belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Mintaprojektek az ismeretátadásért

Staféta füzetek 5. Kulturális játszóterek – Szent István Király Múzeum mintaprojektje

Célcsoport: Óvodás korosztály

Témakör: a modern múzeumi interpretáció módszertana – gyűjtemények pedagógiai hasznosíthatósága, digitalizált gyűjtemények oktatási haszna, érzékszervi élmények, mese, játék

Azon játékgyűjteménnyel rendelkező muzeális intézmény számára ajánljuk a mintaprojekt adaptálását, amelyek olyan múzeumpedagógiai programot és terméket szeretnének kidolgozni, amely a játék mint kiállítási téma felhasználásával  az óvodás korosztály sajátos igényeinek kielégítésére, és a múzeumlátogatói attitűd megalapozására alkalmas, továbbá szeretnének hangsúlyt fektetni az óvodapedagógus hallgatók közvetlen múzeumi érzékenyítésére.

 

 

tovább
 → 


Staféta füzetek 9. Építs közösséget! Közösségi élmény és múzeumi interpretáció

Célcsoport: általános iskola felső tagozat, középiskola, hátrányos helyzetű diákok, többféle kompetencia-területen fejlesztést igénylő diákok

Témakörök:
1. A modern múzeumi interpretáció módszertana
2. A múzeumok felkészítése a társadalmilag hátrányos helyzetű csoportok kompetenciáinak fejlesztésére

Bármely múzeumtípus számára ajánlott a program, akik nyitottak a középiskolás korosztály felé, hogy hosszútávú együttműködés keretében, a múzeum iránt elfogadó közösséget építsenek, hogy befogadhatóbbá tegyék e korosztály számára a múzeumi értékközvetítést. Ajánlott azoknak, akik alapfokon értenek a filmkészítés technikájához, és vállalkoznak fiatalok felkészítésére, kiállításértelmező oktatófilmek készítésére. Ajánlott azoknak, akiknek múzeumi eszköztárában kiemelt helyet kap a fiatal korosztály kreativitásának fejlesztése.

tovább
 →