompetencia fejlesztő”
„…megbizonyosodtam arról, hogy jól végzem-e, vagy sem (a munkámat). …korábban kellett volna hasonló továbbképzésen részt venni.”

Remélem sikerült felkelteni az érdeklődést és kedvet csinálni a jelentkezéshez, habár csak néhányat említettem a számtalan ok közül, amiért érdemes elvégezni a múzeumvezetői ismeretek képzést. Vagy soroljam tovább?

A képzés és a jelentkezés részletei ide kattitva olvashatók.

Andrikó Katalin