belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol
Betűméret:

Elméleti muzeológia

 • Ambrose, T. - Pain C.: Museum Basics. ((Heritage: Care-Preservation-Management) Second edition Routledge, 2006.
 • Ambrose, Timothy - Paine, Crispin: Museum Basics. London, International Council of Museums, 1993.
 • Anonymus: Royal Belgian Institut of Natural Sciences. Brussels, Royal Belgian Institute of Natural Sciences, 2003.
 • Binni, Lanfranco - Pinna, Giovanni: A múzeum: Egy kulturális gépezet története és működése a XVI. századtól napjainkig. Budapest, Gondolat, 1986.
 • Bodó Sándor: Gondolatok a magyar múzeumok kétszáz éves "születésnapján". Múzsák kertje. A magyar múzeumok születése. Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület. Budapest, 2002.
 • Brooke, M. de L.: Why museums matter. TREE, 15(4). 2000.
 • Cossons, Neil: Múzeumok az új évezredben - a fogalom és a bemutatás változásai. Múzeumi Közlemények, 2005/különszám. 2005.
 • Cseri Miklós: A szabadtéri múzeumok szerepe és lehetőségei a változó világban. Ház és Ember 16. Szentendre, 2003.
 • Cseri Miklós: Igények és lehetőségek. A Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Kollégiuma és a kiadványok. Múzeumi Közlemények, 1. sz. 2002.
 • Davies, S. - Wilkinson, P.: National Heritage's 2004 Museums Survey: Report and Commentary. 2004.
 • Deme Péter: Múzeum és társadalom ma. Kovács Judit (szerk.) Múzeumok a köz művelődéséért. Budapest, Pulszky Társaság, 1999.
 • Dennert, D.: Open for New Learning: Museum Facing Economic and Social Changes. ICOM CECA Education, 17. 2002.
 • Duensing, Sally: Culture matters: informal science centers and cultural contexts. Bekerman, Z., Burbules, N. and Silbermann-Keller, D. (ed.): Learning in Places: the informal education reader. Peter Lang Publishers, 2006.
 • Ébli Gábor: Az antropologizált múzeum. Közgyűjtemények átalakulása az ezredfordulón. Budapest, Typotex, 2005.
 • Falk, John Howard - Dierking, Lynn Diane: Learning from Museums. Visitor Experiences and the Making of Meaning. Rowman AltaMira Press, 2000.
 • Falk, John Howard - Dierking, Lynn Diane - Boyd, Willard L.: The Museum Experience. Washington D.C., Whalesback Books, 1992.
 • Fejérváry Géza Gyula: A Természettudományi Múzeum kérdése. Magyar Nemzeti Múzeum, 1932.
 • Fejős Zoltán: Útmutató néprajzi gyűjtemények értelmezésére. Budapest, 2000.
 • Fejős Zoltán: Tárgyfordítások. Néprajzi múzeumi tanulmányok. Budapest, Gondolat, 2003.
 • Fri, R. W.: Toward a natural history museum for the 21st century. Museum News, 76. (Nov.-Dec.). 1997.
 • Froyland, M. - Jorde, D.: Is it Possible to Build a Bridge Between Natural and Cultural History Museums? Study Series, ICOM CECA, October. 1996.
 • Galambos H.: Múzeumdefiníciók. A brit és a francia múzeumi akkreditációs modell. Múzeumi Közlemények, 1. sz. 2007.
 • Gesché-Koningen , N.: The Museum 'PISA' Report Or Pupils And Students' Knowledge About Museums. Čiž, Marián and Lukáč, Ivan (szerk): Partnering in Museum Education Enhancing the Adventure. Banská Bystrica, Dali-BB, 2005.
 • Gibbs, Kirsten - Sani, Margherita - Thompson, Jane: Lifelong Learning in Museums. Ferrara, EDISAI srl., 2008.
 • Giebelhausen, Michaela: The Architecture is the Museum. Marstine, Janet (szerk.): New Museum Theory and Practice. An Introduction. Wiley-Blackwell, 2006.
