belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Staféta füzetek 19. Rica, rica, kukorica – Tájházak múzeumpedagógiai programfejlesztése – A Nemes János Művelődési Központ – Hosszúhetényi Tájház mintaprojektje

AZ ÓVODÁSOK FEJLESZTÉSÉT MÚZEUMPEDAGÓGIAI ÁLTAL TÁMOGATÓ MINTAPROJEKTEK

A mintaprojekt célja volt, hogy a gyerekek nyitottá váljanak az óvodán kívüli helyszíneken történő foglalkoztatásra, hogy személyes tapasztalatok szerzésével ismerkedjenek meg a magyar népi hagyományokkal, hogy növekedjen a természet iránti fogékonyságuk. A játék, vers, mese, ének, énekes játék, mozgás, tánc, környezeti és matematikai tartalmak, rajzolás, mintázás, kézimunka, és a munka jellegű feladatok, tevékenységek összetett módon jelentek meg az óvodában megszokott formák kereteiben, felhasználva a tájház tárgyi és természeti adottságait.

Szerző Poór Gabriella Szakmai lektor Káldy Mária Szerkesztette Boros Tünde

 

Kinek ajánljuk?

Tájházaknak, néprajzi gyűjteménnyel rendelkező múzeumoknak.

Célcsoport

Óvodás korosztály

Milyen problémák, helyzetek megoldását segíti?

A programnak komplex fejlesztő hatása van, melyen keresztül az óvodások megismerik az ünnepkörökbe ágyazott magyar népi hagyományokat, valamint az ezkehez köthető tárgyakat és tevékenységeket. Ez által nő a természet iránti fogékonyságuk és fejlődik mind a motorikus, mind a finommotorikus képességük.

Erőforrás igény

Népi tárgyi eszközök (mércés edények, teknő, vájling stb.), padok, asztalok, vászon alap élelmiszerek: kukorica, élesztő, liszt, tej, zsír múzeumpedagógus

A projekt alkalmazott pedagógiai módszerei

Közvetlen tapasztaláson alapuló megismerés, játék, vers, mese.

Projektadatok

Megvalósító intézmény • Nemes János Művelődési Központ, Hosszúhetényi Tájház

Együttműködő köznevelési intézmények • Zengővárkonyi Gyöngyösbokréta Óvoda, Zengővárkony • Erdősmecskei Óvoda, Erdősmecske • Pécsváradi Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde, Pécsvárad

Együttműködő felsőoktatási intézmény • Pécsi Tudományegyetem, Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (PTE-KPVK)

Mentorált intézmény • Mecseknádasdi Német Nemzetiségi Tájház

Megvalósítás ideje 2017. szeptember 1. – 2018. január 31.

Módszertani témakörök 1. A modern múzeumi interpretáció módszertana – gyűjtemények pedagógiai hasznosíthatósága