belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Mintaprojektek az ismeretátadásért

Staféta füzetek 1. Dióhéjban a mintaprojektekről. Múzeumi mintaprojekt útmutató

Témakör: múzeumi ismeretátadás óvodás és iskolás csoportok részére

A kiadványban 19 múzeumi mintaprogram rövid és átfogó bemutatása olvasható. A mintaprojektek között található óvodások, általános iskolás tanulók és középiskolás diákok számára kidolgozott újszerű múzeumpedagógiai foglalkozás és foglalkozássorozat. Az egyes mintaprojektek részletes bemutatása a Stafétafüzetek sorozatunk 2-20. számaiban olvasható. A mintaprojektek a "Múzeum és könyvtári fejlesztések mindnekinek" projekt A mi múzeumunk című múzeumi komponensének keretében valósultak meg 2017 és 2018 során.

tovább
 → 


Staféta füzetek 2. A mi városunk másképp! Kulturális termékfejlesztés – A Balatoni Múzeum mintaprojektje

Célcsoport: középiskolások (gimnáziumok, szakgimnáziumok, szakközépiskolák tanulói), kiemelten a vendéglátás, turizmus szakirányon tanuló diákok, valamint a vendéglátás, turizmus szakirányt végző felsőoktatási hallgatók

Témakör: a modern múzeumi interpretáció módszertana, projektmódszer, kooperatív tanulás, tevékenység központú tanulás, önálló kutatás, csoportmunka, önálló tanulás kompetenciafejlesztés, feladatorientált tanulói tevékenység, kommunikációs készségek, technikák elsajátítását segítő módszerek, „storytelling” sétavezetési (idegenvezetési gyakorlat) gyakorlati módszer

Bármely múzeum számára ajánlott a program, amely köznevelési intézménynyel együttműködve, középiskolás diákok számára kínál helytörténeti, lokálpatriotizmust fejlesztő, identitáserősítő múzeumpedagógiai foglalkozás-sorozatot, a tevékenységközpontú, feladatorientált tanulói tevékenységeket és a projektpedagógia módszerét alkalmazva.

tovább
 → 


Staféta füzetek 3. Játszd el magad! Drámapedagógia a múzeumban – A Janus Pannonius Múzeum mintaprojektje

Célcsoport: hátrányos helyzetű, SNI-s, fejlesztésre szoruló tanulók fejlesztése múzeumi módszerekkel

Témakör: drámapedagógia, színházi nevelés, konstruktív pedagógia, reflektív pedagógia, élménypedagógia, történeti minták, Playback színház, konfliktuskezelés, kommunikációs technikák

Bármely muzeális intézmény számára ajánljuk a módszer alkalmazását, amely hátrányos helyzetű tanulók élethelyzetét kívánja javítani, ahol cél a múzeumi kiállítások tematikáihoz kapcsolódva, múzeum- és drámapedagógiai módszereket alkalmazva a célcsoportok társadalmi beilleszkedési esélyeinek növelése, továbbá a tanulók érzékenyítése az önismeret, a csoporthoz tartozás, a szolidaritás tudatosítása érdekében.

tovább
 → 


Staféta füzetek 5. Kulturális játszóterek – Szent István Király Múzeum mintaprojektje

Célcsoport: Óvodás korosztály

Témakör: a modern múzeumi interpretáció módszertana – gyűjtemények pedagógiai hasznosíthatósága, digitalizált gyűjtemények oktatási haszna, érzékszervi élmények, mese, játék

Azon játékgyűjteménnyel rendelkező muzeális intézmény számára ajánljuk a mintaprojekt adaptálását, amelyek olyan múzeumpedagógiai programot és terméket szeretnének kidolgozni, amely a játék mint kiállítási téma felhasználásával  az óvodás korosztály sajátos igényeinek kielégítésére, és a múzeumlátogatói attitűd megalapozására alkalmas, továbbá szeretnének hangsúlyt fektetni az óvodapedagógus hallgatók közvetlen múzeumi érzékenyítésére.

 

 

tovább
 → 


Staféta füzetek 7. DigiMúzeum – A Zempléni Múzeum mintaprojektje

Célcsoport: általános iskola alsó és felső tagozat

Témakör: digitális gyűjtemények oktatási hasznosítása, digitális kompetencia fejlesztése, digitalizálás, adatbázisépítés, PPT-vel támogatott elődás, önálló tanulás, otthoni feladatmegoldás, csoportmunka, kutatás, kreatív feladatok, élménypedagógia, kézműves foglalkozás

A mintaprojekt azon muzeális intézményeknek ajánlott, amelyek digitális feldolgozásra alkalmas képzőművészeti gyűjteménnyel rendelkeznek.

 

tovább
 → 


Staféta füzetek 9. Építs közösséget! Közösségi élmény és múzeumi interpretáció

Célcsoport: általános iskola felső tagozat, középiskola, hátrányos helyzetű diákok, többféle kompetencia-területen fejlesztést igénylő diákok

Témakörök:
1. A modern múzeumi interpretáció módszertana
2. A múzeumok felkészítése a társadalmilag hátrányos helyzetű csoportok kompetenciáinak fejlesztésére

Bármely múzeumtípus számára ajánlott a program, akik nyitottak a középiskolás korosztály felé, hogy hosszútávú együttműködés keretében, a múzeum iránt elfogadó közösséget építsenek, hogy befogadhatóbbá tegyék e korosztály számára a múzeumi értékközvetítést. Ajánlott azoknak, akik alapfokon értenek a filmkészítés technikájához, és vállalkoznak fiatalok felkészítésére, kiállításértelmező oktatófilmek készítésére. Ajánlott azoknak, akiknek múzeumi eszköztárában kiemelt helyet kap a fiatal korosztály kreativitásának fejlesztése.

tovább
 →