belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

A MIRO program alkalmazhatósága az online múzeumpedagógiai gyakorlatban

Kassák Múzeum: Konstruktivista bolyongás

Múzeumunk nagy hangsúlyt fektet az un. „ökológiai megközelítésű esztétikai nevelésre”, az „atmoszférikus kompetenciák” affektív és produktív aspektusainak fejlesztésére.

Hogyan dolgozhatjuk fel a diákokkal kritikailag a minket körülvevő (akár virtuális) környezetek, terek sajátosságait, tárhatjuk fel struktúrájukat és mi magunk a terek manipulálásával hogyan alakíthatunk ki sajátos, egyéni atmoszférákat?

A Konstruktivista Bolyongás elnevezésű kooperatív játék kidolgozása is az ebbe a sorba illeszkedő kísérletek egyike. Célunk az volt, hogy a diákok hétköznapjaiban elidegeníthetetlen szerepet betöltő, mindennapi gyakorlatainak helyet adó környezetben, a virtualitás környezetében valósulhasson meg a diákok kritikai készségeit is fejlesztő múzeumpedagógiai foglalkozás, mely ötvözi az alkotáson és a dialóguson alapuló módszertani elemeket.

Programunkat olyan ingyenes platformra dolgoztuk ki, amely a múzeumban zajló múzeumpedagógiai tevékenység bizonyos kulcselemeit – mozgás, fizikai tevékenységek, diszkussziónak teret adó közeg, fizikai anyagokkal való munka, multimédiás szemléltetőanyagok, a térre és a benne elhelyezkedő tárgyakra való reflektálás mozzanatai – alkalmazni tudja a virtuális térben is.

Célunk volt, hogy a felület minél változatosabb lehetőséget nyújtson az alkotásra, ha úgy tetszik: a művészi önkifejezésre, valamint a diszkusszió megvalósítására. Ahogy általában, itt is megvalósítani kívántuk azt a típusú nyitottságot, amely során a foglalkozáson résztvevők nem pusztán befogadóként, hanem egyenrangú alkotóként vehetnek részt, megbontva a hierarchikus viszonyrendszert pedagógus és diák között.