belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

ŐSZI KÉK–ŐSZI KÉP. MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA 2017 ALKOTÓPÁLYÁZAT

ŐSZI KÉK–ŐSZI KÉP

MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA 2017 ALKOTÓPÁLYÁZAT

Pályázati felhívás

 

Nyerjétek meg jövő tavaszi osztálykirándulásotok különleges programhelyszínét még idén ősszel!

Alsó tagozatos iskolai osztályok, készítsetek rajzolt illusztrációt olyan irodalmi alkotáshoz (pl. mese, népmese), amelyben süni is szerepel. Felső tagozatos iskolai osztályok, forgassatok okostelefonnal videót ősszel vagy múzeummal kapcsolatos kedvenc irodalmi alkotásotok (pl. vers, dalszöveg, novella) alapján.

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) ŐSZI KÉK–ŐSZI KÉP címmel alkotópályázatot ír ki két korcsoportban általános iskolai osztályok számára a 2017. szeptember 25. és november 12. között megvalósuló Múzeumok Őszi Fesztiváljához kapcsolódóan.

Korcsoportonként a 3 legtöbb lájkot elért alkotást beküldő osztály az ICO Zrt. és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum által felajánlott nyereményben részesül. Fődíjak: múzeumpedagógiai foglalkozás a szentendrei Skanzenben, illetve gyárlátogatás az ICO Zrt. pomázi üzemébe az egész osztály számára.

A pályamunkákat Egerben, a Dobó Vármúzeumban 2017. november 8-9-én megrendezésre kerülő IX. Országos Múzeumpedagógiai Konferencián is bemutatjuk, és a konferenciaközönség szavazatai alapján a konferencia különdíjában részesül két osztály.

Az elkészült pályamunkák beküldési határideje: 2017.október 20.

 

 

 

Játékszabályzat

 

 

A Múzeumok Őszi Fesztiválját koordináló Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) alkotópályázatot ír ki a 2017. szeptember 25. és november 12. között futó programsorozathoz kapcsolódóan. Az ŐSZI KÉK – ŐSZI KÉP című alkotópályázat (továbbiakban: pályázat) 2017. szeptember 15. és november 10. között kerül megszervezésre. A pályázat kiírását, megszervezését, a részvétel feltételeit, a nyertesek személyének megállapítását és közlését, valamint a pályázattal kapcsolatos valamennyi adatkezelési és adatvédelmi kérdést a jelen játékszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) szabályoz, az alábbi feltételek szerint.

I. A pályázatban részt vevő személyek

A pályázaton részt vehet valamennyi Magyarországon működő köznevelési intézményekben – a 2017-2018-as tanévre alakult – osztály, amely a Szabályzat V. részében meghatározott feltételeket teljesíti. A Szabályzat szóhasználatban az osztály kifejezés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 23. pontjában meghatározottak szerinti tartalommal bír. A Rajzpályázat során a pályázó osztályt az osztályfőnök képviseli.

Két korcsoportban bíráljuk el a pályázatokat:

1. korcsoport: 1-4. osztály

2. korcsoport: 5-8. osztály

II. A pályázat témája, a pályaművek formátuma

A pályázat témája az 1. korcsoport számára: készítsetek rajzolt illusztrációt olyan irodalmi alkotáshoz (pl. mese, népmese), amelyben süni is szerepel. A rajzokat A/4 vagy A/3 méretben kérjük elkészíteni, szabadon választott technikával. A rajzot kérjük beszkennelni vagy lefotózni, és jpg vagy png formátumban (min. 300 dpi felbontásban) e-mailben beküldeni, kérjük a file elnevezését az alábbiak szerint: oktatási intézmény neve_osztály neve_MÖF2017 megjelöléssel.

A pályázat témája a 2. korcsoport számára: forgassatok okostelefonnal videót ősszel vagy múzeummal kapcsolatos kedvenc irodalmi alkotásotok (pl. vers, dalszöveg, novella) alapján. A maximum 2 perces (nem interlacelt)[1] videót kérjük a YouTube-ra feltölteni, a feltöltésnél szerepeljen Múzeumok Őszi fesztiválja 2017 és a videót készítő osztály és iskolájának neve. A videófelvétel YouTube linkjét kérjük e-mailben elküldeni.

