belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

MÖF 2015 értékelése

2015-ben, a tizedik Múzeumok Őszi Fesztiválján, szeptember 28. és november 15. között, hét héten át, az ország valamennyi régiójából, 150 múzeum, közel 1600 programmal várta a látogatókat és a szakembereket.

MÖF 2015 értékelése

A Múzeumok Őszi Fesztiválja rendezési jogára a Nemzeti Kulturális Alap pályázatát 2015-ben is a Szabadtéri Néprajzi Múzeum nyerte el. A rendezvénysorozat koncepciójának, tematikáinak kidolgozását és az események lebonyolítását – 2015-ben 9. alkalommal – a múzeum egyik igazgatósága, a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) végezte.

A 2015-ös Múzeumok Őszi Fesztiváljának üzenete: Kapcsolódjunk ki, be, össze!

Célunk, hogy mind a szakma, mind a nagyközönség közelebb kerüljön a múzeumokhoz, mint az élethosszig tartó tanulás színhelyeihez, a múzeumokhoz, mint kutatási és tudásközpontokhoz, a múzeumokhoz, mint egy helyi közösség aktív életteréhez.

A Múzeumok Majálisa és a Múzeumok Éjszakája mellett sikerült egy újabb hagyományt teremteni a 2006-ban elindított, és azóta évente rendszeresen ismétlődő, hosszabb időszakon átívelő rendezvénysorozattal, amelyen a látogatók széles rétegei kereshették fel a múzeumok kiállításait, és vehettek részt különleges élményt nyújtó, változatos, szórakoztatva oktató programokon, többnapos rendezvények, családi hétvégék és rendhagyó tanórák keretében.

Újdonságok a Múzeumok Őszi Fesztiválján

A két évvel ezelőtt bevezetett újításokat (új arculat, új tematikák, új honlap, melyen a múzeumok maguk töltik fel programjaikat) mind a nagyközönség, mind a múzeumok pozitívan fogadták, ezért az idei fesztiválnál sem arculatban, sem a tartalmát érintően nem történt jelentős változás. A 2014-ben bevezetett regisztrációs és elszámolási rendszeren nem változtattunk idén, így a rendezvényre történő jelentkezés, valamint a résztvevő múzeumok szakmai beszámolója és pénzügyi elszámolása ismét elektronikus úton történt.

Új elemek 2015-ben:
Óvodapedagógusok Napja

A pedagógusokhoz hasonlóan az óvodapedagógusok is fontos szerepet játszanak a tudás átadásában, a gyerekek gondolkodásmódjának formálásában, ezért 2015-ben külön témakörrel, az Óvodapedagógusok Napjával szerettük volna őket is megszólítani a rendezvény alkalmával. 2015-ben a Múzeumok Őszi Fesztiválján már több múzeum szervezett szakmai programot kifejezetten óvónők számára, melynek célja az volt, hogy az óvodapedagógusok megismerjék azokat a lehetőségeket és módszereket, amelyeket kapcsolni tudnak az óvodai neveléshez. Cél volt az is, hogy az óvónők egy kötetlen, oldott hangulatú programon találkozzanak, kapcsolatokat építsenek, és információkkal gazdagodjanak. A legfiatalabbaknak szóló, különböző tematikákhoz kapcsolódó játékos órák száma egyre növekszik a múzeumok kínálatában, ezért ez a rendezvény arra is alkalmat adott, hogy az óvodapedagógusok a foglalkozások során szerzett tapasztalatokat megosszák egymással, beszámoljanak élményeikről, és javaslatokat tegyenek az óvodai nevelési tervbe még jobban illeszkedő programok kidolgozására.

Mesterségek nyomában

A közönségnek szóló legújabb tematika, a „Mesterségek nyomában” célja a mára már elfeledett, vagy kevésbé ismert, de egykor sokak által végzett tevékenység, mesterség újjáélesztése. Ebben a témakörben megvalósulhatott egy hagyomány éltetés céljából szervezett program, kiállítás, régi mesterségek felelevenítése, vagy akár régi eszközök bemutatása, használatuk újratanítása.

A korábbi programok közül a legnépszerűbb témaköröket megtartottuk a 2015. évi fesztivál kínálatában. A pedagógusokra továbbra is kiemelt figyelem irányult a Tanárok Éjszakájával. Folytatódott a fiatalokat megszólító „16+ Múzeumi találkozások”” tematika is, mely idén a „Rejtély a múzeumban” alcímet kapta. A „Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk és fedezd fel! – Kulturális tereink másként” programmal újból kapcsolódtunk az építészet világnapjához, és ismét megtekinthettük a múzeumokat „Pincétől a padlásig”. Idén is csatlakoztunk a Nagy Rajzolás nemzetközi kampányhoz, és folytatódott a Múzeumi Őszbúcsúztató tematika is.

Az előző két évhez hasonlóan a résztvevő intézmények saját maguknak tölthették fel és frissíthették programjaikat a Múzeumok Őszi Fesztiválja központi honlapján, ezzel biztosítva, hogy a látogatók mindig aktuális információkhoz juthassanak. A regisztráció és az elszámolás a 2014-ben kidolgozott online rendszeren keresztül zajlott. A látogatói kérdőívek kiértékelésétől kezdve a szakmai és pénzügyi beszámolóig mindent az erre a célra kifejlesztett regisztrációs és elszámoló felületen keresztül kértünk be az intézményektől.

Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó

A Múzeumok Őszi Fesztiváljának központi nyitó nagyrendezvénye szeptember 28-án az immár 13. alkalommal megrendezett Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó volt, „MŰ - TÁRGY – TÖRTÉNET Tegyük személyessé!” címmel, melynek a Budapesti Történeti Múzeum adott otthont.

A konferencia a múzeumok szolgáltatási, pedagógiai kínálatainak seregszemléje volt, a legjobb, legújabb, innovatív megoldásokkal ismertettük meg mind a múzeumi szakmát, mind a pedagógus társadalmat.

Hagyományosan az Országos Múzeumpedagógiai Évnyitón vehették át a leginnovatívabb, legjobb múzeumpedagógiai kezdeményezéseket bemutató múzeumok a szakma legrangosabb elismerését, a Múzeumpedagógiai Nívódíjat. Ugyancsak ezen a rendezvényen került sor a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum által alapított Múzeumpedagógiai Életműdíj átadására, melyet olyan szakember kaphatott meg, aki a múzeumpedagógia területén kiemelkedő szakmai tevékenységet folytat, nevéhez újszerű múzeumpedagógiai módszer kidolgozása, vagy múzeumpedagógiai program megvalósítása, múzeumpedagógiai kiadvány megalkotása fűződik. A díjat a kuratórium döntése alapján 2015-ben Lovas Márta vehette át, aki több évtizede a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársa, a hazai múzeumi „közművelődés” egyik alapítója és vezéralakja.

Az országos esemény ünnepélyes megnyitóján Dr. Hoppál Péter, kultúráért felelős államtitkár – Emberi Erőforrások Minisztériuma– köszöntötte a konferencia résztvevőit, majd adta át a Múzeumpedagógiai Nívódíjakat. A Múzeumpedagógiai Életműdíjat Dr. Bereczki Ibolya, a díjat alapító Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgató-helyettese adta át.

A Múzeumpedagógiai Évnyitó alkalmával két köszöntő előadás, kilenc vetítéssel kísért múzeumpedagógiai előadás hangzott el, melyeket hét gyakorlati program követett a budaepsti Történeti Múzeumban és a Magyar Nemzeti Galériában.

Múzeumpedagógiai Nívódíj

A 2003-ban a Múzeumpedagógiai Nívódíj létrehozásának az volt a célja az alapító, a kultúráért felelős minisztérium szándéka szerint, hogy elismerésben részesítse mindazokat az intézményeket, akik kimagasló teljesítményt értek el magas színvonalú és újszerű múzeumpedagógiai programjaikkal és kiadványaikkal. A pályázóknak a pályázatra benyújtott múzeumpedagógiai programról videót is kellett mellékelniük, melynek az volt a célja, hogy a bírálóbizottság minél teljesebb képet kaphasson a programról, hogy döntését a lehető legtöbb információ birtokában hozhassa meg.

A Múzeumpedagógiai Nívódíjra 22 pályázat érkezett be, melyek közül 14 vidéki, és 8 budapesti múzeum volt.

2015-ben Múzeumpedagógiai Nívódíjban négy múzeum részesült:

 • a Petőfi Irodalmi Múzeum Magyar Nyelv Múzeumának Széphalmi Szó-Kincs-Tár(s) programja,
 • az Óbudai Múzeum „Mi közöm hozzá?” projektje,
 • a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház Nomád múzeum című programja,
 • Szabadtéri Néprajzi Múzeum Integrált tábor kezdeményezése.

Elismerő oklevélben négy múzeum részesült:

Múzeumpedagógiai Életműdíj

A múzeumok közönségkapcsolati szemléletváltásának következményeként megerősödő múzeumi szakmában egyre több kimagasló eredmény születik. Az egyes programok megvalósításán az egész intézmény szakmai stábja dolgozik, de a programok ötlete, módszertana, szakmaisága, a megvalósítás nívója egyes személyekhez köthető. Ezért fontosnak tartjuk, hogy a mindig magas színvonalon teljesítő, jelentős szakmai sikereket elérő, a múzeumpedagógia területén dolgozó, több évtizede a pályán lévő múzeumpedagógusok személyes szakmai díjként is részesülhessenek elismerésben. Ezen személyek elismerésére alapította a Szabadtéri Néprajzi Múzeum a Múzeumpedagógiai Életműdíjat.

2015-ben Lovas Márta (Magyar Nemzeti Múzeum munkatársa) részesült Múzeumpedagógiai Életműdíjban. A díjat Dr. Bereczki Ibolya, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgató-helyettese adta át.

