belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

A Nemzeti Kulturális Alap Petőfi 200 Ideiglenes Kollégiuma pályázatot hirdet

A Program célja, hogy Petőfi Sándor és kora 19. századon túlnyúló, közelmúltbeli és jelenkori értelmezéseit középpontba állítsa. A programban kiemelt szerepet kap Petőfinek és korának utóélete, valamint megjelenése az emlékezetkultúrában, a művészetekben, a folklórban, a tudományos és társművészeti területeken.  A program kiemelt célja, hogy a hazai és a Kárpát-medencei magyar vonatkozású közgyűjteményekben őrzött, eddig feltáratlan, vagy kevésbé ismert forrásokat a szakemberek feldolgozzák, és új, a különböző korosztályi sajátosságokhoz igazodó, a széles körű hozzáférést könnyítő megoldásokat dolgozzanak ki. E körbe az elektronikus publikációk, az analóg és virtuális kiállítások is beletartoznak. A program szándéka, hogy a tevékenységek a közösségek lehetséges legszélesebb körű bevonásával valósuljanak meg. Cél, hogy a program a határon túli magyar vonatkozású közgyűjteményeket, nemzetközi szakmai közösségeket és a nagyközönséget is megszólítsa.

A Nemzeti Kulturális Alap Petőfi 200 Ideiglenes Kollégiuma pályázatot hirdet

Pályázatokat az alábbi pályázati célokra lehet benyújtani:

1. A Petőfi 200 Emlékév tematikájába illeszkedő időszaki, időszaki és hozzá szorosan kapcsolódó virtuális, illetve virtuális kiállítás megvalósítása.

2. A Petőfi 200 Emlékév témájához szorosan kapcsolódó kortárs művészeti és csoportos, illetve egyéni, valamint összművészeti időszaki kiállítások megvalósítása

3. Közgyűjteményekben őrzött dokumentumok elektronikus és nyomtatott formában történő hozzáférhetővé tétele, illetve ehhez kapcsolódóan tudományos konferenciák, valamint ismeretterjesztő és tudománynépszerűsítő események megvalósítása

4. Közgyűjteményi tartalmak élményszerű vizuális bemutatása különböző korosztályok számára.

Kik pályázhatnak?

A pályázók körét a pályázati felhívás pályázati célonként határozza meg, ezek közvetlenül a felhívásból megismerhetőek:

https://nka.hu/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-felhivasai/petofi-200-211108/

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2021. november 30-án éjfélig lehet.

A pályázat tervezéséhez hasznos információkat nyújt a felhívások elméleti megalapozásához az Országos Közgyűjtemények Szövetsége által felkért szakértők által készített, itt letölthető szakmai anyagunk.

További információkat kérhet a petofi200oksz@gmail.com elektronikus címen.

Az Országos Közgyűjtemények Szövetsége (OKSZ) a következő hetekben elektronikus felületen a pályázattal kapcsolatos fórumokat szervez, ezekről az OKSZ honlapján – www.oksz.eu.com –, a Petőfi 200 menüpontban tájékozódhat.