belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Természetpedagógia szakirányú továbbképzési szak indul Pécsen

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési KaraTermészetpedagógia szakirányú továbbképzési szakot indít levelező tagozaton.

A Természetpedagógia szakirányú továbbképzési szakkal a múzeumokban, állatkertekben, botanikus kertekben, erdőgazdaságokban, erdei iskolákban, állami és civil természetvédelmi szervezeteknél természetvédelmi, kezelési és gazdálkodási oktatással foglalkozó szakembereknek, és az e terület iránt nemcsak iskolai képzésben érdeklődő pedagógusoknak szeretnénk segítséget adni munkájuk eredményesebb elvégzéséhez.

A képzés célja holisztikus szemlélet kialakítása, így az elmélettől a gyakorlati használatig, az ökológiai alapoktól a társadalmi, gazdasági kapcsolatokig felölel témákat elsajátítható módon. A képzési területek széles spektruma biztosítja, hogy a különböző területekről érkező hallgatók is megtalálják a fejlődési lehetőségüket képzésben. Az ökológiai, konzerváció biológiai alapok mellett a hallgatók megismerkedhetnek a különböző célcsoportok életkori sajátosságainak megfelelő természetpedagógiai, környezeti nevelési módszerekkel, az e területen folyó jó gyakorlatokkal, képessé válnak természetpedagógiai programok megtervezésére, megszervezésére és lebonyolítására, a hagyományos iskolai képzési kereteken kívüli környezeti nevelési, természetvédelmi nevelési feladatok végrehajtására, ezzel alkalmasak lesznek a környezettudatos szemléletmód átadására.

Ahogy a témakörökből látható, a képzés a PTE több intézetének, valamint nívós partnereink: a Duna-Dráva Nemzeti Park, a Fővárosi Állat- és Növénykert,a Gemenc Zrt. és a Magyar Természettudományi Múzeum együttműködésével valósul meg.

Képzésünk kiváló lehetőséget biztosít az Ön számára, hogy szélesítse lehetőségei tárházát!

Jelentkezzen most!

___________________________________________

Információk

Természetpedagógia szakirányú továbbképzési szak

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: természetpedagógia szakirányú továbbképzési szak.

A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: természetpedagógiai szakvezető

A képzés helyszíne: Szekszárd, Pécs, kihelyezett gyakorlatok: Budapest

Indítás dátuma: 2018. február

A képzés nyelve: magyar

Munkarend: levelező tagozat

A képzés időtartama és a konzultációk rendje: 3 félév, 90 kontaktóra/félév. A konzultációk beosztása: kétszer egy hét/ félév vagy négy alkalommal csütörtök-szombat.

A képzés költségei: Tandíj: 150 ezer Ft / félév, a konzultációk és gyakorlatok helyszínén kedvezményes szállás igénybevételétre van lehetőség.

A felvétel feltételei: A képzés a szakemberek széles köre előtt nyitott. Ajánljuk mindazoknak, akik már ezen a területen dolgoznak és szélesíteni, frissíteni szeretnék a tudásukat, de azoknak is, akik a jövőben tervezik ezt. A képzésben bármely képzési területen alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevéllel rendelkezők részt vehetnek.

Jelentkezési határidő: 2017.12.31.

További információk: Dr. Szemethy László szakvezető (szemethy.laszlo@kpvk.pte.hu), tanulmányi ügyekben: Szabó Ernő János tanulmányi hivatal vezető (szaboe@kpvk.pte.hu)

forrás: http://kpvk.pte.hu/content/termeszetpedagogia-szakiranyu-tovabbkepzes