Országos Múzeumpedagógiai Konferencia

A fesztivál másik kiemelkedő szakmai eseménye, a „Hiteles hely a múzeum?” címet viselő VII. Országos Múzeumpedagógiai Konferencia, melynek témái újszerű megközelítésben foglalkoztak a múzeummal. A múzeumi szemléletváltásnak köszönhetően a hazai múzeumok között napjainkban már nem számít ritkaságnak a komfortzónából történő kimozdulás, sőt, a tudomány temploma és az elefántcsonttorony toposztól megszabadulva akár merész, olykor provokatív kísérletek terepévé is válhat a múzeum. E fejlemények láttán időszerű volt feltenni a kérdést, hogy miként lehet a hiteles tudás közvetítésének színtere a nyitott és látogatóbarát múzeum. Konferenciánkon a hiteles múzeumi megoldásokra reflektáló előadások és eredményes interpretációs módszerek, jó gyakorlatok kerültek bemutatásra, mindezek élményszámba menő kísérőprogramokkal egészültek ki.

Programok

2015-ben a Múzeumok Őszi Fesztiválja programjai tíz témakör köré szerveződtek, melyek közül három volt szakmai jellegű, hét pedig a nagyközönségnek szólt.

Szakmai programok, konferenciák

A Múzeumok Őszi Fesztiválja rendezvénysorozat nem csak a nagyközönségnek, de pedagógusoknak, múzeumi és kulturális szakembereknek is kínált szakmai programokat. Sok múzeum szervezett konferenciát, információs napot, műhelygyakorlatot annak érdekében, hogy szakmai tevékenységét, tudományos munkásságát megismertesse, vagy összehozza a kulturális és oktatási szakembereket. A szakmai programoknál nem volt gond a látogatók megszólításával.

Az eseménysorozat idén két kiemelt szakmai programot is tartalmazott – mintegy keretet adva a Múzeumok Őszi Fesztiváljának.

Az egyik a Múzeumok Őszi Fesztiválja nyitórendezvénye, a 13. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó, melyet 2015. szeptember 28-án a Budapesti Történeti Múzeumban rendeztünk meg, 270 fő részvételével. A másik jelentős szakmai rendezvény a VII. Országos Múzeumpedagógiai Konferencia a fesztivál végén, november 5-6-án került megrendezésre a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban.

Közönségprogramok

A múzeumi szakma valamennyi területét érintő témák a múzeumi programpaletta sokszínűségét jelzik, és ezáltal egy szélesebb látogatói kör megszólítására, bevonására, érdekeltté tételére nyílt lehetőség a programsorozat időszakában.

Kiemelt program

„A lámpás én vagyok”: Tanárok Éjszakája

A tavalyi év visszajelzései alapján az idei Múzeumok Őszi Fesztiválján a múzeumok lehetőséget kaptak arra, hogy tetszőleges időpontban tartsák meg a Tanárok Éjszakája témakörön belül megrendezett programjaikat. Az előző évek gyakorlatát követve a múzeumok szórakoztató, könnyed, ugyanakkor szakmai programokkal tarkított kínálattal várták a pedagógusokat, hogy bemutassák, milyen szórakozva tanulni, illetve hogyan tudnak a múzeumok szórakoztatva tanítani.

Számos múzeum rendezett „fordított” napot, többen szakmai előadásokkal készültek, de bemutatásra kerültek olyan ötletek is, amelyekre eddig kevesen gondoltak. Ezen kívül beszélgetések, múzeumi foglalkozások, kézműves foglalkozások egyaránt megtalálhatóak voltak a programkínálatban.

Óvodapedagógusok Napja

A program célja, hogy az óvodapedagógusok megismerjék, hogy miként tudnak a múzeumok az óvodai neveléshez kapcsolódni, továbbá, hogy az óvónők egy kötetlen, oldott hangulatú programon találkozzanak, kapcsolatokat építsenek, és információkkal gazdagodjanak. A legfiatalabbaknak szóló, különböző tematikákhoz kapcsolódó játékos órák száma egyre növekszik a múzeumok kínálatában, ezért ez a rendezvény arra is alkalmat adhat, hogy az óvodapedagógusok a foglalkozások során szerzett tapasztalatokat megosszák egymással, beszámoljanak élményeikről, és javaslatokat tegyenek az óvodai nevelési tervbe még jobban illeszkedő programok kidolgozására.

Alkossunk együtt! A Nagy Rajzolás

A magyar múzeumok először 2009-ben csatlakoztak a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében a nemzetközi kampányhoz. A Kampány a Rajzolásért (The Campaign for Drawing) londoni szervezet évente más-más témát választ ki, 2015-ben az "Every Drawing Tells a Story" azaz "Történetmesélő rajzok” volt az akció jelmondata.

16+ Múzeumi találkozások – Rejtély a múzeumban

A fiatalokat célzó témakör már évek óta fontos részét képezi a fesztivál programkínálatának, hiszen ennek a korosztálynak a megnyerése kulcsfontosságú. Szeretnénk, ha a múzeumok nagyobb figyelmet fordítanának rájuk, ha számukra külön programot szerveznének, hiszen ők a jövő családanyái, családapái, akiknek a múzeumokhoz való hozzáállása példaként szolgál majd gyermekeik számára is. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján idén újítottunk a tematikán: 2015-ben a rejtélyt helyeztük a középpontba. Tapasztalatunk, hogy azok a múzeumi programok a legsikeresebbek a tinik körében, ahol a résztvevőknek rendhagyó módon nyílik lehetősége a múzeum felfedezésére, interaktív elemekkel fűszerezve.

Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk és fedezd fel! – Kulturális tereink másként

Naponta elmegyünk jelentéktelennek látszó épületek mellett anélkül, hogy tudnánk, micsoda kulturális értékeket rejtenek. Október 6. az építészet világnapja alkalmából rendhagyó városnéző túrát szerveztek a múzeumok, amelyen a múzeumi szakemberek felhívták a résztvevők figyelmét a település, városrész kulturális, épített és természeti értékeire, mindezt rendhagyó elemekkel fűszerezve. Volt, ahol különleges járművel tették mindezt (italbringa, lovaskocsi, bringó hintó), és volt, ahol az idegenvezető személye növelte tovább a program vonzerejét.

Csak itt, csak most – Pincétől a padlásig

Ez a rendezvény alkalmat adott arra, hogy betekinthessünk a múzeumok, tájházak és más kulturális intézmények kulisszatitkaiba, megismerjük, sőt bekapcsolódhassunk a múzeumokban zajló munkákba. Sok múzeum nyitotta meg a látogatók előtt gyűjteményeit, s mutattak be eddig még nem ismert műtárgyakat, valamint a látogatók előtt elzárt épületrészeket.

Mesterségek nyomában

A közönségnek szóló legújabb tematika, a Mesterségek nyomában célja mára már elfeledett, vagy kevésbé ismert, de egykor sokak által végzett tevékenység, mesterség újjáélesztése. Ebben a témakörben megvalósulhat egy hagyomány éltetés céljából szervezett program, kiállítás, régi mesterségek felelevenítése, vagy akár régi eszközök bemutatása, használatuk újratanítása.

Múzeumi őszbúcsúztató

A 2014-ben közkívánatra újra visszahozott témakörrel idén is lehetőséget kívántunk adni a múzeumoknak, hogy olyan programot is szervezhessenek a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében, amely nem kapcsolódik szorosan egyetlen kiemelt témakörhöz sem.

Múzeum a bőröndben – Utazó Múzeum

A program lényege az volt, hogy a múzeum kilépjen a múzeum falai közül, és kivigyen kiállítást, múzeumpedagógiai programot, múzeumi foglalkozást, gyakorlati bemutatót, előadást a látogató helyébe – utcára, óvodákba, iskolákba, művelődési központokba, bárhova, ahol felkeltheti az érdeklődést a múzeum iránt.

A 2015. évi programok összesítése

2015-ben a Múzeumok Őszi Fesztiválja alkalmából 80 településen 150 múzeum összesen 599 féle programmal várta az érdeklődőket. A programok száma 1600 volt.

A Múzeumok Őszi Fesztiváljához kapcsolódott települések száma:

2015

Közép-Magyarország és Budapest

10

Észak-Magyarország

12

Észak-Alföld

19

Dél-Alföld

9

Dél-Dunántúl

9

Közép-Dunántúl

9

Nyugat-Dunántúl

12

Összesen

80 település

2015 témakörei

Témakörhöz kapcsolódó programtípusok száma

Látogatók száma

„A lámpás én vagyok” – Tanárok éjszakája.

62

1336

Óvodapedagógusok Napja – Újdonság 2015-ben

40

897

Csak itt, csak most – Pincétől a padlásig

61

5644

Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk és fedezd fel!- Kulturális tereink másként.

57

2298

Múzeum a bőröndben – Utazó Múzeum

39

9843

16+ múzeumi találkozások – Rejtély a múzeumban – Megújult 2015-ben

45

3700

Múzeumi Őszbúcsúztató

106

15154

Mesterségek nyomában – Újdonság 2015-ben

81

7575

Alkossunk együtt! – A Nagy Rajzolás

56

5014

Szakmai programok, konferenciák.

52

5354

Témakörhöz nem kapcsolt látogatók.

103789

Összes látogatószám

160604

A Múzeumok Őszi Fesztiválja programfajtáinak 57 %-át ingyenesen hirdették meg a múzeumok (1. ábra).

MÖF 2015 értékelése

1. ábra

A rendezvény programfajtáinak több mint háromnegyedét vidéki, 23%-át pedig budapesti intézményben rendezték meg (2. ábra).

MÖF 2015 értékelése

2. ábra

Célcsoportok és programok értékelése

A Múzeumok Őszi Fesztiválja 2015 kiemelt célcsoportjai:

1. Pedagógusok, tanárok

2. Óvodapedagógusok

3. Középiskolások, fiatal felnőttek

A 3. ábra azt mutatja, hogy a múzeumok az egyes programjaiknál mely célcsoportokat emeltek ki. Egy programhoz több célcsoportot is megjelölhettek.

MÖF 2015 értékelése

3. ábra

A diagramból látható, hogy a pedagógusokat a múzeumok 289 programtípusnál jelölték meg célcsoportként. Idén fontosnak tartottuk, hogy az intézmények megszólítsák az óvodapedagógusokat is. Összesen 197 olyan programtípus szerepelt a rendezvény kínálatában, mely igyekezett elérni az óvodapedagógusokat.

