belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

A Múzeumok Őszi Fesztiválja honlapja már elérhető itt.

Eldőlt az idei Múzeumok Őszi Fesztiválja költségtérítési leosztása

2016. augusztus 3-án Szentendrén, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban összeült a külső megbízottakból valamint a MOKK munkatársaiból álló bíráló bizottság, hogy a Múzeumok Őszi Fesztiválja (MŐF) 2016-os eseménysorozatára regisztrált muzeális intézmények programterveit kiértékelje, és döntsön a költségtérítések odaítéléséről.

Eldőlt az idei Múzeumok Őszi Fesztiválja költségtérítési leosztása

A 2006 óta minden ősszel megrendezésre kerülő országos fesztiválhoz 2016-ban programokkal kapcsolódó és működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények költségeinek térítésére idén a tavalyi pénzkerettel megegyező összeg, bruttó 8.100.000 Ft áll rendelkezésre, ami a muzeális intézmények által együttesen igényelt összegnek csak a felét fedezi. A tavalyi évben is ugyanez a tendencia mutatkozott: a múzeumok kétszer akkora összegre nyújtottak be költségtérítési igényt, mint amennyi a szétosztható keretösszeg volt, így a bírálók nem tudták a múzeumoknak az általuk igényelt teljes összeget megítélni.

A költségtérítés mértékének eldöntéseiknél többféle szempontot is figyelembe vett a bírálóbizottság. A formai kellékeken és előírásokon (intézményvezetői, cégszerű aláírással ellátott részvételi szándéknyilatkozat; hiánytalanul kitöltött intézményi és elektronikus program adatlap; tervezett költségvetés az igényelt költségtérítés mértékének megjelölésével, működési engedély) túl döntő tényezők voltak még: a tervezett programok kapcsolódása a Múzeumok Őszi Fesztiválja egy vagy több tematikájához; a tervezett program(ok) újszerűsége (eltérés a korábbi években már megvalósított programoktól); a hagyományos múzeumi ismeretközvetítő módszereken (előadás, frontális tárlatvezetés) túlmutató megoldások alkalmazása; a széles látogatói kör és változatos célcsoportok megszólítása; a létrehozandó együttműködések a programok szervezése, lebonyolítása során (konkrétan megnevezett együttműködő partnerek); az érintett tematikák és a tervezett programok száma; a múzeum gyűjteményeire, kiállításaira épülő programok.

Némileg egyszerűsítette a bírálóbizottság nehéz feladatát, hogy 2016-ban a programtervezetet benyújtó 154 muzeális intézmény közül 35 egyáltalán nem is igényelt költségtérítést. A költségtérítést kérelmező intézmények közül az egyik programtervezetet benyújtó intézmény pedig a 2015-ös elszámolási kötelezettségének nem tett eleget, így idén költségtérítésben nem részesülhetett.

A költségtérítést igénylő 119 intézmény közül az értékelők egybehangzó döntése alapján végül 107 intézmény részesült költségtérítésben. Idén tehát a MÖF-höz programmal kapcsolódó muzeális intézmények közel 70 %-a részesül költségtérítésben. Ha a költségtérítést igénylő intézményeket vesszük alapul, ott már látványosan jobb az arány, 90 %-uk kért és kapott bizonyos mértékű költségtérítést. A költségtérítésben részesített intézmények legnagyobb hányadának (45 %) 50.000 Ft-ot ítélt meg a bizottság, a negyedük (25 %) pedig 100.000 - 200.000 Ft közötti összegben kapott költségtérítést.

A fesztiválhoz csatlakozni kívánó és programtervezetet benyújtó 154 intézmény nagy része évről évre visszatérő résztvevőnek számít, 16 jelentkező intézmény viszont a korábbi években - legalább is az elmúlt 2 évben - egyáltalán nem vett részt a MŐF-ön, közülük a pápai Gróf Esterházy Károly Múzeum és a Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény programterveit értékelte legmagasabbra a bíráló bizottság.

Azok a muzeális intézmények, amelyek lekésték az augusztus elsejei regisztrációs és programfeltöltési határidőt, 2016. augusztus 22-ig a megadott regisztrációs felületen még jelezhetik a rendezvényhez történő csatlakozási szándékukat. Költségtérítést ugyan már nem igényelhetnek, de részt vehetnek a fesztivál központi kommunikációjában. Ha augusztus 22-ig feltöltik programterveiket a MŐF hivatalos honlapjára, akkor programkínálatuk bekerül a rendezvénysorozat országos terjesztésű programfüzetébe, továbbá használhatják a MŐF arculati elemeit, plakát- és szórólap sablonjait a saját fesztiválos programjaik kommunikációjánál.