belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Petőfi Irodalmi Múzeum - A Magyar Nyelv Múzeuma: Széphalmi Szó-Kincs-Tár(s)

A Széphalmi Szó-Kincs-Társ(s) egy komplex múzeumpedagógiai program, alapcélja az anyanyelvi ismeretterjesztés és a nyelvi-irodalmi (kulturális) nemzeti hagyományok megismertetése, illetve a tudatos nyelvhasználatra nevelés és a hagyományos kommunikációs formákhoz (beszélgetés, olvasás, kézzel írás, mesélés) való visszatérés ösztönzése. A témanapok keretében a nyelvtudomány és a társtudományok kapcsolatát, a testvérmúzsák termékenyítő együtthatását, illetve az újságírás, a szövegalkotás kulisszatitkait állítottuk középpontba. A témanapokon Kazinczy Ferenc élete és életműve, valamint a nyelvművelés évszázados, ma is tartó történetének áttekintése volt a fő téma, kiemelten tárgyaltuk az írásbeliség, főként a kézzel írás történetét. A versenyek célja a nyelv (és nyelvtan) élményszerű megismertetése, a nyelvi öröm volt. A múzeumpedagógiai kiadványok a jelzett témákat dolgozzák fel ismeretbővítő és számos feladatot kínáló formában, hiánypótló tartalommal, új megközelítéseket alkalmazva.