belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Színházi kalandjáték tesztelése Százhalombattán – avagy Szabadítsuk ki a régészt!

november 5.

12:40 – 12:50 ELŐRE A MÚLTBA / Digitális kalandjáték tervezése örökségi helyszínekre
Tóth Zsuzsa, múzeumpedagógus, „Matrica” Múzeum és Régészeti Park, Százhalombatta
és Berecz Zsuzsa, Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete

A Journey to the Beginnings az Európai Unió Kreatív Európa programja által támogatott együttműködés, melynek keretében kulturális örökséggel foglalkozó szakemberek, művészek és technológiafejlesztők dolgozzák fel a Duna-menti őskori civilizációk örökségét. A másfél éves együttműködés eredményeként Duna-menti régészeti parkokra és múzeumokra szabott színházi kalandjáték, valamint ezt továbbgondoló digitális applikáció jön létre. A játékot a Pro Progressione nevű kulturális szervezet által felkért művészek és technológiafejlesztők alakítják ki, a Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete (KÖME) pedig szakmai partnerként kíséri és véleményezi a projektet, leendő felhasználók, érdeklődők és különféle szakemberek bevonásával.

Az Előre a múltba című projekt további partnerei: Muzeul Regiunii Porţilor de Fier (Románia), Muzej vučedolske kulture (Horvátország), Lepenski Vir (Szerbia), „Matrica” Múzeum és Régészeti Park (Magyarország), University of Southampton (Egyesült Királyság), NOVENA d.o.o. (Horvátország)

2018. október 24–26. között három napon keresztül formabontó színházi kalandjáték helyszíne volt a százhalombattai Régészeti Park. Rekonstruált bronzkori épületekben, fás-bokros környezetben izgalmas eseménynek és az azt követő megbeszéléseknek lehettek részesei egy-egy napon magyar, horvát, román és szerb örökségvédelmi szakemberek, egyetemi hallgatók, hazai múzeumpedagógusok és pedagógusok.

Színházi kalandjáték tesztelése Százhalombattán – avagy Szabadítsuk ki a régészt! Színházi kalandjáték tesztelése Százhalombattán – avagy Szabadítsuk ki a régészt!

Fotók: Petrányi Barna - Elemzés; Megbeszélés

Egy nemzetközi együttműködésben folyó kísérleti tevékenység, örökségvédelmi helyszín alternatív bemutatására kidolgozott program tesztelése volt az a „színházi kalandjáték”, amely a KÖME és a Pro Progressione szervezésében, színészek közreműködésével zajlott. A játék forgatókönyvét Zágoni Balázs, A gömb című ifjúsági kalandregény és a Barni-sorozat szerzője írta. A „Matrica” Múzeum a játék előkészítésében segítséget nyújtott a tudományos alapok és hitelesség biztosításával úgy, hogy az alkotók megismerhették a bronzkori lelőhelyet és az ott folyó ásatást, feltérképezhették a rekonstruált épített és természeti környezetet biztosító helyszínt, írásos és szóbeli ismeretanyagot kaptak a Múzeum régészeitől, és használhatták a szereplők a múzeumi tárgymásolatokat és viseletmásolatokat.

Színházi kalandjáték tesztelése Százhalombattán – avagy Szabadítsuk ki a régészt!

Fotó: T. Németh Gabriella - Bronzkori viselet részletei

A látogatók a kalandjáték során egy fiktív történetbe léphettek be. A történet szerint a helyi idei ásatásokon izgalmas régészeti leletek kerültek elő, amelyeket egy program meghívója szerint a vezető régész mutatott volna be előre meghirdetett időpontban. A látogatók kis csoportokban érkeztek a bemutató helyszínére, egy ásatási sátorba. Itt azonban a vezető régész helyett valaki mást, egy másik régészt találtak …

Hamar kiderült, hogy a két főszereplő régész már többször tett kirándulást a bronzkorba. Valami történt, amiért a látogatóknak keresőútra kellett indulniuk szintén a bronzkorba. Ezt az utat játszották végig a színészek és a bevont résztvevők. A bronzkori emberek egyszerű, rövid szavakkal beszéltek, testbeszéddel, gesztusokkal, arcjátékkal kommunikáltak az utazókkal.

Színházi kalandjáték tesztelése Százhalombattán – avagy Szabadítsuk ki a régészt!

