belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Első alkalommal találkoztak a múzeumi mintaprojekt-gazdák

A 2017. február 1-én elindult Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek című, EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú projekt múzeumi komponensének keretében 3 kutatáshoz, ezen belül 7 módszertani fejlesztéshez kapcsolódóan 19 múzeumi mintaprojekt megvalósítására kerül sor. Ezzel összefüggésben szervezett Mintaprojekt Indító Szakmai Napot a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) 2017. március 31-én, pénteken Szentendrén.

A mintaprojektek szerepe a projekten belül

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár konzorciumi együttműködésében megvalósuló, a múzeumi és a könyvtári területre is kiterjedő szakmai munka három éven át tart majd. Egymással összefüggő kutatások, módszertani fejlesztés, mintaprojektek, valamint múzeumi és könyvtári szakemberek, pedagógusok és pedagógushallgatók bevonásával zajló szakmai továbbképzések révén kívánja elősegíteni azt, hogy a kulturális intézmények minél hatékonyabb kapcsolódjanak be a formális és nem formális oktatásba. A projekt távolabbi célja a kompetencia- és készségfejlesztő tanulást támogató múzeumi, illetve könyvtári szolgáltatások bevezetése, az oktatási és a kulturális intézmények közötti együttműködések bővítése, a köznevelés esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs képességének erősítése.

A szemléletváltás kiteljesítésének és magasabb szintre emelésének jegyében a projekt múzeumi komponensének egyik leghangsúlyosabb eleme az ország valamennyi régióját és múzeumtípusát lefedő mintaprojektek megvalósítása, melyek a módszertani fejlesztésekhez kötődő jó gyakorlatok népszerűsítésével irányadóak lehetnek a múzeumi szakma számára.

Előzmények és célok

Nem előzmény nélküliek a múzeumi színtéren a mintaprojektek. Már a MOKK által 2008 és 2014 között megvalósított, a múzeumok és közoktatási intézmények együttműködésében jelentős szemléletváltozást hozó Múzeumok Mindenkinek Program (MMP) keretében is kidolgozásra került tíz mintaprojekt a TÁMOP 3.2.8/B pályázati konstrukció sikerének támogatása céljából. Az MMP-hez kapcsolódó mintaprojektek az uniós pályázatok megírásához kívántak segítséget nyújtani a múzeumi szakembereknek.

A mintaprojektek célja ezúttal azonban már nem a pályázatírás támogatása, hanem a projekt során kidolgozásra kerülő módszertanok kipróbálása és elterjesztése, hozzájárulva ezáltal a projekt szakmai megvalósításához.

Mintaprojektek és sokszínűség

A Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek projekt esetében a múzeumi mintaprojektek helyszíneinek kiválasztása összetett szempontrendszer szerint történt. A hét magyarországi régióban megvalósuló kezdeményezésben valamennyi múzeumtípus szerepet kapott. Mintaprojekt-gazdaként szerepel országos múzeum, országos szakmúzeum, megyei hatókörű városi múzeum, tematikus múzeum és közérdekű muzeális kiállítóhely is, mentorált intézményként pedig a további két múzeumtípus (közérdekű muzeális gyűjtemény és a tematikus múzeum) is bekapcsolódik projektbe. Az óvodától a középfokú oktatási intézményekig, sőt egyetemekig valamennyi intézménytípus képviselteti magát. Így a mintaprojektek eredményei a lehető legszélesebb körben hasznosulnak majd, a hátrányos helyzetű régiók tanulóinak felzárkóztatása, a korai iskolaelhagyás csökkentése és a kiemelkedő képességű gyerekek tehetséggondozása egyaránt megvalósulhat a projekt keretei között.

A mintaprojektekkel szemben támasztott elvárás volt még, hogy katalizátorként működjenek, eredményeik hasznosíthatóak legyenek más intézmények számára is, továbbá kapcsolódjanak az átfogó projektcélokhoz, illetve a projekt keretében kidolgozásra kerülő kutatások és módszertani fejlesztések témájához.

A projektindító mintaprojekt napról jelentjük

A mintaprojekteket megvalósító muzeális intézményeket képviselő múzeumi szakembereket, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban megtartott rendezvényen dr. Bereczki Ibolya, a projekt szakmai vezetője köszöntötte, majd Nagy Magdolna projektmenedzser előadásából kaphattak átfogó képet a projekt múzeumi komponenséről és a projekt mérföldköveiről, indikátorairól.

Szu Annamária, a szintén a Szabadtéri Néprajzi Múzeum konzorciumi vezetésével zajló Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás című projekt kutató-fejlesztő csoportvezetője vendégelőadóként a másik projekt eddigi tapasztalatait osztotta meg a szakmai nap résztvevőivel. Beszélt a projekttervezésről, a mintaprojektek szakmai környezetében zajló kutatási és módszertani fejlesztésekről, a múzeumi szakma ezekkel szemben megfogalmazott elvárásairól, a megvalósítás menetéről, a jó gyakorlatokról és az érzékenyítés módjairól, végül inspiráló és hasznos nemzetközi példák bemutatásával segítette a leendő mintaprojekt-gazdákat.

Farkas Piroska, a projekt pénzügyi vezetője adott tájékoztatást a mintaprojektekkel kapcsolatos pénzügyi kérdésekről, majd Káldy Mária, a Múzeumok Mindenkinek Program szakmai vezetője, egyben a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek projekt külső szaktanácsadója és Turcsányi Lilla mintaprojekt felelős munkatárs mutatták be a mintaprojekteket és válaszoltak a feltett kérdésekre.

A közös gondolkodás délután forgószínpadszerű csoportos műhelymunka keretében folyt tovább. A résztvevők a kutatások, a módszertani fejlesztések és a mintaprojektek lehetséges kapcsolódási pontjait térképezték fel. A World Café módszert alkalmazva asztalgazdák vezetésével tapasztalatokat cseréltek egymással, és többek között azt beszélték át, hogy mennyire motiválhatók a pedagógusok, felkészültek-e a muzeális intézmények a speciális szükségletű látogatók fogadásra, a múzeumi szakembereknek milyen személyes kompetenciákkal kellene rendelkezniük, beágyazódott-e már a szolgáltató múzeum koncepciója hazai viszonyok között, milyen próbálkozások történnek múzeumi berkekben a minőségmenedzsmentre, látogatókutatásra, panaszkezelésre és a dolgozói elégedettség mérésére.

A szakmai nap lezárásaként a résztvevőknek azzal kapcsolatban kellett letenni a voksukat, hogy saját mintaprojektjeikkel a projekt melyik kutatásához, illetve módszertani fejlesztéséhez kapcsolódnának elsősorban.

Fotó: Pető Szabolcs

Fotó: Pető Szabolcs
Fotó: Pető Szabolcs
Fotó: Pető Szabolcs
Fotó: Pető Szabolcs
Fotó: Pető Szabolcs
Fotó: Pető Szabolcs
Fotó: Pető Szabolcs
Fotó: Pető Szabolcs
Fotó: Pető Szabolcs
Fotó: Pető Szabolcs
Fotó: Pető Szabolcs