belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

„Út a tudományhoz” – a Skanzen kovácsával

avagy az Útravaló ösztöndíj program, „Út a tudományhoz” című alprogram 2012/2013-as tanévre kiírt (P-ÚT 2012-2013- 0020 regisztrációs kód) pályázat kapcsán kötött együttműködés eredményéről

A szentendrei Skanzen a helyi Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskolával 2007-ben már sikeresen együtt működött, amikor az Énekes Rita igazgatónő által vezetett középiskola vendéglátó ipari szakos diákjai a népi ételkészítésről forgattak egy referencia kisfilmet a Skanzen egyik lakóházában.

„Gyakorlat teszi a mestert.”

2013. tavaszára egy újabb együttműködés bontakozott ki a két intézmény között. A kutatási projekt címe: Kortörténeti jelentőségű kocsiszerkezetek rekonstrukciója volt a középiskola fenti, „Út a tudományhoz” című pályázata okán. Ebben a Skanzen, mint együttműködő fél vállalta, hogy karosszéria lakatos tanulói (Román Árpád mérnökkel, Molnár József és Kustánné Hegyi Füstös Ilona múzeumpedagógussal való konzultáció után) Horváth István mentor-szakvezető és Tóth Attila kovácsmester irányítása alatt gyakorlati munkát végezhessen a Múzeumban. A tanulók hat alkalommal „inaskodtak” a Szilsárkányi kovácsműhelyünkben.

Első alkalommal május 1-jén, a Kerekező Alkotónapon rögtön produkált az élet egy megoldandó feladatot, amikor a Stípa Egyesület egyik lovas kocsijának a rúdja eltörött, és ahogy régen, most is a kovácshoz siettek segítségért. Nagy volt a tét; a nap programjának sikeressége. Mind a négy inas „legény” volt a talpán, amikor mesterük vezényszavaira fujtatták az izzó szenet, verték a vasat, cipelték a rudat a látogatók legnagyobb csodálatától övezve. Több nem is kellett ahhoz, hogy a további öt szombati programnapon a kalapácsok és üllő muzsikája rendre odacsalogassa a műhelybe a kíváncsi családokat. A diákok a tűzi kovácsolás alapfogásait ily módón elsajátítva össze tudják már vetni a régi kocsi-karosszériák elkészítésének lépéseit modern korunk technológiájával, követelményeivel.

Újra bebizonyosodott, hogy még egy múzeum is gyakorlati terepasztallá válhat egy korszerű technika iránt érdeklődő fiatal, és egy, a néprajztól távol álló szakirányt oktató középiskola számára is.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelője (EMET) 2012-ben azonos időben kiírt 11 pályázatának egyike volt az „Út a tudományhoz”, amire számos más pályázat is érkezett. Örömünkre az EMET azonban még is a mi együttműködésünket választotta ki arra, hogy 2013. július 3-án 11 órakor (Budapesten a Báthory utcai Székházban) mint jó gyakorlatot bemutassuk - az e hivatalban dolgozó összes kormánytisztviselő (86 fő), Dr. Lengyel Györgyi államtitkár asszony és Csete Eörs az EMET főigazgatója előtt – a többi pályázat kiválasztottjaival együtt. Énekes Rita, a szakközépiskola igazgatónője, Horváth István mentortanár, a diákok és jómagam, mint a program koordinátora voltunk hivatalosak erre az eseményre.

„Első kerék után fordul a hátulsó is.”

A gyakorlati munka szakmai hátteréül szolgáló Kocsik és szekerek kiállításunkban egész évben tanulmányozhatja bárki a különféle hagyományos járművek „karosszériáját”, így a szekerek, kocsik vasalását is. Szombatonként elleshetik a kovácsolás fortélyait is. A közlekedés és a járművek örökzöld témaként minden kor ifjúságát foglalkoztatja, ezért szeptembertől Kerekező címmel múzeumpedagógiai foglalkozást is hirdetünk. Az „utazást” követően „kerék-nyomozást” végző diákok korukhoz illő saját alkotással - irányító tárcsával vagy kocsimakettel – térhetnek haza.

Kustánné Hegyi Füstös Ilona - múzeumpedagógus