 • György Gabriella, Hemrik László, Szabics Ágnes, Stepanovi? Tijana, Tettamanti Zsófia, Tuczai Rita és Éliás István írásai.: KÖZELÍTÉSEK. A Műcsarnok és a Miskolci Galéria közös konferenciájának jegyzetei.
 • György Péter: Az eltörölt hely: a Múzeum. Budapest, Gondolat Kiadó, 2003.
 • György Péter: Múzeumi rendszerünk egy lehetséges kritikája. Élet és Irodalom, 2008. május 30. 2008.
 • György Péter: Mifelénk. Cikkek és tanulmányok, 2003- 2008. Budapest, Élet és Irodalom, 2008.
 • György Péter: Az eltörölt hely: a Múzeum. Budapest, Magvető Kiadó, 2003.
 • Hall, Edward T.: Rejtett dimenziók Budapest, Gondolat Kiadó, 1975.
 • Kovács J. (szerk.): Múzeumok a köz művelődéséért. Pulszky Társaság, Magyar Múzeumi Egyesület, Budapest, 2002.
 • Hatházi Gábor: Muzeológiai alapismeretek. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 1991.
 • Hudson, Kenneth: Museums of Influence. Cambridge, Cambridge University Press, 1987.
 • Husz Mária: Kulturális örökség a késő modern társadalomban. Múzeumi Közlemények, 1. sz. 2007.
 • Jankó János: Az ezredéves országos kiállítás néprajzi faluja. Matlekovits Sándor: Magyarország közgazdasági és közművelődési állapota ezeréves fennállásakor. 5. Budapest, 1898.
 • Káldy Mária: Mindennapi élet az ezeréves Magyarországon - rendezvénysorozat és egy múzeumi közművelődési koncepció születése.Magyar Múzeumok, 2001/2.
 • Keene, Susanne: A műtárgyvédelem és a restaurálás szervezése a múzeumokban. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 1999.
 • Korek József: A muzeológia alapjai. Budapest, Tankönyvkiadó, 1988.
 • Laki Ildikó: Múzeumok a változó világban. Kultúra és Közösség, 11.évf. 1. sz. 2007.
 • Metz, T.: Museum of the Future: Toy or Tool? Vels Hein, A. (ed.): The Future of Museums, the Museum of the Future. Nederlandse Museumvereniging, 2002.
 • Monreal, Luis: Museums for the 21th Century. ICOM News, Special Issue. 2001.
 • Motrochilova, N. V.: Museum und Zukunft. Neue Museumskunde, 18(1). 1975.
 • Múzsák kertje. A magyar múzeumok születése. Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület. Budapest, 2002.
 • Palumbo, J.: Strengthening the ties between science centres and researchers. ECSITE Newsletter, 77, 2009.
 • Pató Mária (szerk.): Nyitott kapukkal. Múzeumok ma-holnap. Szolnok, Jász-Nagykun Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2007.
 • Pitman, B.: Muses, Museums and Memories. Daedalus, 128. évf. 3. sz. 1999.
 • Rothstein, E.: Mankind Takes a Fall in New Museum Displays. New York Times, May 12. 2001.
 • Schweibenz, W.: The Development of Virtual Museums. ICOM News 57(3). 2004.
 • Selmeczi Kovács Attila: Xántus János muzeológiai tevékenysége. Néprajzi Értesítő 1997. 79. sz.
 • Selmeczi Kovács Attila - Szabó László (szerk.): Néprajz a magyar múzeumokban. Budapest-Szolnok, 1989.
 • Selmeczi László: A hazai múzeumok. Binni, L. - Pinna, G.: A múzeum. Budapest, Gondolat, 1986.
 • Šola T.: Essays about Museums and their Theory: Towards a Cybernetic Museum. (horv�tul). Id�zi �kari? (67. p.) ?iž, M. and Luk�?, I.: Partnering in Museum Education - Enhancing the Adventure. Banská Bystrica, Dali-BB, 2003.
 • Spalding, Julian: The poetic museum. München, Prestel, 2002.
 • T. Bereczki Ibolya: A 20. század üzenete - a közelmúlt jövője a múzeumokban. Fejős Zoltán: Néprajzi jelenkutatás és a múzeumi gyűjtemények változása. (MaDok Füzetek 1.) Budapest, 2003.