Egy osztály maximum három alkotással (rajz illetve videó) pályázhat. Lehetőleg a pályázó osztály minél több tagja vegyen részt a mű (vagy művek) elkészítésében.

III. A pályázat menete

1. A pályázatra jelentkező 1. korcsoportba tartozó osztály tagjai maximum három rajzot készítenek a II. pontban megjelölt témában és formában.

A pályázatra jelentkező 2. korcsoportba tartozó osztály tagjai maximum három videót készítenek a II. pontban megjelölt témában és formában.

2. A rajzok hátoldalán illetve a szkennelt alkotást vagy a videó linkjét tartalmazó e-mail kísérőlevelében a következő adatokat kérjük megadni:

a) korcsoport

b) iskola neve,

c) iskola címe,

d) osztály,

e) osztályfőnök neve,

f) osztályfőnök e-mail címe,

g) osztályfőnök telefonszáma

h) az alkotás címe

Fontos! A fenti adatokat feltétlenül szükséges megadni.

3. Az elkészült pályázati anyagokat 2017. október 20. péntekig kérjük e-mailben beküldeni a következő címre: oszikek.oszikep@gmail.com

A rajzokat postai úton is kérjük beküldeni 2017. október 20 –ig a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Közpon (MOKK) részére az alábbi címre: 2001 Szentendre, Pf. 63. A borítékra kérjük ráírni: ŐSZI KÉK – ŐSZI KÉP MÖF 2017 alkotópályázat. A postán esetlegesen elkallódó levelekért felelősséget vállalni nem tudunk.

4. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a beérkezett pályaműveket előzsűrizze, és a kiírásban szereplő tartalomtól eltérő alkotásokat, illetve a kifogásolható, vagy jogsértő szóhasználatú és tartalmú pályaműveket a pályázatból kizárja. A beérkezett pályaműveket a Szervező előválogatja, majd 2017. október 25. szerda éjfélig feltölti és elektronikusan közzéteszi a Facebook oldalán – www.facebook.com/2017muzeumokoszifesztivalja – korcsoportonként egy-egy albumba rendezve #oszifesztival megjelöléssel.

5. A pályázati anyagokra lájkolással lehet szavazni 2017. november 6. hétfő éjfélig

6. Korcsoportonként a 3 legtöbb lájkot elért alkotás nyereményben részesül a IV. pontban szereplő részletek szerint.

7. A beérkezett pályaműveket kiállítjuk illetve bemutatjuk a 2017. november 8-9-én megrendezésre kerülő IX. Országos Múzeumpedagógiai Konferencián is, melyet Egerben, a Dobó Vármúzeumban rendezünk meg. A kiállított illetve bemutatott művekre a konferencia közönsége is leadhatja szavazatait. A két korcsoport munkáira leadott közönségszavazatok alapján nyilvánosan hirdetjük ki a különdíj nyerteseit 2017. november 10-én a konferencia ünnepélyes zárásakor és a beérkezett lájkok alapján is itt hirdetünk eredményt mindkét korcsoportban.

Az Facebook felületen illetve a közönségszavazáson elért eredményeket 2017. november 10-én pénteken a Facebookon és a www.oszifesztival.hu honlapon is közzétesszük. A nyertes osztályok osztályfőnökeit legkésőbb 2017. november 14-ig -ig értesítjük a pályázat során megadott e-mail címen és/vagy telefonszámon.

8. A pályázatra beérkezett pályaműveket a Szervező a Múzeumok Őszi Fesztiválja rendezvénysorozat kommunikációjához, illetve későbbi kampányaihoz szabadon felhasználhatja – függetlenül attól, hogy díjazásban részesült-e az alkotás.

IV. Díjazás

Mindkét korcsoportban 3-3 díjazottat választunk ki a Facebook oldalra feltöltött pályázatokra a megadott határidőig beérkezett lájkok száma alapján.

Az első helyezett az 1. korcsoportban múzem-látogatást ás múzeumpedagógiai foglalkozást nyer Szentendrére, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumba.

Az első helyezett az 2. korcsoportban gyárlátogatást nyer az ICO pomázi üzemébe.

