belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

A kiadvány a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek című EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt A mi múzeumunk című múzeumi komponensének keretben jelent meg.

Adaptálható múzeumi mintaprojektek megismerése céljából tekintse meg a mintaprojekteket kidolgozó mintaprojektgazdákkal illetve a mintarprojekt megvalósításban közreműködőkkel készített videóinterjút is! 

A szerzővel, Czékmány Annával készült interjúrészlet 8:12 - 8:53 között látható.

További információ a mintaprojektről itt olvasható.

Staféta füzetek 8. Ki vagyok én? Én mondom meg! – A Petőfi Irodalmi Múzeum mintaprojektje

A Kalyi Jag Roma iskolával együttműködésben lezajlott mintaprojekt elsődleges és rövidtávon megvalósuló célja volt, hogy a kiválasztott diákok három, különböző művészeti módszerekkel dolgozó csoportba (kreatív írás és olvasás, képzőművészet, performatív művészetek) osztva felkészüljenek egy, a saját identitásuk problémakörére alapozott közösségi kiállítás létrehozására. A program jó példa arra is, hogy egy múzeum miként tud lehetőséget biztosítani a leginkább érintett diákok számára, hogy a múzeumot, mint megmutatkozásuk terét használják, mely támogathatja önértékelésüket, segítheti egészségesebb

Szerző: Czékmány Anna

Szakmai lektor: Káldy Mária

Szerkesztette: Boros Tünde

A kiadvány ITT tölthető le.

Kinek ajánljuk?

Művészeti és/vagy irodalmi gyűjteményekkel rendelkező múzeumok számára ajánlott a program, ahol megfelelő pedagógiai, pszichológiai, művészetterápia, drámapedagógia alkalmazásában felkészült és tapasztalt szakemberek állnak a múzeum mellett. Az előzetesen részleteiben kidolgozott pedagógiai programmal segítik egy múzeumpedagógiai programsorozat megvalósítását, melyben lehetőség nyílik arra, hogy az önazonosságát kereső, identitáskrízist megélő serdülő korosztály megtalálja helyét a világban.

Célcsoport

Középiskolás, jellemzően második esély iskolába járó, 16 és 22 év közötti fiatalok.

Milyen problémák, helyzetek megoldását segíti?

Serdülő korosztály érzelmi függetlenedése. Felnőtt társadalmi szerep kialakítása. Új viselkedési formák, szerepek, tevékenységek kialakításának támogatása. Korai iskolaelhagyás csökkentése. Az etnikai vagy anyagi helyzetből eredően társadalmilag hátrányos helyzetű csoportok cselekvési lehetőségeinek realizálása annak kezelésére múzeumi eszközökkel. Szabályrendszer megismerése, értelmezése.

Erőforrásigény

Személyes érintettségű, szakmailag felkészült, a korosztályt és sajátos problémáikat értő és kezelni tudó kompetenciákkal rendelkező csoportvezetők. A sokszínű fejlesztő csapatban helyet kapó képzőművész, dramaturg, filmrendező, író, illetve múzeumpedagógus, felsőoktatási hallgatók. Optimális esetben civil szervezet, közoktatási intézmény, valamint múzeum hármas kooperációjában valósulhat meg a program. A foglalkozásokhoz, illetve a kiállítás rendezéséhez szükséges eszközök, anyagok.

A projekt alkalmazott pedagógiai módszerei

Heti rendszerességgel, órarendbe épített csoportosan végzett feladatok. Projektmódszer. Egyéni kreatív feladatmegoldások. Társművészeti módszerek alkalmazása. Performatív művészetek módszere. Szerepjáték, mesedramatizálás. Kreatív írás és olvasás.

A kiadvány ITT tölthető le.

Projekt adatok

Megvalósító intézmény • Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest

Együttműködő köznevelési intézmény • Kalyi Jag Roma Nemzetiségi Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Felnőttoktatási Intézmény, Budapest Együttműködő felsőoktatási intézmény • Színház- és Filmművészeti Egyetem 

Együttműködő felsőoktatási intézmény • Színház- és Filmművészeti Egyetem

Együttműködő egyéb szervezet: • Káva Kulturális Műhely

Mentorált intézmény • A Magyar Nyelv Múzeuma, Sátoraljaújhely

Megvalósítás ideje • 2017. szeptember 1. - 2018. február 28.

Módszertani témakörök

1. Múzeumok felkészítése a társadalmilag hátrányos helyzetű csoportok kompetenciafejlesztésére

2. A modern múzeumi interpretáció módszertana