 • Treff, H. A.: The techniques of a museological revolution. Anonymus (ed.): Nature Museums: Tools for Learning about, Promoting and Protecting the Natural Heritage of Europe. Strasbourg, Council of Europe, 1990.
 • Tschumi, B. - Bernard Tschumi Architects: On the Museum of the Twenty-First Century: An Homage to Italo Calvino's Invisible Cities.Daedalus, 128(3). 1999.
 • Valdecasas, A. G. - Correia, V. - Correas, M.: Museums at the Crossroad: Contributing to Dialogue, Curiosity and Wonder in Natural History Museums.Museum Management and Curatorship, 21(1). 2006.
 • Veres László - Viga Gyula (szerk.): Múzeumok változásban. Az önkormányzati múzeumok Alfa-program keretében megvalósult modernizációja 2004-2006. Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság, 2007.
 • Vígh Annamária: Múzeumok változásban. Veres László és Viga Gyula (szerk.): Múzeumok változásban. Az önkormányzati múzeumok Alfa-program keretében megvalósult modernizációja 2004-2006. Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2007.
 • Weitzl-Fairchild, A. - Emond, A-M.: The Impact of Museography. Marián C., Lukác, I. és Anton, S. (szerk): Partnering in Museum Education - Enhancing the Adventure, 2005.
 • Widbom, M.: Museum of the Future: Confirmation or Challenge. Vels Hein, A. (ed.): The Future of Museums, the Museum of the Future. Nederlandse Museumvereniging, 2002.
 • Muse e futuro: educazione ambientale nel museo. Anonymus (ed): Questa e Scienza!, Milano, Fondazione Cariplo. 2008.
 • Múzsák kertje. A magyar múzeumok születése. Budapest, Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület, 2002.
 • Országos múzeumi közművelődési konferencia. Esztergom, 2002. június 26-28. Budapest, Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület, 2003.
 • Van-e új a nap alatt? Múzeumi Közlemények 2002/1. Nemzeti Kulturális Örökség Múzeuma.
 • Példa és tanulság. Múzeumi Közlemények 2003/1. Nemzeti Kulturális Örökség Múzeuma.
 • Pénzkérdésekről, Internetről, józan észről. Múzeumi Közlemények 2003/2. Nemzeti Kulturális Örökség Múzeuma.
 • Majális mindenkinek. Múzeumi Közlemények 2004/1. Nemzeti Kulturális Örökség Múzeuma.
 • A régiről valami újat. Múzeumi Közlemények 2005/1. Nemzeti Kulturális Örökség Múzeuma.
 • Tisztelt Olvasó! Múzeumi Közlemények 2005/2. Nemzeti Kulturális Örökség Múzeuma.
 • Öt év. Múzeumi Közlemények 2006/1. Nemzeti Kulturális Örökség Múzeuma.
 • A kulturális modernizáció irányai. Múzeumi Közlemények 2006/2, Oktatás és Kulturális Minisztérium.
 • Gyűjtemények és múzeumok mozgásban. Múzeumi Közlemények 2007/1. Oktatás és Kulturális Minisztérium.
 • A teljesítmény reneszánsza. Múzeumi Közlemények 2007/2. Oktatás és Kulturális Minisztérium.
 • Fókuszban a reneszánsz. Múzeumi Közlemények 2008/1. Oktatás és Kulturális Minisztérium.
 • Digitalizálási láz. Múzeumi Közlemények 2008/2. Oktatás és Kulturális Minisztérium.
 • New Museum Theory and Practice: An Introduction. Blackwell Publishing, 2006.

Kapcsolódó képzések:

Múzeumi vezetői ismeretek
Iskolák és múzeumok partnersége - Pedagógus továbbképzés
Iskolabarát múzeumi környezet
Kiállítás-rendezés A-Z-ig: az ötlettől a megvalósításig a közoktatás szolgálatában

Letölthető cikkek:

Múzeumi iránytű 7.
Múzeumi iránytű 8.
Múzeumi iránytű 10.
MúzeumIskola 2.
MúzeumIskola 6.