belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Kiírásra került Az év múzeuma 2016 pályázat

A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület – az ICOM Magyar Nemzeti Bizottsága, a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége, az Országos Közgyűjtemények Szövetsége, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztálya és a Magyar Nemzeti Múzeum együttműködésével – meghirdeti „Az év múzeuma 2016” pályázatot.

Beadási határidő: 2017. január 31.

A díj célja

A kiírók „Az év múzeuma 2016” kitüntető cím szakmai rangjával segítik az azt elnyerő intézmény további munkáját, és országos nyilvánosságot biztosítanak számára.

„Az év múzeuma 2016” címre pályázhat minden működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmény. Pályázni két kategóriában lehet:
- országos múzeumok, megyei hatókörű városi múzeumok
- országos szakmúzeumok, területi múzeumok, tematikus múzeumok, közérdekű muzeális gyűjtemények, közérdekű muzeális kiállítóhelyek
Nem pályázhatnak az utóbbi három évben e pályázaton fődíjat elnyert intézmények.

Kritériumok

Az elbírálás alapja a muzeális intézmény kiemelkedő teljesítménye. A kiírók olyan intézményeket kívánnak elismerésben részesíteni, melyek kitűnnek komplex muzeológiai teljesítményükkel, kiállításaik témaválasztásának újszerűségével, és mindehhez eredeti megoldásokat alkalmaznak, valamint biztosítják a kulturális javak széleskörű hozzáférhetőségét és látogatóbarát szemléletet tanúsítanak.
A díjat olyan intézmény kaphatja,
- melynek munkáját a folyamatos stratégiai minőségfejlesztés határozza meg,
- amely figyelemmel kíséri és értékeli látogatóinak és felhasználóinak véleményét, és annak felhasználásával javít teljesítményén,
- amely innovatív szemlélettel működik,
- amely eredményeket ér el a közösségfejlesztés terén.

A díjak kiadása a mindenkori bíráló bizottság hatáskörébe tartozik. Az elbírálás alapja az előző évek intézményi munkájának komplex megítélése, ezen túl valamely szakmai területen elért kiemelkedő teljesítmény. A bírálók a korábbi évek eredményeit figyelembe véve értékelnek, tekintettel a szakmai koncepciók (átfogó múzeumi stratégia, szerzeményezési, állományvédelmi, kiállítási, múzeumpedagógiai és PR-tervek) minőségére, megvalósulására. Fontos elbírálási szempont az adottságok és lehetőségek legteljesebb kiaknázásának igénye, a költséghatékonyság, valamint a muzeális intézmény eredményeinek társadalmi hasznosulása.

A bírálók a pályázó intézményeket önmagukhoz viszonyítva, az elmúlt esztendő(k)ben elért fejlődésüket tekintve értékelik. Nem mennyiségi, hanem minőségi szemlélettel kezelik a pályázatokat. Mellékletként a közgyűjteményi előírásoknak megfelelően meghatározott, adatolt anyagokat veszik figyelembe, digitális mellékletként pedig a mindennapi használatban általános formátumokban mentett fájlokat tudják értékelni.

A jelentkezőktől az alábbi összefoglalók benyújtását várjuk

- egy tömör ismertetést (a muzeális intézmény rövid bemutatása: név, hely, fenntartó, gyűjtőterület, gyűjtőkör, kiállítások tematikája, évi látogatószám, alkalmazottak száma, kapcsolati adatok),
- egy motivációs levelet, amely maximum 2000 karakterben arról szól, miért gondolják úgy, hogy méltók erre a címre.

A beérkezett pályázatok ismeretében a bíráló bizottság dönt az egyes jelentkezők második körbe kerüléséről. A versenyben maradó pályázóktól a bizottság rövid határidővel további adatokat, mellékleteket kér, majd tagjai felkeresik a pályázó intézményeket.

A pályázatot nyomtatott és elektronikus formában (12-es betűméret, 1,5 sortáv) kell beküldeni.
Postacím: Pulszky Társaság, 1146 Budapest, Hermina út 57-59. A borítékra kérjük, írják rá: „Az év múzeuma 2016”; e-mail cím: info@pulszky.hu.

Az első kör beadási határideje (postabélyegző): 2017. január 31.

Az eredményhirdetésre a 2017. évi Múzeumok Majálisa keretében kerül sor.

forrás: http://pulszky.hu/news/az-ev-muzeuma-2016/