belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Felhívás Múzeumpedagógiai Nívódíjra 2016

Felhívás Múzeumpedagógiai Nívódíjra 2016

Tisztelt Intézményvezetők! Kedves Kollégák!


A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központja (SZNM-MOKK, Szentendre) ezúton hirdeti meg a Múzeumpedagógiai Nívódíj pályázatát.

Ebben az évben is nyílt felhívást írunk ki, és négy díjat ítélünk oda, ezzel ismerve el a szakterületen a 2015. szeptember 1. és 2016. augusztus 1. közötti időszakban, a gyakorlatban folyamatosan magas színvonalon megvalósuló múzeumpedagógiai kezdeményezéseket, amelyekhez kapcsolódhat múzeumpedagógiai kiadvány is.

Pályázni lehet olyan, muzeális intézményben megvalósult kezdeményezéssel és programmal (online is), amely múzeumpedagógiai tevékenységként, vagy tevékenységek sorozataként a pályázó intézmény munkatársainak produktumaként jött létre. Ezek lehetnek újszerű múzeumpedagógiai tartalmak, foglalkozások és módszerek, információs összeállítások, rendezvények, múzeumi „gyermekszájt”, installációs és interpretációs megoldások stb. A pályázathoz kapcsolható múzeumpedagógiai kiadvány lehet papír alapú, vagy online (is) megjelenő kiadvány, oktatási segédanyag, amely valamely múzeumpedagógiai tevékenység megvalósítását segíti elő egyéni, vagy csoportos látogatás során. (Például különféle foglalkoztatók, módszertani kiadványok, CD, DVD-ROM, társasjáték, foglalkozások speciális segédletei stb.) Önmagában csak kiadvánnyal – kapcsolódó múzeumpedagógiai gyakorlat nélkül – nem lehet pályázni.

Az első megvalósítás, a megjelenés, illetve a kiadvány első hasznosításának időszaka:
2015. szeptember 1. és 2016. augusztus 1. közötti időtartam.

Pályázók köre: muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkező szervezetek

Pályázati feltételek: az előírt pályázati dokumentáció (Adatlap és mellékletek) hiánytalan, határidőre történő benyújtása.
Az Adatlap innen tölthető le.

Pályázatok száma: intézményenként, illetve tagintézményenként 1-1 pályázat adható be.

Pályázatok címzése:

Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ,
Nagy Magdolna osztályvezető
2001 Szentendre, Pf.: 63

A pályázatok elektronikus benyújtásának és a papír alapú változat postára adásának határideje:

meghosszabbítva 2016. augusztus 23. kedd

Kérjük a borítékon és az elektronikus változatban tárgyként feltüntetni:

Múzeumpedagógiai Nívódíj 2016.

A teljes pályázati dokumentáció kizárólag postai úton nyújtható be, de az egyes adatlapokon részletezett információkat papír alapú és elektronikus (e-mail, CD/DVD formában – a csatolmányok mérete ne haladja meg az 5 Mbyte-ot) is kérjük eljuttatni. A határidőn túl beérkező pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni. A pályázatok elbírálása hét fős szakmai bizottság által történik.

A pályázatok nyilvánossága: a benyújtott pályázatok koncepcióinak rövid, maximum 1000 karakter terjedelmű ismertetői 2016 szeptemberétől a MOKK honlapon (http://mokk.skanzen.hu) és a Múzeumpedagógiai gyakorlatok című szakmai blogon (http://www.muzeumpedagogia.blogspot.com/) olvashatók.


A nyertes pályázókkal a Szabadtéri Néprajzi Múzeum megrendelői szerződést (vállalkozási szerződést) köt egy újabb múzeumpedagógiai kezdeményezés megvalósítására maximum 500.000 forint értékben (amelyekhez kapcsolódhat múzeumpedagógiai kiadvány is), melyről a győztes intézmények kötelesek számlát kiállítani a Szabadtéri Néprajzi Múzeum részére.

A győztes jogosult továbbá a Múzeumpedagógiai Nívódíj 2016 logó használatára a nyertes pályamű népszerűsítéséhez.

A díjakat 2016. szeptember 26-án az Országos Múzeumpedagógiai Évnyitón, a Múzeumok Őszi Fesztiváljának hivatalos nyitóeseményén adjuk át. Valamennyi benyújtott pályázat dokumentációja elhelyezésre kerül, és hozzáférhetővé válik az SZNM¬–MOKK Könyv- és Dokumentumtárában, Szentendrén.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Nagy Magdolnától és Balogh Enikőtől, Szabadtéri Néprajzi Múzeum (nagy.magdolna@sznm.hu, balogh.eniko@sznm.hu)

Tekintettel arra, hogy a Nemzeti Kulturális Alap részéről a Múzeumok Őszi Fesztiválja rendezési jogát megpályázó Szabadtéri Néprajzi Múzeum által a Múzeumok Őszi Fesztiváljának megrendezésére benyújtott pályázat elbírálás alatt van, vagyis a szerződés még nem került aláírásra, így a Múzeumpedagógiai Nívódíj felhívásra jelentkező múzeumok saját kockázatukra kezdik meg a pályázat előkészületeit.

Kérjük, hogy a Nívódíj pályázat felhívását szíveskedjenek más érdeklődő kollégáiknak is továbbítani!
Együttműködésüket ezúton is köszönjük! Sikeres pályázást kívánunk!

Szentendre, 2016. július 1.

Nagy Magdolna

Dr. Cseri Miklós

osztályvezető

főigazgató

Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ

Szabadtéri Néprajzi Múzeum