Az első helyezést elért osztályok a gyárlátogatást illetve a múzeumpedagógiai foglalkozást 2018. június 20-ig előzetes időpontegyeztetés után tehetik meg.. A nyeremény másra át nem ruházható, pénzösszegre be nem váltható.

Mindkét korcsoportban a 2. és a 3. helyezett 40-40.000 illetve 30-30.000 Ft értékű ICO ajándékokból álló tárgynyereményben részesül.

Különdíj

A szervező 50 – 50 ezer forint értékű ICO ajándékokból álló tárgynyereményben részesíti mindkét korcsoportból azt a két osztályt, melyeknek pályamunkájára a legtöbb szavazat érkezik a IX. Országos Múzeumpedagógiai Konferencián.

A tárgynyeremények az alkotások hátoldalán feltüntetett címre kerülnek kipostázásra.

V. Pályázati feltételek

A pályázaton kizárólag azok a Magyarországon működő köznevelési intézményekben alakult osztályok vehetnek részt, amelyek az előírt módon pályáznak. A Szervező jogosult ellenőrizni a pályázat nyertesét. A játékba egy osztály csak egyszer jelentkezhet. Amennyiben többszöri jelentkezés, vagy nem valós személyek kerülnek megállapításra, akkor a felhasználó törlésre kerül, nyereményét is elveszítve. Ilyen esetekben pótnyertes(ek) kerül(nek) megállapításra a játékszabályzat egyéb pontjainak megfelelően.

A pályázatra történő jelentkezéssel valamennyi pályázó osztály és annak valamennyi tagja hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy nyertességük esetén az osztály valamennyi tagja és osztályfőnöke arccal, névvel megjelenítsék a Szervező honlapjain és Facebook oldalán.

VI. Egyéb szabályok

Egy osztály, ha több alkotással is pályázik, csak egy alkotással nyerhet, azzal, amelyikre a legtöbb lájkot kapta. A közönségdíjat a lájkok száma alapján 1-3. helyezést elért osztály is elnyerheti, amennyiben a legtöbb szavazatot kapja a konferencia közönségétől.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely pályázó részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a pályázót azonnali hatállyal kizárja a játékból.

Szervező kizárja a felelősségét a Facebook oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Facebook oldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, megszüntesse.

A pályázat semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

VII. Felelősség kizárás

A játékban felmerülő, vagy adatfeltüntetésből származó hiányosságért (névelírás, téves adatközlés stb.) a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a játékra történő jelentkezés során, vagy azt követően a Szervezőnek módjában áll ellenőrizni.

VIII. Pótnyertesek megállapítása

Amennyiben a Szabályzat szerint valamely pályázó helyett pótnyertest kell megállapítani, a pótnyertes megállapítása a Szabályzat e szakasza szerint történik. A pótnyertes pályázót akként kell megállapítani, hogy a valamely okból kizárt vagy kiesett pályázót a IV. pont szerinti rendezett listából ki kell húzni, majd a díjazott pályázókat az ekként módosított sorrend alapján kell a IV. pont szerint megállapítani (a három legtöbb lájkkal rendelkező pályázatot benyújtó pályázókat kell díjazottnak tekinteni illetve a két korcsoportban a konferencián legtöbb szavazatot szerző két pályaművet elkészítő osztályt.

IX. Adatkezelési szabályok

A pályázat elsődleges célja a díjazott pályázó osztályok nyereményben részesítése. A pályázat során a Szervező által gyűjtött személyes adatok kezelésének célja a nyertes pályázó osztály megállapítása, a nyertesség tényének, valamint a nyertes pályaművet benyújtó osztály tagjainak és osztályfőnökének a nyertesség tényével együttesen történő közzététele névvel és arccal, akár a Szervező weboldalán, akár facebook oldalán, a nyertes pályázó osztályok köznevelési intézményének székhelyével együtt.

A részvétel elengedhetetlen előfeltétele a jelen Szabályzat alapos elolvasása. A Szervező minden esetben úgy tekinti, hogy a játék résztvevői a szabályzatot a regisztráció előtt elolvasták. A résztvevők pályázati anyaguk megküldésével elfogadják a jelen Szabályzatot, és hozzájárulásukat adják a Szabályzatban meghatározott, a pályázók által önkéntesen megadott személyes adatokkal végzett, a fentiekben kifejtett célokból történő adatkezeléshez. Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés jogalapja az érintettek előzetes tájékozott hozzájárulása. A Szervező által kezelt személyes adatok: az osztályfőnök vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, telefonszáma, illetve opcionálisan a pályázó osztály tagjainak neve és arcképmása.

