belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol
Betűméret:

Elméleti muzeológia

 • Ambrose, T. - Pain C.: Museum Basics. ((Heritage: Care-Preservation-Management) Second edition Routledge, 2006.
 • Ambrose, Timothy - Paine, Crispin: Museum Basics. London, International Council of Museums, 1993.
 • Anonymus: Royal Belgian Institut of Natural Sciences. Brussels, Royal Belgian Institute of Natural Sciences, 2003.
 • Binni, Lanfranco - Pinna, Giovanni: A múzeum: Egy kulturális gépezet története és működése a XVI. századtól napjainkig. Budapest, Gondolat, 1986.
 • Bodó Sándor: Gondolatok a magyar múzeumok kétszáz éves "születésnapján". Múzsák kertje. A magyar múzeumok születése. Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület. Budapest, 2002.
 • Brooke, M. de L.: Why museums matter. TREE, 15(4). 2000.
 • Cossons, Neil: Múzeumok az új évezredben - a fogalom és a bemutatás változásai. Múzeumi Közlemények, 2005/különszám. 2005.
 • Cseri Miklós: A szabadtéri múzeumok szerepe és lehetőségei a változó világban. Ház és Ember 16. Szentendre, 2003.
 • Cseri Miklós: Igények és lehetőségek. A Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Kollégiuma és a kiadványok. Múzeumi Közlemények, 1. sz. 2002.
 • Davies, S. - Wilkinson, P.: National Heritage's 2004 Museums Survey: Report and Commentary. 2004.
 • Deme Péter: Múzeum és társadalom ma. Kovács Judit (szerk.) Múzeumok a köz művelődéséért. Budapest, Pulszky Társaság, 1999.
 • Dennert, D.: Open for New Learning: Museum Facing Economic and Social Changes. ICOM CECA Education, 17. 2002.
 • Duensing, Sally: Culture matters: informal science centers and cultural contexts. Bekerman, Z., Burbules, N. and Silbermann-Keller, D. (ed.): Learning in Places: the informal education reader. Peter Lang Publishers, 2006.
 • Ébli Gábor: Az antropologizált múzeum. Közgyűjtemények átalakulása az ezredfordulón. Budapest, Typotex, 2005.
 • Falk, John Howard - Dierking, Lynn Diane: Learning from Museums. Visitor Experiences and the Making of Meaning. Rowman AltaMira Press, 2000.
 • Falk, John Howard - Dierking, Lynn Diane - Boyd, Willard L.: The Museum Experience. Washington D.C., Whalesback Books, 1992.
 • Fejérváry Géza Gyula: A Természettudományi Múzeum kérdése. Magyar Nemzeti Múzeum, 1932.
 • Fejős Zoltán: Útmutató néprajzi gyűjtemények értelmezésére. Budapest, 2000.
 • Fejős Zoltán: Tárgyfordítások. Néprajzi múzeumi tanulmányok. Budapest, Gondolat, 2003.
 • Fri, R. W.: Toward a natural history museum for the 21st century. Museum News, 76. (Nov.-Dec.). 1997.
 • Froyland, M. - Jorde, D.: Is it Possible to Build a Bridge Between Natural and Cultural History Museums? Study Series, ICOM CECA, October. 1996.
 • Galambos H.: Múzeumdefiníciók. A brit és a francia múzeumi akkreditációs modell. Múzeumi Közlemények, 1. sz. 2007.
 • Gesché-Koningen , N.: The Museum 'PISA' Report Or Pupils And Students' Knowledge About Museums. Čiž, Marián and Lukáč, Ivan (szerk): Partnering in Museum Education Enhancing the Adventure. Banská Bystrica, Dali-BB, 2005.
 • Gibbs, Kirsten - Sani, Margherita - Thompson, Jane: Lifelong Learning in Museums. Ferrara, EDISAI srl., 2008.
 • Giebelhausen, Michaela: The Architecture is the Museum. Marstine, Janet (szerk.): New Museum Theory and Practice. An Introduction. Wiley-Blackwell, 2006.
 • György Gabriella, Hemrik László, Szabics Ágnes, Stepanovi? Tijana, Tettamanti Zsófia, Tuczai Rita és Éliás István írásai.: KÖZELÍTÉSEK. A Műcsarnok és a Miskolci Galéria közös konferenciájának jegyzetei.
 • György Péter: Az eltörölt hely: a Múzeum. Budapest, Gondolat Kiadó, 2003.
 • György Péter: Múzeumi rendszerünk egy lehetséges kritikája. Élet és Irodalom, 2008. május 30. 2008.
 • György Péter: Mifelénk. Cikkek és tanulmányok, 2003- 2008. Budapest, Élet és Irodalom, 2008.
 • György Péter: Az eltörölt hely: a Múzeum. Budapest, Magvető Kiadó, 2003.
 • Hall, Edward T.: Rejtett dimenziók Budapest, Gondolat Kiadó, 1975.
 • Kovács J. (szerk.): Múzeumok a köz művelődéséért. Pulszky Társaság, Magyar Múzeumi Egyesület, Budapest, 2002.
 • Hatházi Gábor: Muzeológiai alapismeretek. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 1991.
 • Hudson, Kenneth: Museums of Influence. Cambridge, Cambridge University Press, 1987.
 • Husz Mária: Kulturális örökség a késő modern társadalomban. Múzeumi Közlemények, 1. sz. 2007.
 • Jankó János: Az ezredéves országos kiállítás néprajzi faluja. Matlekovits Sándor: Magyarország közgazdasági és közművelődési állapota ezeréves fennállásakor. 5. Budapest, 1898.
 • Káldy Mária: Mindennapi élet az ezeréves Magyarországon - rendezvénysorozat és egy múzeumi közművelődési koncepció születése.Magyar Múzeumok, 2001/2.
 • Keene, Susanne: A műtárgyvédelem és a restaurálás szervezése a múzeumokban. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 1999.
