belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

A kiadvány a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek című EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt A mi múzeumunk című múzeumi komponensének keretben jelent meg.

Adaptálható múzeumi mintaprojektek megismerése céljából tekintse meg a mintaprojekteket kidolgozó mintaprojektgazdákkal illetve a mintarprojekt megvalósításban közreműködőkkel készített videóinterjút is! 

Havasi Bálint múzeumigazgatóval és néhány résztvevő diákkal készült interjúrészlet 12:14 és 14:17 között látható

További információ az adott mintaprojektről itt olvasható.

Staféta füzetek 2. A mi városunk másképp! Kulturális termékfejlesztés – A Balatoni Múzeum mintaprojektje

A MÚZEUM ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÓK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉST MEGVALÓSÍTÓ MINTAPROJEKT

Minden olyan település muzeális intézménye számára adaptálható a mintaprojekt, ahol van kereslet a turizmus, a turisztikai/idegenforgalmi oktatás – vagy akár a településfejlesztés, városmarketing – generálta helytörténeti, városismereti programokra. A program a muzeális intézmények társadalmiasításához alkalmazható módszereket is kínál. A középiskolás diákok és a helyi közösség bevonásával kialakított séták segíthetik a helyi kapcsolatok építését, a helyi tradíciók megőrzését, a helyi identitás erősítését.

Kinek ajánljuk?

Bármely múzeum számára ajánlott a program, amely köznevelési intézménynyel együttműködve, középiskolás diákok számára kínál helytörténeti, lokálpatriotizmust fejlesztő, identitáserősítő múzeumpedagógiai foglalkozás-sorozatot, a tevékenységközpontú, feladatorientált tanulói tevékenységeket és a projektpedagógia módszerét alkalmazva. A programot irányító múzeumi munkatárstól elvárt a biztos helytörténeti tudás, a magas szintű digitális kompetencia, az online tartalmak, gyűjtemények, források ismerete és használata, a kutatásmódszertan ismerete és átadásának tapasztalata.

Célcsoport

Középiskolások (gimnáziumok, szakgimnáziumok, szakközépiskolák tanulói), kiemelten a vendéglátás, turizmus szakirányon tanuló diákok, valamint a vendéglátás, turizmus szakirányt végző felsőoktatási hallgatók.

Milyen problémák, helyzetek megoldását segíti?

Pályaorientáció, csoportmunka, osztálytársak közötti kapcsolatok építése. Anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció, beszédkészség fejlesztése, társas kompetenciák, interperszonális rugalmasság fejlesztése. Digitális kompetencia fejlesztése, digitális tartalmak megismerése, használata. A hatékony, önálló tanulás fejlesztése, tanulás tanulása, saját település megismerése, lokálpatriotizmus fejlesztése, identitás erősítése. Vállalkozói kompetencia fejlesztése azáltal, hogy az üzleti szemlélettel, a kereslet-kínálat rendszerével találkozhatnak a diákok. Idegenvezetési, városvezetési módszerek, etikett, protokoll gyakorlati megismerése, empátiafejlesztés.

Erőforrásigény

Eszközigény: diktafon, internetelérés, városi idegenvezetés kellékei

Humán erőforrás: múzeumi, illetve helytörténettel foglalkozó szakember, múzeumpedagógus, turisztikai szakértők, vállalkozói és marketing szakértők, gyakorlott idegenvezető, kommunikációs szakember

A projekt alkalmazott pedagógiai módszerei

Projektmódszer, kooperatív tanulás, tevékenység központú tanulás, önálló kutatás, csoportmunka, önálló tanulás kompetenciafejlesztés, feladatorientált tanulói tevékenység, kommunikációs készségek, technikák elsajátítását segítő módszerek, „storytelling” sétavezetési (idegenvezetési gyakorlat) gyakorlati módszer

A kiadvány ITT tölthető le.

Szerző: Havasi Bálint, Major Katalin 

Szakmai lektor: Káldy Mária

Szerkesztette: Boros Tünde

 

 

Mintaprojekt adatok

Megvalósító intézmény • Balatoni Múzeum, Keszthely

 

Együttműködő köznevelési intézmények • Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Vendéglátó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Keszthely • Vajda János Gimnázium, Keszthely Mentorált intézmény • Thúry György Múzeum, Nagykanizsa

Együttműködő felsőoktatási intézmény • Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely

Együttműködő egyéb intézmények • Festetics Kastély Könyvtár, Keszthely • TourInform Nagykanizsa, Nagykanizsa • Városi Séta Kft., Budapest

Mentorált intézmény • Thúry György Múzeum, Nagykanizsa

Mentorált intézmény által bevont köznevelési intézmény • Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Nagykanizsa

Megvalósítás ideje • 2017.10.02. – 2018.02.28.

Módszertani témakör: A modern múzeumi interpretáció módszertana