belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Magyar Természettudományi Múzeum

Intézmény neve: Magyar Természettudományi Múzeum

Cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 2-6.

Múzeum szakmai besorolása (működési engedély szerint): országos múzeum

Intézmény honlapja: http://www.nhmus.hu/

 Magyar Természettudományi Múzeum

Az intézmény rövid bemutatása: küldetés, legfontosabb tevékenységek, múzeumi munkatársak / szakemberek létszáma, jellemzése

Az MTM küldetésnyilatkozata

Az MTM küldetése, hogy felébressze és fenntartsa a természet sokféleségének megismerése és megértése iránti igényt és elkötelezetté tegye a társadalom tagjait a természeti környezet megőrzése iránt. Ennek érdekében gyűjti, őrzi, kutatja és bemutatja a természettudományokra jellemző tárgyakat és ismereteket.  A nemzeti vagyon részét képező magyarországi és egyetemes természettudományos gyűjteményeit, tudását és felkészültségét felhasználva kiállítások, közönségprogramok és publikációk formájában komplex múzeumi élményt nyújt a társadalom valamennyi rétege számára.  Nemzetközi hírű kutatásai és az ismeretek átadása révén hozzájárul nemcsak a Kárpát-medence, hanem az egész Föld bio- és geodiverzitásának megismeréséhez, a bioszféra megőrzéséhez.

Az MTM főbb tevékenységei

Az MTM az összes többi hasonló természettudományos, ismeretterjesztéssel is foglalkozó intézménytől abban különbözik, hogy gyűjteménye van, ez a gyűjtemény a nemzeti vagyon részét képezi és mind anyaga mennyiségét és minőségét, mind a benne rejlő információt tekintve egyedülálló. A többi múzeumtól, muzeális intézménytől pedig az választja el, hogy az egyetlen olyan országos múzeum, amelynek gyűjtőköre a természettudomány, gyűjtőterülete pedig az egész világ. 

Az MTM élő, nyitott és befogadó intézmény. Élő, mert gyűjteményei folyamatosan gyarapodnak, az őrzött tárgyakból modern módszerekkel mindig új információt nyernek ki, s az új ismeretek szinte azonnal közlésre, nyilvánosságra kerülnek. Nyitott, mert kiállításai korlátok nélkül, gyűjteményei adott feltételekkel látogathatók, kutathatók, feltárhatók, hasznosíthatók, és mert mindenki számára kínál aktív részvételt, az egyének, a családok és a mélyebb szakmai érdeklődés számára is lehetővé teszi a komplex ismeretszerzést. És befogadó intézmény, mert a társadalom felől érkező igényekre aktívan reflektál, helyet ad szakmai szervezeteknek és egyesületeknek, MTA kutatócsoportoknak és más együttműködéseknek.

Komplex múzeumi élmény

Az MTM a célközönségéből adódóan nemcsak a múzeumlátogató laikus közönség számára, hanem a múzeumba érkező tudományos munkatársak számára is egyaránt szolgáltat. A tudományosan feldolgozott gyűjteményeket hozzáférhetővé teszi, adatbázisba rendezi, és digitálisan is elérhetővé teszi. A tudományos kutatómunkát kiszolgáló laboratóriumok, technikai eszközök a kor kívánalmainak megfelelő módon állnak rendelkezésre. 

Módszertani központ

Az MTM élen jár azoknak a módszertani kérdéseknek a megoldásában, hogy a tudományos szempontú megőrzés és feldolgozás mellett hogyan lehet a gyűjteményeket a nagyközönség számára bemutatni, a tárgyak puszta szemléltetésén túl alapvető tudományos kérdéseket, szakmai ismereteket a laikus közönségnek megfogalmazni (tudománykommunikáció). A legfrissebb tudományos elvárásoknak és a laikusok érdeklődésének egyaránt megfelelő, érthető, befogadható, izgalmas kiállításokat rendez, bemutatva a kutatómunka folyamatát, a természettudományos kutatás elemeit, eszköztárát és kihívásait is. A múzeum kiállításai, foglalkozásai és programjai törekednek a természet komplex megértésére és megértetésére. Olyan témákat ragadnak meg, amelyekre sokféle természeti jelenséget lehet felfűzni, és a segítségükkel a látogatókat korszerű és modern természetismerethez lehet juttatni (probléma-alapú kiállítások).

Kulturális szolgáltatás

A közönség világos és áttekinthető modern, áttekinthető terekben mozog, és olyan összetett, naprakész természettudományos ismeretanyagot kap, amelyre világszerte kevés múzeumban számíthat. Az MTM a fejlesztések során nagy figyelmet fordít a látogatók kényelmére, és a különböző korosztályok igényei alapján kiépített foglalkoztató helyiségekre, amelyekben minden korosztály és a fogyatékkal élő (például gyengénlátó) embertársaink számára is izgalmas és gazdag kínálatot nyújt.

Tudásbázis

Az MTM tudásbázisa három részből tevődik össze: a gyűjteményekből, az ezekhez kapcsolódó ismeretekből, és az ezek hozzáférését, átadását biztosító felkészültségből. A múzeum – a nemzeti kincs szerves részét képező – gyűjteményei tízmilliós darabszámot közelítő műtárgyvagyont jelentenek, és lefedik a természettudomány teljes területét, az ásványoktól az embertani leletekig. A törvényben előírt nyilvántartásnak megfelelő gyűjtemények tudományosan feldolgozottak, jelentős mennyiségük adatbázisba rendezett.