Fotó: T. Németh Gabriella - A kommunikáció

A kalandjáték során a résztvevők szaglására, ízlelésére, lelkére és eszére is hatott az a sokféle impulzus, amivel régészmentő útjukon találkoztak. A játékosok a színészekkel kis agyagedényt formáztak, agyaggolyót gyúrtak, majd közös gyapjúfonatot is alkottak. A kalandjáték technikusai hatásos dimenzióátlépő gépet, sok izgalmas lokális hangforrást, speciális fényeffektusokat terveztek és valósítottak meg a kalandjáték különböző pontjain.

Színházi kalandjáték tesztelése Százhalombattán – avagy Szabadítsuk ki a régészt!

Fotó: Petrányi Barna - Időgép

A kalandjáték tesztelésének mindhárom napján alkalom adódott a célok és a tapasztalatok megosztására. A harmadik napon magyar múzeumpedagógus szakemberek, játékfejlesztők, turisztikai szakember és pedagógusok elemezték nagy alapossággal a játékot, annak tartalmát, megvalósítását, látványát.

Színházi kalandjáték tesztelése Százhalombattán – avagy Szabadítsuk ki a régészt!

Fotó: T. Németh Gabriella - Szereplők

Ez az elemző munka nagy segítséget jelent a projekt alkotóinak. Az elemzés első lépéseként a szakemberek közös szempontrendszert alakítottak ki a sajátos műfajú, színházi élmény és kalandjáték összekapcsolásával valóra váló múzeumi program vizsgálatára. A szempontok az élő történelmi és digitális adaptációra, a kalandjáték kontextusára (mit, miért, kinek, hogyan) és a megvalósítani kívánt vagy megvalósítható pedagógiai célokra vonatkoztak. Ezt a munkát követte majd a játékban való részvétel, utána került sor az értékelésre, véleményezésre.

Színházi kalandjáték tesztelése Százhalombattán – avagy Szabadítsuk ki a régészt!

Fotó: T. Németh Gabriella - Műhelymunka

Mindenki kiemelte a szempontok között is a bevonódást, a többször előforduló élményszerzést és annak fontosságát. Élményt nyújtott például a fantasztikus és hiteles színészi teljesítmény, a sok bírálatot kapott és nagy vitát kavaró különös nyelv, az aktivizáló helyszínek.

Színházi kalandjáték tesztelése Százhalombattán – avagy Szabadítsuk ki a régészt!

Fotó: T. Németh Gabriella - Bronzkori agyagos asszony

A szakemberek módszertani ajánlásokat fogalmaztak meg. Ilyen volt többek között a célok és célcsoport jobb meghatározása, a környezethez való még nagyobb fokú alkalmazkodás, csoportmunkában kooperatív – egyéni és közös megoldást is igénylő – feladatok alkalmazása. Felmerültek rendezvényszervezési kérdések is, melyek a meghirdetésre, a várakozó látogatók elhelyezkedésére, mozgására, a játék időtartamára vonatkoztak. Érdekes dilemmája volt a megbeszélésnek egyrészt az „igazi” régész személye a játékban, hiszen hiteles szereplő, de nem biztos, hogy tud a „látogatók nyelvén”, másrészt a játék dramaturgiája és strukturáltsága, mert a szigorúan meghatározott útvonal, feladatsor nem adott szabadságot, döntési lehetőséget a játékosoknak.

Színházi kalandjáték tesztelése Százhalombattán – avagy Szabadítsuk ki a régészt!

Fotó: Petrányi Barna - Varázsló

A konstruktív szakmai nap eredményei segítséget nyújtanak a kalandjáték fejlesztésének következő nagy fázisában, az applikáció létrehozásában, a játék „életben tartásában” és az intézményi programkínálatba való felhasználásában, illetve a külföldi helyszínekre való alkalmazásában. A vita tanulsága volt: író, színházi szakember, múzeumi szakemberek, pedagógusok és a helyi intézmény intenzív, folyamatos együttműködése szükséges a minden szempontnak megfelelő kialakításban.

A „Matrica” Múzeum szakemberei, munkatársai nagy érdeklődéssel, lelkesen vettek részt a kalandjáték különböző fázisaiban. Örömünkre szolgál, hogy részesei lehettünk egy izgalmas játéknak, egy a digitális technikákat is használó őskori kirándulásnak. Reméljük, hogy a mi részvételünk is hozzájárul, hogy a közeli jövőben örökségvédelmi helyszínek új típusú bemutatását szolgáló digitális applikáció születhessen meg.

Tóth Zsuzsanna – T. Németh Gabriella