belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Tanárok Éjszakája - sikeres programok

"A lámpás én vagyok" - Tanárok Éjszakája témakörön belül 79 féle programmal készültek a pedagógusoknak. A programokat átlag 130 fő látogatta.

A múzeumok beszámolói alapján a programok sikerességében a következő tényezőknek volt szerepe:

  • személyesen felkeresték az iskolákat, nyomtatott meghívót adtak a pedagógusoknak,
  • bevonták a pedagógusokat a program szervezésébe vagy lebonyolításába
  • amennyiben e-mailt küldtek az iskoláknak /pedagógusoknak, telefonos utókövetés is volt,
  • bemutatták a múzeum használhatóságát több tantárgyhoz kapcsolódóan,
  • egymás közelében elhelyezkedő múzeumok összefogtak, és egymáshoz igazítva programjaikat, egymást erősítve közösen kommunikálták és rendezték meg az estét.

A program sikertelenségében szerepet játszott:

  • a múzeum egymáshoz közeli időpontban szervezett hasonló programokat a pedagógusoknak (múzeumpedagógiai évnyitó, vagy múzeumi információs nap és a Tanárok Éjszakája között néhány hét telt csak el),
  • csak e-mailben küldtek meghívót a pedagógusoknak, elmaradt a személyes kapcsolatfelvétel.

Jellemző visszajelzések és kritikák a Tanárok Éjszakájával kapcsolatban:

+ olyan tanárokat is bevonzott a program, akik addig nem jártak a múzeumban, nem használták a tanításhoz
+ a múzeumok sokszínűségének bemutatása (több tantárgyhoz kapcsolhatóság) azt eredményezte, hogy együttműködési megállapodás született több iskolával

- ellentmondás több múzeumnál a program címe és időpontja között (sokan nem esti programidőpontban hirdették, hanem délutáni kezdéssel, max. 19 óráig tartott)
- több időpontban kellene megrendezni az eseményt, mert így az intézményeknek ugyanazért a szűk körért kell megküzdeniük

Bemutatunk néhány sikeres Tanárok Éjszakája programot:

RÓMER FLÓRIS MŰVÉSZETI ÉS TÖRTÉNETI MÚZEUM – Győr: 232 fő

Program címe: Mesterek és tanítványok

A múzeummal kapcsolatban álló, ma már emblematikusnak ismert személyiségek beszélgetése tanítványaikkal egy-egy műtárgy kapcsán, illetve a már csak emlékeinkben és műveikben élő nagyhírű tanárok megidézése tanítványaik elbeszélései révén.

ÖTLET: ismert vendégek meghívása

Szent István Király Múzeum – Székesfehérvár: 146 fő

Program címe: Tanárok éjszakája a Szent István Király Múzeum kiállítóhelyein

Ezen az estébe folyó délutánon a szervezők kifejezetten a pedagógusoknak szerettek volna kellemes múzeumlátogatást, hasznos időtöltést kínálni, érdekes programokat nyújtani. Négy kiállítóhelyen várták az érdeklődőket előadásokkal, rendhagyó műhelybemutatókkal, tárlatvezetésekkel.

ÖTLET: rendhagyó műtárgybemutatás, különleges tárlatvezetés

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet - Pedagógiai Könyvtár és Múzeum – Budapest: 76 fő

Program címe: Ívfényezők. Az Uránia Tudományos Színház 20. század eleji vetített képes előadásainak megidézése

Az előadást eredeti diákkal, ívfényvetítővel tartották meg, a hajdani előadások élőképeit pedig diákszínjátszók idézték meg. Az Uránia diasorozatok történetéről Bogdán Melinda és Munkácsy Gyula muzeológusok, az ívfényvetítés technikájáról Szirmai Gábor műszaki restaurátor adott elő. A program szervezésében és lebonyolításában a Budai Középiskola színjátszótársulata, a Ködvelők Társulat is részt vett. Az eseményt a szakma nagy érdeklődéssel fogadta, ezt jelzi, hogy a Magyar Fotótörténeti Társaság és a Magyar Képzőművészeti Egyetem Intermédia tanszék munkatársai is képviseltették magukat.

ÖTLET: együttműködés más intézménnyel, rendhagyó előadások

Janus Pannonius Múzeum – Pécs: 60 fő

Program címe: Leonardo, a reneszánsz zseni

A tárlaton Leonardo da Vinci szenzációs találmányai alapján készült, pontos, korhű modellek, rajzok, kéziratok, valamint a modern kor multimédiás eszközei segítségével ismerhették meg a látogatók az alkotásokat létrehozó elmét. A Tanárok Éjszakája alkalmából az óránként induló szakvezetéseket biológia, fizika és rajz-vizuális nevelés szakos tanárok tartották saját szempontjaik előtérbe helyezésével.

