belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

A Családbarát Múzeum elismerésről dióhéjban

Mitől lehet családbarát egy múzeum?

A múzeum szervezeti működésétől kezdve a szakmai munkáján át a közönségkapcsolati gyakorlatáig és az általa nyújtott szolgáltatásokig bezárólag sokféle szempontot fel lehet ezzel kapcsolatban sorolni, de átfogóan az alábbi definíció kívánkozik ide:

"A családbarát múzeum kiemelt figyelmet fordít a családokra, mint látogatókra és legfontosabb célja a különféle családtípusok minőségi időtöltésének elősegítése, a családtagok különböző generációi közötti párbeszéd és tudásmegosztás ösztönzése és segítése, alkalmainak gyarapítása, pozitív élmények szerzése, a családbarát értékrend és a család, mint mikroközösség erősítése. Folyamatosan vizsgálja a családok igényeit és lehetőségeihez mérten igyekszik kielégíteni ezeket. Fejleszti és bővíti a családokat megcélzó élményközpontú oktatási, nevelési és szociális tevékenységeit, családbarát szolgáltatásait és ebben szorosan együttműködik a különféle családtípusokat segítő szakmai szervezetekkel."

A fenti definíció a  Fókuszban a közönség - Útmutató a család, gyermek és iskolabarát múzeumi működéshez, a múzeumpedagógia, az önkéntesség és az IKSZ minőségmenedzsmentjéhez című kötetben olvasható Hegyi-Füstös Ilona, Káldy Mária, Kesik Gabriella, Nagy Magdolna és Paálné Patkó Györgyi tollából A családbarát múzeum című írásban. A muzeális intézményeknek a szakmailag megalapozott helyzetelemzés és önértékelés elvégzéséhez segítséget nyújtó tanulmányt tartalmazó kötet a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek című, EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú kiemelt projekt keretében jelent meg a MOKK Múzeumi iránytű kiadványsorozatának 28. köteteként. A kiadvány online változata itt tölthető le ingyenesen.

A családbarát szempontok szerint történő múzeumi működés elismerésére szakmai díj is létezik már Családbarát Múzeum címmel, melyet 2020-ban alapított a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK). A családbarát múzeumi működés koncepciója szervesen illeszkedik a kormányzat 2017-ben indított Családbarát ország nevű országos projektbe. Ennek része a pályázati úton elnyerhető, minőséget jelző márka, a Családbarát Múzeum védjegy.

Az első alkalommal kiírt, 2020. évi Családbarát Múzeum felhívás ide kattintva érhető el. 

Az elismerést első alkalommal 2020. szeptember 28-án, a családbarát múzeum témájához kapcsolódva Múzeumi családi „kirakós” címmel megszervezett 18. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó keretében vehették át az erre érdemes muzeális intézmények.

Az elismerést minden magyarországi, működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmény és tagintézménye elnyerhette, amelyik teljesítette a külső (a látogatók által érzékelt) és belső (a múzeum munkatársait és belső folyamatait érintő) szempontok alapján felállított kritériumrendszerben meghatározott 30 kritérium közül legalább 24-et, és a felhívásban előírt dokumentumokkal igazolta a feltételek teljesülését az adott évre vonatkozóan.

Néhány a családbarát működés 30 kritériuma közül:

  • a múzeum végzett vagy végezni fog a családok elégedettségének mérésére irányuló kutatást
  • a múzeum együttműködik családokat támogató intézményekkel és/vagy szervezetekkel és/vagy helyi közösségekkel
  • családok számára releváns kiállításokhoz, programokhoz, szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a múzeum tervet készített a családok számára történő hasznosításról, kiajánlásról
  • a múzeum extra kedvezményt biztosít a családok számára a belépőjegy árából
  • a múzeum belső és külső terei (udvar, kert) mind biztonságosan kialakítottak, külső veszélyforrásoktól (pl. forgalmas út) elzárt területek
  • a múzeum minden nyitvatartási napon kínál legalább egy olyan élményelemet, amely 0–18 év közötti gyermekes családoknak élvezhető közös időtöltést biztosít a múzeumban
  • családbarát működés elemeiről és a kritériumrendszerről a múzeum munkatársai felkészítést kaptak pl. képzés vagy értekezlet keretében
  • a múzeum rendelkezik családbarát stratégiával, vagy a múzeumi stratégia, vagy valamely más intézményi alapdokumentum tartalmazza a családbarát működésre vonatkozó célokat, célcsoportokat, az érintett területeket és a megvalósítás fontosabb lépéseit
  • intézményi stratégia alapján készült olyan akcióterv, amely tartalmazza a családbarát működéssel kapcsolatos intézkedéseket is

A Családbarát Múzeum címet elnyerő múzeumok nem csak oklevelet vehetnek át, de  három éven keresztül jogosultak használni a minősítést igazoló „logó”-t, illetve online csatonáikon és kiadványaikban kommunikálhatják, hogy részesültek az elismerésben.

A MOKK bátorítani szeretné a hazai muzeális intézményeket, hogy merjék mérlegre tenni azt, hogy milyen mértékben valósították meg az eddigi működés során a családbarát kritériumokat, majd a helyzetelemzés, önértékelés alapján merjenek és legyenek képesek továbbfejlődni a megkezdett úton, amennyiben kiemelt célcsoportjuknak a családokat tekintik.

A 30-ból 24 pont elérése, azaz az összes kritérium 80 %-os teljesítés első látásra nehéz feladatnak tűnhet. Ezzel kapcsolatban pedig a MOKK arra szeretne ösztönözni minden ezen a területen érdekelt múzeumot, hogy a 2020. szeptember 1-i nevezési határidőig tegye meg a 24 pont eléréhez szükséges lépéseket. Eddigi ismereteink szerint ugyanis elég sok múzeum részben már családbarát módon működik, de ezt még nem teljesen tudatosan teszi, és így talán nem is gondolja, hogy karnyújtásnyira van attól, hogy teljesítse a Családbarát Múzeum elismeréshez szükséges kritériumokat.

A Családbarát Múzeum kritériumrendszert a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ vezetésével kidolgozó szakértői csoport tagjai között a múzeumi szakembereken kívül óvodapedagógus, pedagógus, egyetemi oktató, kisgyermekes szülő és nagycsaládos szülő is volt, továbbá a családbarát múzeum kritériumrendszerét véleményezték családokkal foglalkozó civil szervezetek is: a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, az Egyszülős Központ, a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom és a Fiatal Családosok Klubja. 

2021-ben is meghirdette a MOKK a Családbarát Múzeum elismerésre vonatkozó felhívást, mely itt érhető el.

A 2020. év új kihívás elé állította a muzeális intézményeket is, ezért a korábbi önértékelési tesztet további kérdésekkel bővítettük. Ennek megfelelően a teszt összpontszáma is változott. A cím elnyeréséhez 2021-ben 32-re bővített kritérium közül legalább 25-t kell teljesítenie a benyújtó intézménynek.

Családbarát Múzeum 2022. évi felhívás és a díjazottak listája itt érhető el 

Családbarát Múzeum 2023. évi felhívás és a díjazottak listája  itt érhető el

Kapcsolódó cikkek
Külföld: Mik voltak 2020-ban a legkedveltebb múzeumi családi programok a karantén idején?