A középiskolásoknak és az általános iskolásoknak szóló programfélék száma (293 és 274) felülmúlta a 16-25 éveseknek szóló ajánlatokat (248). Az óvodás korosztályt ennél jóval kevesebb programtípus célozta meg: mindössze 147.

Az ábra alapján szembetűnő az is, hogy sok program, összesen 271 típus szólt a családoknak. A nyugdíjas korosztály 246 féle program közül válogathatott, a legtöbb programtípus pedig a felnőtt korosztálynak szólt (302).

Az esélyegyenlőség jegyében sok intézmény idén is gondolt fogyatékkal élő embertársainkra a programok összeállításakor. A tavalyihoz képest minimálisan nőtt a fogyatékosoknak szóló programtípusok száma: 2014-ben 110 féle programot ajánlottak a fogyatékkal élőknek a múzeumok, míg 2015-ben ez a szám 116-ra emelkedett.

A 4. ábra azt mutatja, hogy a témakörökön belül hány múzeum szervezett az adott tematikához kapcsolódó programot.

MÖF 2015 értékelése

4. ábra

A pedagógusokat szólította meg a legtöbb helyszínen szervezett program, összesen 114 (Tanárok éjszakája – 62 és Szakmai programok – 52).

Külön az óvodapedagógusoknak szóló tematikát 40 múzeum ajánlott, de emellett számos szakmai program nemcsak a pedagógusokat, hanem őket is megszólította.

Kifejezetten középiskolásoknak (16+ múzeumi találkozások – Rejtély a múzeumban) 45 múzeum szervezett programot a Múzeumok Őszi Fesztiválja kínálatában.

Az 5. és 6. ábra a látogatószámot mutatja az egyes témakörökhöz rendelve.

MÖF 2015 értékelése

5. ábra

MÖF 2015 értékelése

6. ábra

Pedagógusok, tanárok

A múzeumok küldetése a tárgyi és szellemi örökség összegyűjtése, megőrzése és a felhalmozott tudás átadása a jövő generációjának, melyben kulcsszerepük van a pedagógusoknak. Azt is fontos hangsúlyoznunk, hogy a múzeumok az iskolán kívüli oktatás jó alternatívái, és a kompetencia alapú oktatás legjobb helyszínei.

A pedagógusok részére dedikált kiemelt témakör:

 • „A lámpás én vagyok” – Tanárok Éjszakája

További, pedagógusokat is megszólító témakörök

 • Szakmai programok
 • Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó
 • Országos Múzeumpedagógiai Konferencia

Az ország múzeumaiban a pedagógusok számára 289 féle programot szerveztek – ebből a kiemelt „Tanárok éjszakája” 62 volt. Ezen felül 52 féle szakmai rendezvény és további 175 féle közönségprogram szólította meg a pedagógusokat is.

A Tanárok Éjszakája tanulságai

A tavalyi visszajelzéseket figyelembe véve idén nem jelöltünk ki külön napot a Tanárok Éjszakája eseményeinek. A múzeumok így lehetőséget kaptak, hogy a környező iskolák pedagógusainak menetrendjéhez igazítsák programjaikat, és elkerüljék az egymásra szervezés lehetőségét. A múzeumok éltek is a lehetőséggel, mert változatos időpontban tartották programjaikat, melynek átlag látogatószáma 22 fő volt. A beszámolók alapján a pedagógusok hasznos információkkal távoztak az eseményekről, tehát a tematika fogadtatása idén is abszolút pozitív volt.

Óvodapedagógusok

A pedagógusokhoz hasonlóan az óvodapedagógusok is fontos szerepet játszanak a tudás átadásában, a gyerekek gondolkodásmódjának formálásában. Nevelési, fejlesztési tevékenységeik kiteljesedhetnek a múzeumi lehetőségekkel.

Számukra dedikált kiemelt témakör:

 • Óvodapedagógusok Napja

További, óvodapedagógusokat is megszólító témakörök

 • Szakmai programok
 • Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó
 • Országos Múzeumpedagógiai Konferencia

Országszerte a múzeumok negyvenféle programmal várták kifejezetten az óvodapedagógusokat. Az „Óvodapedagógusok Napja” keretében azonban még további 157 programfajta volt olyan, amely hasznos tapasztalatokat nyújtott a kisgyermekeket nevelő pedagógusok számára.

Az Óvodapedagógusok Napja program tanulságai

Pozitív visszajelzésekkel zárult az idei évben debütált Óvodapedagógusok Napja, sokan hasznosnak találták a témakörben megszervezett programokat. Bár ennél a tematikánál mutatkozott a legalacsonyabb látogatószám (897), ez betudható annak, hogy nem közönségprogramról van szó, hanem egy viszonylag szűk réteget érintő témakörről. Összesen 40 intézmény rendezett valamilyen eseményt a tematikán belül, az átlag látogatószám pedig 22 fő volt. Úgy gondoljuk, hogy érdemes folytatni az Óvodapedagógusok Napját.

