belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

A kiadvány a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek című EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt A mi múzeumunk című múzeumi komponensének keretben jelent meg.

Adaptálható múzeumi mintaprojektek megismerése céljából tekintse meg a mintaprojekteket kidolgozó mintaprojektgazdákkal illetve a mintarprojekt megvalósításban közreműködőkkel készített videóinterjút is! 

A mintaprojekt megvalósításában közreműködő Kodolányi Judit múzeumpedagógussal készült interjúrészlet  1:37 - 2:34 között látható.

További információ a mintaprojektről itt olvasható.

Staféta füzetek 20. Tiéd a gyűjtemény! – Digitalizált gyűjtemények a múzeumban – A Petőfi Irodalmi Múzeum mintaprojektje

DIGITALIZÁLT GYŰJTEMÉNYEK HASZNOSÍTÁSÁT TÁMOGATÓ MINTAPROJEKT

A mintaprojekt célja az volt, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeum virtuális kiállításkészítő felületének segítségével a középiskolás diákok önálló gyűjtő- és alkotómunkára kapjanak lehetőséget. A PIM, Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) gyűjteményének felhasználásával a résztvevők online tárlatokat hoztak létre, melynek során változatos helyzetekben ismerkedtek az irodalom és a múzeum világával. A projekt alapvetően az anyanyelvi kultúra és irodalom megismerését segíti, de emellett számos készséget és kompetenciát fejleszt, és lehetőséget biztosít a projektvezető pedagógusnak, hogy az általa a közösség szempontjából legfontosabbnak ítélt lehetőségeket használja ki benne. A digitális múzeumi élmény során a résztvevők megtapasztalhatják az esztétikai- és művészeti tudatosság és kifejezőkészség perspektíváit, a projekt és maga a létrejött felület használata támogatja a résztvevők felelős internethasználóvá válását és médiatudatosságának fejlődését.

Szerző: Kodolányi Judit

Szakmai lektor: Káldy Mária

Szerkesztő: Boros Tünde

 Staféta füzetek 20.  Tiéd a gyűjtemény! – Digitalizált gyűjtemények a múzeumban – A Petőfi Irodalmi Múzeum mintaprojektje

A kiadvány ITT tölthető le.

 

Kinek ajánljuk?

Digitális gyűjteménnyel rendelkező múzeumoknak ajánljuk a programot, akik megfelelő felkészültségű szakemberrel és infrastruktúrával rendelkeznek, és törekvésük a középiskolás korosztály aktív bevonásával a múzeum társadalmi bázisának fejlesztése.

Célcsoport

Középiskolás korosztály

Milyen problémák, helyzetek megoldását segíti?

Olvasási készség fejlesztése. Digitális kompetenciák, digitális eszköz- és felelős internethasználat fejlesztése. Médiatudatosság. Információszűrés, forrásérték és fontosságának meghatározása. Érdeklődésorientálás. Hatékony, önálló tanulás, anyanyelvi kommunikáció, esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség, valamint a kezdeményezőkészség fejlesztése. Középiskolások tevékeny bevonása a múzeum alakításába. Az Iskolai Közösségi Szolgálatban (IKSZ)résztvevők számának növelése, az önkéntes hálózat bővítése. A Múzeum társadalmiasítása.

Erőforrásigény

Humánerőforrás: A múzeum részéről elsősorban muzeológus, múzeumpedagógus és weboldalfejlesztő szakember. A köznevelési intézmény részéről fontos a diákokat jól ismerő, hiteles pedagógus, aki képes kitartó munkára motiválni a diákokat. Tanárszakos, pedagógiai vagy irodalmi érdeklődésű egyetemisták segíthetik a programot, akik tapasztalatokat gyűjthetnek a diákokkal való közös munka során, alkalmuk nyílik iskolai órák, foglalkozások megtartására, de akár sajátos területek megfigyelésére is. Digitális gyűjtemény. Számítógépek, internetes kapcsolat. Kommunikációs csatornák (e-mail, telefon, skype). Telefonok, mobilalkalmazások. Kamera, projektor.

A projekt alkalmazott pedagógiai módszerei

Projektmódszer, kooperatív tevékenység. Beszélgetés, frontális előadás, csoportmunka, (csoportos gyűjtőmunka) pármunka, egyéni munka, megbeszélés, feladatok értékelése, alkotó– és szövegfeldolgozó munka, vázlat vagy ágrajz készítése.

 

Projektadatok

Megvalósító intézmény • Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest

Együttműködő köznevelési intézmények • Eötvös József Gimnázium, Budapest • Jedlik Ányos Gimnázium, Budapest

Együttműködő felsőoktatási intézmény • Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest

Mentorált intézmény • Kassák Múzeum, Budapest

Megvalósítás ideje • 2017. szeptember 1. - 2018. március 5.

Módszertani témakörök 1. Digitális gyűjtemények oktatási hasznosítása 2. Miénk a múzeum?! A múzeumok önkéntes és IKSZ menedzsmentje