belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

A pályázat teljes kiírása itt tölthető le. A pályázati adatlap innen tölthető le.

Az iskola közös ügyünk

Pályázati felhívás a TÁMOP 3.1.4. B-13/1-2013-0001 számú "Köznevelés az iskolában" európai uniós támogatásból megvalósuló projekt Partnerség és hálózatosodás moduljának közösségi eseményeire

Közösségi események megvalósítására és az arról szóló beszámolók közzétételére írt ki pályázatot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ- KLIK. A szervezet honlapján is elérhető dokumentum szerint a 2014.szeptember 1- és október 31. közötti időszakban várják a 120 iskola és külső partnerei által megvalósított közösségi események bemutatkozásait. Kiemelten támogatottak a kreatív, egyedi módszerekkel megvalósuló, széles körű együttműködésre, diákok és szülők által szervezett események.

A külső partnerek bevonása a hálózatosodás és partnerség szempontjából nélkülözhetetlen eleme a pályázatnak. A pályázók négy fős csapatokban indulhatnak a megmérettetésen, 3 fő KLIK intézményi alkalmazott és egy fő tankerületi munkatárs bevonásával.

A pályázaton sikeresen teljesítők személyenként bruttó 100 000 Ft-os támogtást nyerhetnek el.

A pályázat teljes kiírása itt tölthető le.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 10.


Pályázat célja:
120 iskola és külső partnere (szülők, civil szervezetek, önkormányzatok, egyházak, cégek, egyéb intézmények) együttműködésén alapuló közösségi esemény megvalósítása 2014. szeptember 1. és október 31. között.


A megvalósítandó közösségi eseménnyel szemben támasztott általános alapkövetelmények:
- külső partnerrel együttműködésben szerveződik;
- hosszú távú folyamatra épül;
- közösségépítő céllal, módszertannal bír;
-
társadalmi, helyi szinten is fontos üzenete van;
- üzenetét hatásosan tudja közvetíteni célcsoportjának.
A közösségi eseménynek változatos keretei lehetnek (rendezvény, tábor, klubsorozat, fesztivál stb.), minden olyan eseménytípus megfelelő lehet, amit a köznevelés területén és a jó erkölcs keretei között a gyermekek fejlődése érdekében az intézmények és pedagógusok elfogadhatónak tartanak.
A pályázatok helyi szinten fontos, változatos témákban (sport, egészség, művészetek, családi életre nevelés, hátrányos helyzetűek támogatása, fogyatékkal élők iránti érzékenyítés, generációk együttműködés, állampolgári részvétel stb.) készülhetnek.
Kiemelten támogatottak a kreatív, egyedi módszerekkel megvalósuló, széles körű együttműködésre, diákok és szülők által szervezett események.

A pályázók köre:
Egy-egy eseményre a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott iskolákban dolgozó 3 fő alkalmazottból és 1 fő tankerületi munkatársból álló csapat pályázhat, egy főt a pályáztatóval kommunikáló koordinátorként megjelölve. Lehetőség van különböző iskolákból érkező pedagógusok együttműködésére is.

Bírálati szempontok:
1. A partnerség mennyiségi és minőségi jellegzetessége (bevont partnerek sokszínűsége, településhez és iskolatípushoz viszonyított relatív száma, az együttműködés minősége) - 10 pont.
2. A diákok szervezésbe való bevonásának minősége, mélysége - 5 pont.
3. Az esemény hosszú távú folyamatba való beágyazódásának átgondoltsága, a közösségfejlesztés módszereinek, támogatásának minősége - 10 pont.
4. A pályázat logikai felépítettsége, célok, tevékenységek, módszerek összhangja - 5 pont.
5. Az esemény társadalmi problémára és helyi igényre épülésének átgondoltsága, mélysége - 5 pont.
6. A saját vagy partneri forrásokból bevont eszközök, önkéntes munka, egyéb támogatás mértéke - 5 pont.
7. Az esemény értékeinek, eredményeinek terjesztésére kialakított módszerek innovatív jellege, hatása, kiemelt figyelemmel a közösségi média eszközei (pl. Facebook) és a nagy csoportokat megmozgató kreatív módszerek (pl. flashmob) alkalmazására; az így várhatóan elért emberek száma - 10 pont
Összesen: 50 pont.

A bírálat menete
A partnerségi modul munkatársai és szakértői a fenti szempontok alapján bírálják el a pályázatokat. Jelen felhívás keretében összesen 120, a pontozás során legmagasabb pontszámot (minimálisan 25 pontot) elérő pályázat támogatására kerül sor.

A támogatás jellege
A nyertes pályázatok révén a négyfős csoportok minden tagja munkájáért egyszeri, bruttó
100 000 Ft-os díjban részesül.
A megvalósított események képes, filmes dokumentációja mintaszerű együttműködésként felkerül a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2014 őszére megújuló on-line felületére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 10.
A pályázati adatlap itt tölthető le.
A pályázatokat elektronikus úton a kozossegiesemeny@klik.gov.hu e-mail-címre, valamint
papír alapon 3 példányban küldve várjuk Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051
Budapest, Nádor utca 32. címre, TÁMOP 3.1.4. B Partnerség és hálózatosodás modul "Az iskola közös ügyünk" megjelöléssel. Kérjük, pályázatát 12-es betűmérettel, Arial betűtípussal, normál sortávolságú word fájlban nyújtsa be!
A pályázatok bírálata 2014. július 30-ig lezajlik. Az eredményekről e-mailben értesítünk minden pályázót.

A pályázó csoportok vállalják, hogy támogatás esetén egy-egy képviselőjük a megvalósítás előtt egynapos felkészítő találkozón vesz részt, melyen az adminisztratív teendők tisztázására, az események közti tapasztalatcserére, illetve az eseménytervek szakértők segítségével történő pontosítására lesz lehetőség. A felkészítő alkalmak a támogatástól függően a hét régiós központban és Budapesten kerülnek megrendezésre, 2014. augusztus 21-31. között.