Középiskolások, fiatal felnőttek

A múzeumok látogatói között még mindig a legkevesebb a középiskolás és a fiatal felnőtt korosztály, holott ennek a generációnak a megnyerése kulcsfontosságú. Ők a jövő családanyái, családapái, akiknek a múzeumokhoz való hozzáállása példaként szolgál majd gyermekeik számára is.

Számukra dedikált kiemelt témakör:

 • 16+ múzeumi találkozások: Rejtély a múzeumban

További középiskolásokat is megszólító témakörök

 • Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk, és fedezd fel – Kulturális tereink másként
 • Alkossunk együtt! A Nagy Rajzolás
 • Csak itt, csak most! Pincétől a padlásig
 • Mesterségek nyomában

Kifejezetten a középiskolások bevonzására 45 féle programmal készültek a múzeumok és további 248 programfajtával a fiatal felnőtteket célozták meg.

A 16+ Múzeumi találkozások tanulságai

A programokon a célközönség a középiskolás és a fiatal felnőtt korosztály volt, de több múzeum jelezte, hogy a fiatalabb diákok (általános iskola felső tagozat) is szép számmal megjelentek rajta. Azok a múzeumok értek el erre a programra magas látogatószámot, amelyek felvették a középiskolákkal a kapcsolatot, és csoportos látogatást szerveztek. A tematika megújítása sikeresnek bizonyult, hiszen a múzeumok a tavalyihoz képest több programmal készültek: míg 2014-ben 37 múzeum szervezett programot a témakörön belül, addig 2015-ben ez a szám 45-re emelkedett. A látogatószám is emelkedett, hiszen tavaly 1684 fiatal vett részt a programokon, idén pedig 3700 fővel zárt a tematika.

További programok értékelése

Alkossunk együtt A Nagy Rajzolás

Az előző évekhez hasonlóan idén is több ezer érdeklődőt (5014 fő) szólított meg a Nagy rajzolás program, mely hosszú évek óta nagy népszerűségnek örvendő tematika. Sok múzeum kiajánlotta ezt a programot iskoláknak, óvodáknak, és számukra pályázatok kiírásával tette még vonzóbbá. Emellett a családok számára is nagyszerű programnak bizonyult, a közös alkotás élménye sokaknak motiváló volt.

Sétálj, gyalogolj, bringázz és fedezd fel! – Kulturális tereink másként

A program speciális jellege miatt sok múzeum korlátozta a programra jelentkezők számát és előzetes regisztrációhoz kötötte a részvételt, ezért ennél a programnál a látogatószámból nem lehet kiolvasni a valós igényt. Több múzeumban a túljelentkezés miatt plusz programidőpontokat kellett beiktatni, és azok létszáma is mind betelt. Nehézség, hogy ezen a tematikán belül megrendezésre kerülő programok nagyban függnek az időjárástól. Többen jelezték, hogy időpontot kellett módosítaniuk a rossz időjárás miatt.

Csak itt-csak most – Pincétől a padlásig

Évek óta klasszikus sikerprogram. A látogatókat érdeklik a kulisszatitkok, vonzó számukra a színfalak mögé betekinteni. Idén kevesebb múzeum vette be a kínálatába, de még így is több, mint 5000 látogató vett részt a témakörön belül megrendezett programokon.

Mesterségek nyomában

Az új témakör egyértelmű sikernek bizonyult, hiszen összesen 81 féle programot szerveztek a tematikán belül. A programra nagy igény mutatkozott, több intézmény is jelezte a programjaikról készített beszámolóban, hogy minden esetben pozitív volt a kezdeményezés fogadtatása. Az eredmény a látogatószámban is tükröződött, összesen 7575 fő vett részt a programokon. Ez alapján a tematika egyértelműen folytatásra érdemes.

Múzeumi Őszbúcsúztató

A tematika 2015-ben is elsöprő sikert aratott. Összesen 106 féle programot hirdettek meg ebben a témában, a látogatók száma 15.154 fő volt (átlagosan 143 fő/program). Főbb vonzereje az volt, hogy ez számított a legrugalmasabb tematikának, sok típusú program elfért benne. A témakörön belül a múzeumoknak lehetőségük volt kiállítás megnyitót, művész-közönség találkozót, szűk szakmai réteget érintő előadássorozatot, jeles naphoz kötődő rendezvényt, vagy akár egy játékos családi délutánt is megszervezni. Minden olyan programot, amely nem illett egyetlen más tematikához sem, beletehettek a Múzeumi Őszbúcsúztatóba. Egyértelműen érdemes folytatni ezt a tematikát.

Múzeum a bőröndben - Utazó múzeum program tanulságai

A múzeumok számára csábító volt ez a lehetőség, és a közönség is nyitottnak bizonyult. Ezt alátámasztja a magas látogatószámon (9.843 fő) felül, hogy átlagban ezeken a programokon vettek részt a legtöbben (252 fő/program). A legtöbb múzeum iskolákban tartott kihelyezett foglalkozást, de voltak, amelyek a városok közterein mutatkoztak meg. Az intézmények jelentős része pozitív élményekkel zárta a tematikán belül megszervezett programokat, így mindenképpen folytatásra érdemes.