Az adatkezelés céljai a pályázat lebonyolítása (nyertesek megállapítása, értesítése, reklamációk kezelése, nyeremények átadása, nyertesek adatainak nyilvánosságra hozatala), valamint az e fejezetben megállapított promóciós tevékenység. A Szervező adatfeldolgozóként a következő személyt használja: ŐSZI KÉK – ŐSZI KÉPA Szervező a Játékosok által megadott személyes adatokat az e pontban megnevezett vállalkozáson és személyen kívüli harmadik személyek részére nem továbbítja, nem teszi hozzáférhetővé.

Az adatkezelés időtartama a pályázat kezdete (2017. szeptember 25.) és a nyeremény felhasználhatóságának vége (2018. június 15.) közötti időszakra vonatkozik. Az érintettek jogorvoslati jogait a 2011. évi CXII. törvény tartalmazza. Az érintettek az oszikek.oszikep@gmail.com e-mail címre küldött, a személyes azonosításukra alkalmas adataikat is tartalmazó levélben bármikor korlátozás nélkül, ingyenesen és indoklás nélkül visszavonhatják az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat. Ebben az esetben személyes adatait a Szervező azonnali hatállyal törli. Amennyiben azonban a személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulásra a díjazottak megállapítását vagy/és a nyeremény átadását/felhasználását megelőzően kerül sor, az érintett pályázó helyett a Szabályzat rendelkezései szerint pótnyertes(eke)t kell megállapítani.

X. Szerzői jog

A pályázaton a pályaművek benyújtásával a pályázó osztály valamennyi – a pályamű elkészítésében részt vevő – tagja kifejezett, feltétlen és visszavonhatatlan engedélyt ad a Szervező részére, hogy a pályázaton benyújtott pályaművet – azok díjazásától függetlenül – a Szervező bármiféle területi vagy időbeli korlátozás nélkül felhasználja. A felhasználási engedély valamennyi ismert felhasználási módra a lehető legteljesebb mértékben kiterjed. A pályázók megőrzik a pályamunkához fűződő szerzői jogaikat.

A pályázatra a pályamű benyújtásával az osztályfőnök kijelenti és szavatol azért, hogy a pályamű elkészítésében részt vevő valamennyi tanulótól rendelkezik az előző bekezdésben említett felhasználási engedélyhez szükséges nyilatkozatokkal, ekként kifejezetten szavatol azért, hogy a Szervező jogszerzése semmilyen tekintetben nincs akadályozva vagy korlátozva. A pályaművek felhasználásával kapcsolatos valamennyi, a Szervezővel szemben támasztott igényért a pályaművet benyújtó osztályfőnök teljes egészében helytállási kötelezettséggel tartozik.

A pályázatot kiírója a pályázat és a későbbi pályázatok népszerűsítésével kapcsolatban jogosult a pályaművek felhasználására, a pályázó nevének feltűntetésével.

A pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályázat kiírója a pályaműről készült reprodukciót könyv alakban, illetve elektronikus formában sokszorosítsa, valamint megjelentesse, és ennek érdekében a pályázat kiírója számára nem kizárólagos, de korlátlan időre szóló és ingyenes felhasználási jogot ad azzal a feltétellel, hogy a kiíró, a pályázó nevét minden megjelenés esetén feltűnteti.

További információ: www.oszifesztival.hu

A pályázati felhívás megjelenik a MOKK honlapján, hírlevelében, a fesztivál szórólapjain. A változtatás jogát a MOKK fenntartja.[1] Főként televízió képénél használatos, a sávszélesség optimális kihasználhatósága érdekében hozták létre. Egyetlen képkocka páros-páratlan pixelsorok felhasználásával két képkockára oszlik, ami vetítéskor felváltva jelenik meg, viszont a felhasználó a videót a stroboszkóp hatásnak köszönhetően teljes/osztatlan képként érzékeli. Számítógépes képkészítésnél ez nem használatos, mivel a kép mozgásnál néhol sávosan elmosódott lesz.