ÖTLET: a kiállítás több tantárgyhoz kapcsolhatóságának bemutatása

Duna Múzeum – Esztergom: 48 fő

Program címe: Múzeumi Börze - Tanárok Éjszakája Esztergomban

Esztergom múzeumai és levéltára ezúttal "házhoz mentek": a Dobó Gimnázium aulájában várták a muzeológus, levéltáros, múzeumpedagógus kollégák az érdeklődő tanárokat, óvodapedagógusokat vagy éppen a tanár, tanító szakos hallgatókat. Az intézmények bemutatkozása mellett lehetőséget kínáltak a személyes kapcsolatteremtésre, és a múzeumok kreatív oktatási hasznosításához is adtak ötleteket. Az este további programjai voltak: a Balassa Múzeum frissen nyílt Látványraktárának megtekintése és a Keresztény Múzeum exkluzív tárlatvezetése.

ÖTLET: KLIK közreműködése, több intézmény bevonása, „utazó múzeumként” egy gimnáziumban megrendezett esemény

Kiss Pál Múzeum – Tiszafüred: 48 fő

Program címe: Múzeumpedagógiai programok a Kiss Pál Múzeumban - kerekasztal beszélgetés

A beszélgetés fő témái voltak: Miként erősíthetők és tarthatók fenn az oktatási intézmények/pedagógusok és a múzeumok közötti kapcsolatok? Milyen eszközökkel lehet motiválni a pedagógusokat, hogy elvigyék a diákokat a múzeumba?

A múzeum célja a programmal az volt, hogy bemutassák a tanárok, a felnőttképzés szereplői és az érdeklődők számára a múzeumpedagógiai programokat, melyről egy vetített képes összefoglaló is készült. A rendezvény második részében a szervezők egy könyvet, a Poroszló történetcímű kiadványt mutatták be a szerző segítségével.

ÖTLET: kerekasztal-beszélgetés, érintettek (pedagógusok) bevonása

Karacs Ferenc Múzeum – Püspökladány: 40 fő

Program címe: Mítoszok és tévhitek - kísérletezz velünk!

A tévhitek nagyon is emberiek, mindennapi megismerés hiányosságai. Az érdeklődők izgalmas kémiai előadások és látványos kísérletek során sok-sok olyan tévhittel szembesültek, amelyek mind kapcsolódnak a kémia tudományához. Olyan ismereteket sajátíthattak el, amelyek megváltoztathatják mindennapi cselekedeteinket, a világról alkotott képünket. Ugyanakkor kiváló alkalomnak bizonyult az iskola pedagógusai, diákjai és a muzeológusok közötti együttműködés erősítésére.

ÖTLET: kapcsolatépítés, szokatlan téma, hétköznapi nyelvezet

Műcsarnok – Budapest: 60 fő

Program címe: Kotta nélkül - Múzeumpedagógiai workshop

A szervezők „Kotta nélkül” címmel pedagógiai workshopot szerveztek a Műcsarnok előadótermében, amelynek célja volt, hogy segítséget nyújtsanak a leendő óvodapedagógusok, tanítók és tanárok számára a kortárs képzőművészet tanításához.

A résztvevők nemcsak előadásokat hallgathattak a Műcsarnok korábbi rendezvényeiről, de ezzel összefüggésben megismerhették az elmúlt évek múzeumpedagógiai foglalkozásait és pedagógiai módszereit is.

ÖTLET: interaktív jelleg

Marcali Múzeum – Marcali: 29 fő

Program címe: Múzeumi Kossuth vacsora

A Marcali Múzeumban ötvözték a Tanárok Éjszakáját és az Óvodapedagógusok Teréz Napi Rendkívüli Találkozóját. Ennek érdekében Múzeumi Kossuth Vacsora keretében - új köntösbe öltöztetve egy régi, helyi hagyományt - vendégül látták a város óvónőit. A Marcali Múzeum kínálata, szolgáltatásai iránt komoly érdeklődést tanúsítanak a helyi óvodák óvodapedagógusai. A program szervezői fontosnak érezték, hogy részleteiben is megismertessek velük a múzeumban rejlő oktatási-nevelési lehetőségeket. Amint azt a gimnáziumi tanárok számára szervezett tavalyi Múzeumi Kossuth Vacsora is bizonyította, a terített asztal mellett a leghatékonyabb a kapcsolatépítés. A múzeum munkatársai kötetlen légkörben, színvonalas szakmai est keretében mutatták be múzeumi jó gyakorlataikat, a legkisebb korosztály körében alkalmazható módszereiket, kölcsönösen inspirálva ezzel egymást.

ÖTLET: rendhagyó múzeumlátogatás, kapcsolatépítés, régi hagyomány felélesztése

Atomenergetikai Múzeum – Paks: 55 fő

Program címe: Atomerőmű a nagyközség mellett – szakközépiskola a városban

Az érdeklődők egy történeti időutazáson vehettek részt Pónya Józseffel, az atomerőmű első vezérigazgatójával az engedélyeztetéstől az 1. blokk indításáig, és Kováts Balázzsal, az Energetikai Szakképzési Intézet alapító igazgatójával az ESZI megalapításához vezető időszak kapcsán. A moderátor Szabó Péter, a Vak Bottyán Gimnázium történelemtanára volt. Az előadásokat kötetlen beszélgetés követte. A rendezvény főként a pedagógusoknak szólt, hiszen ők azok, akik az itt elhangzó, kevés ember által ismert, ám ipartörténeti jelentőségű információkat az utánunk jövő generáció számára közvetíteni tudják.

ÖTLET: pedagógus bevonása, kötetlen beszélgetés