Szakmai programok

A szakmai programoknál nem volt gond a látogatók megszólításával. Ez annak is köszönhető, hogy direkt marketing eszközökkel könnyebb az ismert célközönséget – sokszor a kapcsolati hálón keresztül – megszólítani.

Témakörhöz nem kapcsolható programok

Több múzeum szervezett olyan programokat a Múzeumok Őszi Fsztiválja idején, amelyet nem kapcsoltak hozzá egyetlen megadott témakörhöz sem. Ezek legtöbbje kiállítás megnyitó, vagy családi program volt. Ilyen rendezvényekkel 103789 látogatót vonzottak be a múzeumokba.

Múzeumi tevékenységek

Érdekes megvizsgálni, hogy a múzeumba látogató közönségnek milyen fajta tevékenységeket kínáltak a programokon belül.

MÖF 2015 értékelése

7. ábra

Örvendetes látni, hogy a múzeumok milyen sokrétű tevékenységi formával várták a látogatókat a Múzeumok Őszi Fesztiválja idején. Már nem csak tárlatvezetésben gondolkodtak, a különféle múzeumi foglalkozások (drámapedagógiai foglalkozások, speciális foglalkozások, műhelyfoglalkozások, kézműves foglalkozások, stb.) szinte az összes múzeum kínálatában szerepeltek. A közönséggel való párbeszéd igényét jelzi a kötetlen beszélgetések nagy száma: a legtöbb múzeum a pedagógusoknak kínálta fel ezt a lehetőséget (Tanárok Éjszakája és szakmai programok keretében), de szép számmal akadtak, akik a nagyközönséggel is keresték a párbeszédet.

Múzeumok Őszi Fesztiválja – kommunikáció

Múzeumok Őszi Fesztiválja központi kommunikációja:
 1. www.oszifesztival.hu – a Múzeumok Őszi Fesztiválja hivatalos honlapja;Múzeumok Őszi Fesztiválja 2015 Facebook: 621 új követő
 2. MÖF országos terjesztésű programfüzet (Fidelio különszáma 40000 példány)
 3. Múzeumok Őszi Fesztiválja egyedi programokat tartalmazó plakát – központilag legyártott 100 db, a többit a résztvevő múzeumok online letölthető sablon alapján maguk készítették és terítették környezetükben – kb. 6000 db
 4. Múzeumok Őszi Fesztiválja online letölthető szórólap sablon– résztvevő múzeumok terítették környékükön, egységes arculat, de egyedi programok, saját nyomtatás
 5. www.mokk.skanzen.hu honlap
 6. MOKK hírlevél
 7. MŐF mobil applikáció
 8. Online kampányok: Google AdWords és Facebook kampányok
 9. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó – Budapesti Történeti Múzeum és MOKK közös szervezés
 10. Országos Múzeumpedagógiai Konferencia – Szabadtéri Néprajzi Múzeum
 11. Sajtótájékoztatók
  • Szeptember 25. – MŐF indításáról
  • Október 15. – esztergomi újságíróknak szóló tanulmányút
 12. Sajtóközlemények
  • Szeptember 24. - A MŐF indulásáról
  • Szeptember 28. - Múzeumpedagógiai Nívódíjról és Múzeumpedagógiai Életműdíjról
  • November 5. - „Hiteles hely a múzeum?” VII. Országos múzeumpedagógiai Konferenciáról
A Múzeumok Őszi Fesztiválján résztvevő intézmények egyedi kommunikációja

Sajtótájékoztató: 25 intézmény rendezett sajtótájékoztatót

Sajtóközlemény: 51 intézmény adott ki sajtóközleményt

Beharangozás a médiában: 56 intézmény hirdetett a médiában

Szórólapok és kiadványok száma: 66206 db

Kiküldött meghívók száma: 39402 db

Plakátok száma: 6198 db

Az országos rendezvénysorozat időszakában 4425 megjelenés volt a médiában és 146141 címre ment ki hírlevél.

Sajtómegjelenések

Online

3504

Írott sajtó

326

Rádió

341

TV

254

Összes média megjelenés

4425

Hírlevél*

146141

 • A Hírlevél adat a központi kommunikáció keretében küldött hírleveleket és a múzeumok jelentéseiben szereplő hírleveleket egyaránt tartalmazza.

A www.oszifesztival.hu honlapot 2015-ben közel 22 000 egyedi látogató kereste fel. Ez a szám meghaladja a 2014-ben mért adatokat, amikor közel 18 ezren látogatták a weboldalt.

A növekedésben egyértelmű szerepe van annak, hogy 2015-ben Facebook és Adwords kampánnyal erősítettük a kommunikációt, mely kulcsfontosságúnak bizonyult a látogatók hatékony elérésében: az Adwords kampány hatására 2737 érdeklődőt sikerült a www.oszifesztival.hu oldalra való kattintásra ösztönözni, de ennél jóval magasabb azok száma, akikhez eljutott a különböző online felületeken megjelenő hirdetéseken keresztül a rendezvény híre, hiszen összesen 408.642 alkalommal jelent meg az Adwords hirdetés. A Facebook oldalon hirdetésekkel, posztokkal és játékokkal szólítottuk meg a felhasználókat. Az oldalnak jelenleg 621 követője van, ami magasabb a tavalyi 507 lájkolóhoz képest.