A nagyközönségnek szóló rendezvények, programok során, beleértve a múzeumpedagógiai programokat is, a természettudományos tantárgyak haladó gyakorlatait igyekszik meghonosítani, elsősorban a tanuló központú, az tanulók aktív részvételét igénylő módszereket. Közöttük kiemelten a kutatás alapú tanítás és tanulás módszerét (inquiry-based learning), amely a tudásalkotás folyamatát is átélhetővé, tapasztalhatóvá teszi.

Az MTM munkatársainak létszáma és jellemzése:

A Magyar Természettudományi Múzeumban jelenleg 172 munkatárs dolgozik:

  • 50 fő tudományos munkatárs;
  • 7 fő közönségkapcsolati munkatárs;
  • 115 fő múzeumi alkalmazott dolgozik.

A közönséggel foglalkozó munkatársaink képzettsége, felkészültsége, a múzeumi gyűjteményekről való tudása és tapasztalata egyszerre jelent naprakész ismeretet és módszertani tudást, mely révén az ismeretközvetítés rétegzett, célspecifikus lehet.

A gyűjteményeket őrző és gondozó muzeológusok nagyobb része tudományosan minősített munkatárs, egy-egy szűkebb tudományterületre specializálódott, szakterületüket itthon és külföldön is a legmagasabb szinten ismerő tudományos kutatók. A gyűjteményekhez kapcsolódó ismereteket folyamatosan bővítik, rendszerezik, hozzáférhetőségét növelik. 

 Fotó: Gál Gábor - Magyar Természettudományi Múzeum

 

Mi motiválta arra, hogy elinduljon a családbarát működés útján? 

Az egész életen át tartó tanulás stratégiája jegyében az MTM fontos szerepet tölt be a tudás alapú társadalom létrehozásában, és hozzájárul ahhoz, hogy mindenki egyenlő mértékben részesüljön a tudástársadalom társadalmi és gazdasági előnyeiből. Kiemelt figyelmet fordít a családokra, a hátrányos helyzetű gyermekekre, a fogyatékkal élő és egyéb okból hátrányos helyzetű látogatókra.

Az MTM célközönsége atársadalom minden tagja, ezen belül a természettudományok iránt érdeklődők, valamint a természettudományok művelői egyaránt. Kiemelt célcsoportjaink az oktatási és nevelési intézményekből érkező diákok (óvodás kortól az egyetemistákig), a gyermekekkel érkező családok, a pedagógusok valamint a tudományos kutatók.

 

Milyen módon nyilvánul meg múzeumában a családbarát szemlélet?

A Magyar Természettudományi Múzeum közönségprogramjainak jelentős része családosoknak szól. A múzeum munkatársai évente több ilyen rendezvényt szerveznek, javarészt tematikus programok keretében. A családok számára releváns kiállítások és programok szorosan kapcsolódnak a családbarát és családközpontú működéshez. A kiállítások, programok és a szolgáltatások megtervezésekor a marketingesek és a kiállítás-rendezési munkatársak egyeztetnek a múzeumpedagógus munkatársakkal, annak érdekében, hogy a megvalósításkor a családbarát szempontokat maximálisan figyelembe tudják venni. A marketinges munkatársak ez alapján tervezik és koordinálják a folyamatokat.

A múzeumban 2020-ban kezdődött el egy látogatói igényfelmérés, amely nem csak családosokat célozza meg. Az intézmény a jövőben tervez rendszeres családbarát koncepciót tesztelő felmérést is.

Az állandó és időszaki kiállításokban kézzel érinthető tárgyakkal, modellekkel, játékokkal találkozhatnak a gyermekek. A kisebbeknek játszósarok került kialakításra. A nagyobb korosztálynak pedig interaktív online játékot biztosít a Museo coaching (Tárgykereső játék).

A múzeum negyedévente legalább egy alkalommal rendez olyan programot, amelynek kifejezetten a családok a célcsoportja (pl. családi nap, családi tárlatvezetés a kiállításban, születésnapi zsúr stb.) Ezen programok a családok minden tagjának közös múzeumi élményt biztosítanak.

A Magyar Természettudományi Múzeum közönségprogramjainak nagy része is a családosoknak szól. Egy évben több ilyen rendezvény kerül lebonyolításra, főleg tematikus programok keretében (Pl. jeles ünnepek).

Annak érdekében, hogy a Budapesttől távol eső településekre is eljuthassanak az intézmény időszaki kiállításai, az intézmény egész évben vándorkiállítások bérlési lehetőségét biztosítja a vidéki múzeumok számára. Ilyen bérelhető vándorkiállítás többek között a gyermekek körében rendkívül népszerű, interaktív Jégkorszak c. vándorkiállítás.

 

 

Milyen további fejlesztési tervei vannak intézménye családbarát működését illetően?

Az MTM tervei között szerepel interaktív és innovatív múzeumi installációk beszerzése és kihelyezése a kiállítótérben, illetve a múzeumpedagógiai foglalkoztató helyiségekben. Ennek célja, hogy a múzeum a modern világunkban felnövő gyermekek érdeklődését felkeltve, és igényeikhez teljes körűen igazodva vezethesse be őket a természettudományok világába.

A múzeum tervei között szerepel továbbá, hogy online oktatás-segítő programokkal, online múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, tudományos-ismeretterjesztő videó sorozattal, online tárlatvezetéssel lehessen jelen a virtuális térben.

A Magyar Természettudományi Múzeum 2021-ben tervezi elindítani a családok és gyermekek igényeinek megfelelően kialakított MTM múzeumi webshopot, amelynek küldetése az oktatás, az edukáció, a tudomány és a környezetvédelem támogatása.