belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

A kiadvány a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek című EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt A mi múzeumunk című múzeumi komponensének keretben jelent meg.

Adaptálható múzeumi mintaprojektek megismerése céljából tekintse meg a mintaprojekteket kidolgozó mintaprojektgazdákkal illetve a mintarprojekt megvalósításban közreműködőkkel készített videóinterjút is! 

A mintaprojekt megvalósításában közreműködő Szikszai Zsuzsanna igazgatónővel készült interjúrészlet 15:22 - 16:15  között látható.

További információ a mintaprojektről itt olvasható.

Staféta füzetek 13. Hagyma–ma. Újratervezés. Testhőnálló textíliák – A szakképzéstől a kreatív iparágakig, múzeumi katalizálással

SZAKKÉPZÉST, PÁLYAORIENTÁCIÓT MÚZEUMI ESZKÖZÖKKEL TÁMOGATÓ MINTAPROJEKT

A projekt célcsoportja a 14 és 18 év közötti, hátrányos helyzetben élő, sajátos nevelési igényű fiatalok voltak, akik a múzeumot mint ismeret-, tudásközvetítő intézményt eddig elkerülték. Három mintaprojekt témával a hiányszakmáknak számító kőműves, varrónő, kertész szakmák népszerűségét kívántuk növelni. Fontos célunk volt perspektívát nyújtani a mai fiataloknak, bemutatni számukra a lehetőségeket, amit az elsajátított tudásukkal kiaknázhatnak, elősegíteni, hogy egy jól működő vállalkozásba kezdjenek, biztos egzisztenciát alakítsanak ki.

Szerző: Szikszai Zsuzsanna

Szakmai lektor: Káldy Mária

Szerkesztette: Boros Tünde

 Staféta füzetek 13. Hagyma–ma. Újratervezés. Testhőnálló textíliák – A szakképzéstől a kreatív iparágakig, múzeumi katalizálással

A Staféta füzetek 13. száma itt tölthető le.

Kinek ajánljuk?

Bármely muzeális intézmény számára hasznosítható a program, amelyik szakmákhoz, mesterségekhez, mesterekhez, gazdálkodáshoz kapcsolódó gyűjteménnyel rendelkezik, és amelyet a történeti ismeretek, jó gyakorlatok, példák révén korszerű pedagógiai módszerekkel a szakismereti képzésben hasznosíthat.

Célcsoport

Szakgimnáziumok és szakközépiskolák tanulói. Hátrányos helyzetben élő, sajátos nevelési igényű fiatalok.

Milyen problémák, helyzetek megoldását segíti?

Szakgimnáziumok és szakközépiskolák tanulóinak elméleti és gyakorlati felkészítése. Minőségi szakmunka jelentőségének, előnyének megerősítése. A választott szakma iránti motiváció, hivatástudat fejlesztése. Szakmai-generációk (mesterek-tanítványok) közötti kapcsolat fejlesztése. Vállalkozás működtetése. Hiányszakmák népszerűsítése. Önálló életre való felkészülés. Olvasás-szövegértés. Információfeldolgozás. Szociális és állampolgári kompetenciák fejlesztése. Hatékony és önálló tanulás fejlesztése.

Erőforrásigény

Humánerőforrás: muzeológus, múzeumpedagógus. A partner iskolák vezetői, a tanulókat felkészítő és segítő pedagógusok. Helyi vállalkozók, szakemberek, iparosok, őstermelők. Múzeumi tárgyak, viseletek, kellékek. Az egyes témák feldolgozásához kapcsolódó eszközök és anyagok.

A projekt alkalmazott pedagógiai módszerei

Projektmódszer helyi kisiparosok bevonásával. Vállalkozási kompetencia fejlesztése. Bemutatás. Tapasztalatszerzés. Tanítás tárgyakkal. Kooperatív módszer. Szakmai tanulmányút.