A legnagyobb tömegek elérése érdekében a kommunikációt idén is az online-offline összehangolt kampányára építettük. Minden marketing anyagunkon kommunikáltuk a honlap címet, hogy a látogatót a friss információkért a weblapra vezessük.

A Múzeumok Őszi Fesztiválja támogatók

Origo, Modern Iskola, Óvodai Nevelés, Tanító, Rádió Juventus, Ridikül Magazin, Magyar Katolikus Rádió, Digi TV, Metropol, Civil Rádió, Klasszik és Jazzy rádió, Adwords és Facebook kampány, Index, Port.hu, Fidelio programfüzet, Magyar Turizmus Zrt., ICO Zrt.

Partneri megállapodás keretében kapott hozzájárulás értéke: 12 637 200 Ft

Az ICO Zrt a központilag szervezett, iskoláknak és a nagyközönségnek szóló alkotópályázatok díjait biztosította.

A Magyar Turizmus Zrt, azon felül, hogy az itthon.hu oldalon folyamatosan hírt adott a fesztivál aktuális eseményeiről, a belföldi szálláshelyeket is mozgósította az őszi fesztivál adta lehetőségek kihasználására. Országszerte mintegy 100 szálláshely várta speciális ajánlatokkal (szállás múzeumi belépővel) a fesztivál idején a vendégeket.

Következtetések

A Múzeumok Őszi Fesztiválja a korábban bevezetett újításokat alkalmazva jelentkezett 2015-ben is.

A látogatók és a résztvevő intézmények számának alakulása a 2006-2015 közötti időszakban:

Megnevezés

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

2013

2014

2015

Múzeumok száma

49

75

110

160

168

171

96

170

168

150

Programok száma

300

410

625

997

1019

1 496

450

1515

1773

1600

Látogatók száma

25 556

121 630

92 598

131 010

132 149

132 900

Nincs adat

121786

148725

160604

forrás: SZNM MOKK (* A 2012-es adatok forrása: internet, kultúra.hu oldalon megjelent cikk)

Az előző évben beérkezett szakmai beszámolók alapján az óvodapedagógusoknak idén külön tematikát szenteltünk Óvodapedagógusok Napja címmel. A témakör sikeresnek bizonyult, összesen 40 múzeum készült programmal.

Az idei év másik újítása, a Mesterségek nyomában tematika is pozitív visszajelzéseket kapott, és már a jelentkezésnél érzékelhető volt, hogy nagy rá az igény: a Múzeumi Őszbúcsúztató után a második legnépszerűbb tematika volt, összesen 81 féle program szerepelt a kínálatban. A programok megvalósulása után 7575 résztvevőről kaptunk visszajelzést, ezért úgy gondoljuk, hogy mindenképpen folytatásra érdemes.

Bár nem új tematika, de jelentős változáson esett át a 16+ Múzeumi találkozások témakör, mely idén a „Rejtély a múzeumban” alcímet kapta. A számok alapján nem volt hiábavaló a fiataloknak szóló program megújítása, hiszen a tavalyihoz képest több intézmény jelezte, hogy csatlakozni kíván a tematikához. A látogatószám növekedése ugyancsak bíztató, több mint kétszer annyian vettek részt a programokon, mint tavaly.

Már a tavalyi évben arra a megállapításra jutottunk, hogy az őszi szünetben külön kihívást jelent a csoportos iskolai látogatások megszervezése, ráadásul idén különösen hosszúra nyúlt ez az időszak. Külön programajánlóval igyekeztünk megcélozni elsősorban a diákokat, családokat, illetve nagyszülőket-gyerekeket.

A rendezvénysorozatra idén is elektronikus formában lehetett regisztrálni, majd jelentkezni, illetve a szakmai és pénzügyi beszámolókat is az erre a célra kialakított felületen (www.regisztracio.oszifesztival.hu) tudták a múzeumok benyújtani hozzánk. A programok feltöltése és frissítése a korábbi két évhez hasonlóan szintén online zajlott a www.oszifesztival.hu honlapon. A rendszer használata ismét nagyban megkönnyítette mind a résztvevők, mind a szervezők munkáját.

Az egységes arculat szerint kidolgozott, a honlapról letölthető plakát és szórólapsablonok szintén megkönnyítették a múzeumok munkáját. A múzeumok jelentős része használta ezeket a sablonokat, ezzel pedig a fesztivál egységes kommunikációjához jelentősen hozzájárultak.

A partneri megállapodások keretében kapott több, mint 12 millió Ft értékű kommunikációs felület nagyban segítette a központi kommunikáció megtervezését, ezért a következő években törekedni kell a partneri megállapodások megtartására, illetve további szélesítésére.

Ezúton is köszönjük az NKA támogatását, amellyel lehetővé tette a Múzeumok Őszi Fesztiválja megrendezését.