 • Korek József: A muzeológia alapjai. Budapest, Tankönyvkiadó, 1988.
 • Laki Ildikó: Múzeumok a változó világban. Kultúra és Közösség, 11.évf. 1. sz. 2007.
 • Metz, T.: Museum of the Future: Toy or Tool? Vels Hein, A. (ed.): The Future of Museums, the Museum of the Future. Nederlandse Museumvereniging, 2002.
 • Monreal, Luis: Museums for the 21th Century. ICOM News, Special Issue. 2001.
 • Motrochilova, N. V.: Museum und Zukunft. Neue Museumskunde, 18(1). 1975.
 • Múzsák kertje. A magyar múzeumok születése. Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület. Budapest, 2002.
 • Palumbo, J.: Strengthening the ties between science centres and researchers. ECSITE Newsletter, 77, 2009.
 • Pató Mária (szerk.): Nyitott kapukkal. Múzeumok ma-holnap. Szolnok, Jász-Nagykun Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2007.
 • Pitman, B.: Muses, Museums and Memories. Daedalus, 128. évf. 3. sz. 1999.
 • Rothstein, E.: Mankind Takes a Fall in New Museum Displays. New York Times, May 12. 2001.
 • Schweibenz, W.: The Development of Virtual Museums. ICOM News 57(3). 2004.
 • Selmeczi Kovács Attila: Xántus János muzeológiai tevékenysége. Néprajzi Értesítő 1997. 79. sz.
 • Selmeczi Kovács Attila - Szabó László (szerk.): Néprajz a magyar múzeumokban. Budapest-Szolnok, 1989.
 • Selmeczi László: A hazai múzeumok. Binni, L. - Pinna, G.: A múzeum. Budapest, Gondolat, 1986.
 • Šola T.: Essays about Museums and their Theory: Towards a Cybernetic Museum. (horv�tul). Id�zi �kari? (67. p.) ?iž, M. and Luk�?, I.: Partnering in Museum Education - Enhancing the Adventure. Banská Bystrica, Dali-BB, 2003.
 • Spalding, Julian: The poetic museum. München, Prestel, 2002.
 • T. Bereczki Ibolya: A 20. század üzenete - a közelmúlt jövője a múzeumokban. Fejős Zoltán: Néprajzi jelenkutatás és a múzeumi gyűjtemények változása. (MaDok Füzetek 1.) Budapest, 2003.
 • Treff, H. A.: The techniques of a museological revolution. Anonymus (ed.): Nature Museums: Tools for Learning about, Promoting and Protecting the Natural Heritage of Europe. Strasbourg, Council of Europe, 1990.
 • Tschumi, B. - Bernard Tschumi Architects: On the Museum of the Twenty-First Century: An Homage to Italo Calvino's Invisible Cities.Daedalus, 128(3). 1999.
 • Valdecasas, A. G. - Correia, V. - Correas, M.: Museums at the Crossroad: Contributing to Dialogue, Curiosity and Wonder in Natural History Museums.Museum Management and Curatorship, 21(1). 2006.
 • Veres László - Viga Gyula (szerk.): Múzeumok változásban. Az önkormányzati múzeumok Alfa-program keretében megvalósult modernizációja 2004-2006. Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság, 2007.
 • Vígh Annamária: Múzeumok változásban. Veres László és Viga Gyula (szerk.): Múzeumok változásban. Az önkormányzati múzeumok Alfa-program keretében megvalósult modernizációja 2004-2006. Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2007.
 • Weitzl-Fairchild, A. - Emond, A-M.: The Impact of Museography. Marián C., Lukác, I. és Anton, S. (szerk): Partnering in Museum Education - Enhancing the Adventure, 2005.
 • Widbom, M.: Museum of the Future: Confirmation or Challenge. Vels Hein, A. (ed.): The Future of Museums, the Museum of the Future. Nederlandse Museumvereniging, 2002.
 • Muse e futuro: educazione ambientale nel museo. Anonymus (ed): Questa e Scienza!, Milano, Fondazione Cariplo. 2008.
 • Múzsák kertje. A magyar múzeumok születése. Budapest, Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület, 2002.
 • Országos múzeumi közművelődési konferencia. Esztergom, 2002. június 26-28. Budapest, Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület, 2003.
 • Van-e új a nap alatt? Múzeumi Közlemények 2002/1. Nemzeti Kulturális Örökség Múzeuma.
 • Példa és tanulság. Múzeumi Közlemények 2003/1. Nemzeti Kulturális Örökség Múzeuma.
 • Pénzkérdésekről, Internetről, józan észről. Múzeumi Közlemények 2003/2. Nemzeti Kulturális Örökség Múzeuma.
 • Majális mindenkinek. Múzeumi Közlemények 2004/1. Nemzeti Kulturális Örökség Múzeuma.
 • A régiről valami újat. Múzeumi Közlemények 2005/1. Nemzeti Kulturális Örökség Múzeuma.
 • Tisztelt Olvasó! Múzeumi Közlemények 2005/2. Nemzeti Kulturális Örökség Múzeuma.
 • Öt év. Múzeumi Közlemények 2006/1. Nemzeti Kulturális Örökség Múzeuma.
 • A kulturális modernizáció irányai. Múzeumi Közlemények 2006/2, Oktatás és Kulturális Minisztérium.
 • Gyűjtemények és múzeumok mozgásban. Múzeumi Közlemények 2007/1. Oktatás és Kulturális Minisztérium.
 • A teljesítmény reneszánsza. Múzeumi Közlemények 2007/2. Oktatás és Kulturális Minisztérium.
 • Fókuszban a reneszánsz. Múzeumi Közlemények 2008/1. Oktatás és Kulturális Minisztérium.
 • Digitalizálási láz. Múzeumi Közlemények 2008/2. Oktatás és Kulturális Minisztérium.
 • New Museum Theory and Practice: An Introduction. Blackwell Publishing, 2006.

