belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Pacsika Márton: Kik nem látogatják a múzeumainkat, és mit tehetünk a bevonásuk érdekében?

Pacsika Márton, kutatási és módszertani szakértő, Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ

Kik nem látogatják a múzeumainkat, és mit tehetünk a bevonásuk érdekében?

Pacsika Márton: Kik nem látogatják a múzeumainkat, és mit tehetünk a bevonásuk érdekében?

 

Bevezetés

Magyarországon a muzeális területen reprezentatív és átfogó országos látogatókutatásra nem került sor az elmúlt években, így különösen izgalmas része volt a MúzeumokMa 2020 kutatás mélyinterjús, kvalitatív részének azon kérdéscsoportja, mely specifikusan a „nem látogatókkal” szembeni attitűdökre, alkalmazott vagy adaptálni kívánt gyakorlatokra, valamint az esetleges jövőbeli tervekre kérdezett rá a múzeumi felső- és középvezetők körében. A MúzeumokMa 2020 kutatás kvantitatív, azaz online kérdőíves része, valamint a fókuszcsoportos vizsgálatok csak részben és közvetve érintették a kérdést, melynek eredményeit ezen sorozat más részei mutatják be részleteiben.

Fontos hangsúlyozni, hogy ezen elemzésben bemutatott eredmények nem azonosak egy nagymintás, reprezentatív (nem-)látogatókutatással vagy az intézményi látogatókutatások összesítésével. A múzeumi vezetők válaszai gyakran személyes benyomásaikat és szakmai hozzáállásukat tükrözték, és nem vagy csak esetenként alapultak kvantitatív vagy akár kvalitatív felméréseken. Jellemző példa erre egy gazdasági munkakörben dolgozó múzeumi középvezető válasza: „igazából nem tudom … minden csoportban vannak kultúrát szerető és kultúrát mellőző emberek. Ez szerintem nem demográfiai, inkább valamilyen társadalmi érettség … hogy mennyire érettek az emberek a kultúrára, onnan megfogható…”. Ennek megfelelően ez az elemzés is leginkább a múzeumi vezetők e területen megfigyelhető gondolkodását képes bemutatni, kiegészítve azt egy rövid kitekintéssel más európai országok múzeumi (nem) látogató-kutatásainak releváns számaira.

A teljes publikáció itt tölthető le.

Kapcsolódó cikkek
Elindult a Múzeumok Ma 2020 kutatás eredményeit ismertető publikáció-sorozat
Mit jelent a szolgáltatói szemlélet a múzeumokban?