belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

A Kúria titkai

A Kúria titkai


Kategória: kiadvány

Múzeumpedagógiai Nívódíj pályázatra beadott kiadvány címe:

A KÚRIA TITKAI- foglalkoztató lapok és demonstrációs eszközök a tápiószelei Blaskovich Múzeum anyagához

A pályázó:

Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága - Blaskovich Múzeum (Tápiószele)

A kiadvány tartalma:

A 15 féle foglalkoztató lap és 2 féle demonstrációs eszköz a tápiószelei Blaskovich Múzeum tárgyi és dokumentum anyagára építve segíti a formális és informális tanulást. A kiadványok az állandó kiállítás tematikus bemutatásával együtt használhatók. A múzeum képző - iparművészeti és történeti tárgyi anyagának, a kert botanikai értékeinek kihasználásával a természeti és társadalmi környezet kapcsolata sokoldalúan mutatható be.

A KÚRIA TITKAI és a BOTANIKAI TANÖSVÉNY című lapokból kisiskolás és felső tagozatos, a BLASKOVICHOK UTILÁDÁJA elnevezésűből csak kisiskolás diákoknak szóló változat készült. A lapok játékos feladatokkal, sok rajzolási lehetőséggel, kiegészítéssel, színezéssel, rejtvénnyel nemcsak emelik a tudás szintet, hanem a kreativitást, gondolkodást, megfigyelő képességet is fejlesztik.

A formális tanulást szolgálja a 4 történelmi és 2 művészettörténeti témájú lap: A RÁKÓCZI KOR, A REFORMKOR, AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC, A MILLENNIUM ÉS KORÁNAK EMLÉKEI mellett A KLASSZICIZMUS ÉS BIEDERMEIER, valamint A ROMANTIKA ÉS HISTORIZMUS MŰVÉSZETÉNEK EMLÉKEI.

Az 5-6 osztályosok számára készült a művészet ágait, műfajait bemutató ÁBRÁZOLÁS ÉS MŰVÉSZET c. lap, míg A TÖRTÉNELEM FORRÁSAI a Blaskovich fivérek régészeti tevékenységén keresztül mutatja be a témát. Hon-és népismeret órához kapcsolódik a köznemesek lakóházát, berendezését megismertetető a HÁZ ÉS EMBER, de helytörténeti témát dolgoz fel a TÁPIÓSZELE MÚLTJA elnevezésű lap.

A foglalkoztató lapok használatát kétféle demonstrációs eszköz egészíti ki. a kályhakirakó és ötös forgató.

Kiadvány típusa:

Ismeretbővítő és foglalkoztató feladatokat tartalmazó múzeumpedagógiai kiadvány

A kiadvány tárgya, kapcsolódása kiállításhoz:

NEMESI KÚRIA A 19. SZÁZADBAN - BLASKOVICH GYŰJTEMÉNY című állandó kiállítás anyagához kapcsolódik, amelynek képző-, iparművészeti és történeti anyaga az országban egyedülálló módon, otthon formájában mutatja be e réteg életviszonyait. A kúriát övező kert a természeti környezet értekeinek élményszerű megismertetésének alapja.

Célcsoport:

általános iskolás diákok: 3 db kisiskolás (7-9 év), 6 db (10-12 év) 6 db (12-14 év)

Kapcsolódás iskolai tananyaghoz:

  • Ember és társadalom/ Történelem: Történelem forrásai, Rákóczi kor, Reformkor, 1848-49-es forradalom és szabadságharc, Millennium korának emlékei
  • Ember és társadalom/ Hon- és népismeret: ház és ember, helytörténet: Tápiószele múltja
  • Művészetek/ Rajz: Ábrázolás és művészet, A Klasszicizmus és Biedermeier, A romantika és historizmus művészetének emlékei
  • Ember és természet/ Természetismeret, biológia: Botanikai tanösvény (a múzeumkert természeti értékei)
  • Ember és társadalom: A Kúria titkai, A Blaskovichok útiládája

A felhasználás eddigi tapasztalatai:

A TÁMOP pályázat során megvalósított múzeumpedagógiai programsorozatban kipróbáltuk és felhasználtuk a lapokat, amelyek a diákok és pedagógusok körében is sikert arattak. Ezt nemcsak a helyszínen tapasztaltuk, de ez a projektzáró rendezvényen felszólalt kísérő tanárok véleményéből is kiderült. A diákok is nagy élvezettel töltötték ki őket, nagyon megörültek annak az információnak, hogy haza vihetik a lapokat vagy a demonstrációs eszközöket. Voltak olyan csoportok, amelynél nem végeztünk a kiöltéssel, így a pedagógus kiadta szorgalmi feladatként, hogy szülővel, nagyszülővel vissza lehetett jönni. Adott egy hét határidőt és érdemjeggyel értékelte. (visszajöttek a gyerekek)

A demonstrációs eszközök közül, az ötös forgató összeállítását követően, a hurkapálcikán forgatható műtárgyak eredeti helyén történő megkeresése különösen sikeres volt, a gyerekek nagy örömmel, a felfedezés élményével szaladtak egy-egy vitrinhez, bútorhoz.

Mennyiben sikerült az eredeti elképzelést megvalósítani?

A kiadványokkal megvalósítottuk eredeti célunkat, hogy a gyerekek játékos formában bővítsék ismereteiket a Blaskovich kúria és kert kulturális és természeti értékeiről. Gazdag kínálatát adtuk az eredeti tárgyak bemutatásán alapuló történelmi, művészettörténeti, helytörténeti és környezeti ismeretszerzésnek. A 15 féle foglalkoztató lap segítségével változatos formában rögzítették megszerzett tudásukat, úgy hogy az önálló munka, a felfedezés élménye is megadatott.

A diákok tanulási aktivitását erősítettük a tárgyakkal való tanulás, tevékenykedtetés, a szokatlan környezet által. Használatuk hozzájárult a gyerekek képességfejlesztéséhez.

A múzeumpedagógiai segédanyagok használatának eredménye volt, hogy a diákok formális és informális tanulásánál a hangsúlyt áthelyeztük a szóbeli ismeretátadás helyett az érzelmekkel, élményekkel megerősített tanulási folyamatra, a képesség és készségfejlesztésre. Élővé tette a diákok kapcsolatát a tárgyakkal.