Kapcsolódó képzések:

Múzeumi vezetői ismeretek
Iskolák és múzeumok partnersége - Pedagógus továbbképzés
Iskolabarát múzeumi környezet
Kiállítás-rendezés A-Z-ig: az ötlettől a megvalósításig a közoktatás szolgálatában

Letölthető cikkek:

Múzeumi iránytű 7.
Múzeumi iránytű 8.
Múzeumi iránytű 10.
MúzeumIskola 2.
MúzeumIskola 6.

Nyitólap

 

 

HKSZCSPSZV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

SZEPTEMBER

26

KEDD

eseménynaptár


  SZEP 28
  csütörtök
 
KULTÚRPALETTA Múzeumi Börze Sopronban
  SZEP 29
  péntek
 
Konferencia Marosvásárhelyen: MÚZEUMI ÖRÖKSÉG ÉS MÚZEUMI KOMMUNIKÁCIÓ
  OKT 12
  csütörtök
 
Megyei szakmai nap Dunaújvároson
  NOV 06
  hétfő
 
15. Országos Múzeumpedagógiai Konferencia
legfrissebb híreink


2023. 09. 08.
Arany Süni Vándordíj
2023. 09. 05.
Kurta Mihály: Múzeumandragógia reziliencia – Szakandragógia-történeti visszatekintés
2023. 08. 17.
Most mutasd meg!
Skanzen hírek


2023. 09. 11.
Hagyományaink vendégségben
2023. 08. 23.
Szentendrei Nyitott Templomok Hétvégéje a Skanzenben