belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Delfi jövő- és trendkutatás a múzeumi, könyvtári és közművelődési területen

Delfi jövő- és trendkutatás a múzeumi, könyvtári és közművelődési területen

Szerkesztette: Ponyi László

A kiadvány online verziója itt tölthető le.

Jelen kutatásunk több módszerrel vizsgálta a kulturális közösségfejlesztés, a közművelődés, a múzeum- és a könyvtárügy jövőbeli várható trendjeit. Célunk volt a kulturális közösségfejlesztés, a közművelődés, a múzeum és a könyvtár területeihez kapcsolódóan a jövőbeli várható szakmai trendek kutatása hazai és európai szinten, a statisztikai tendenciák felvázolása, döntéshozói és szakértői interjúk, jövőkutatási eredmények adaptálása. A három időbeli körös megkérdezés 2017. október 1. és 2018. június 30. között zajlott le. A kutatásban 62 magyar és 33 külföldi szakértő vett részt. A kiválasztott szereplők gyakorló kulturális szolgáltató intézmények szakemberei voltak.

A „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” projekt részeként a felhasználásra kiválasztott kutatási módszer egyik megkövetelt tulajdonsága az volt, hogy alkalmas legyen előre jelezni a valószínűleg bekövetkező trendek formálódását a közművelődés, a múzeumok és a könyvtárak területén

Impresszum

Felelős kiadó: Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ; NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.; Országos Széchényi Könyvtár; Budapest, 2019.

A kutatás megvalósítója a Kodolányi János Főiskola a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” az EFOP-1.3.1-15-2016-00001 projekt konzorciuma megbízásából.

A kiadvány megjelenésében közreműködtek a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. és az Országos Széchényi Könyvtár Cselekvő közösségek projekt szakmai vezetői kutató-fejlesztő csoportjai.

A szakmai vezetők és a kutatócsoportok tagjai:
Kodolányi János Főiskola: Schattmann Ágnes, Csorba Renáta, Glavanovics Andrea, Karnausz Terézia, Tanyi Éva, Gimesy Miklós, Koudela Pál, Tóth János, Legindi Zoltán, Mócz Dóra, Hervainé Szabó Gyöngyvér, Szabó Péter
NMI Művelődési Intézet Nkft.: Beke Márton, Dóri Éva, Ponyi László, Kuthy-Megyesi Judit, Kondor Zsuzsa, Sólyom Barbara, Juhász-Nagy Ibolya
Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ: Arapovics Mária, Szu Annamária, Molnárné Németh Lilla
Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet: Fehér Miklós, Gulyás Enikő, Giczi András Béla, Tóth Máté, Bódog András

Szerkesztette | NMI Művelődési Intézet Nkft. Cselekvő közösségek projekt kutatófejlesztő csoportja

Lektorálta: Sári Mihály

ISBN 978-615-5123-71-9
online ISBN 978-615-5123-72-6

Tördelés, Borító grafika (Marafkó Bence sorozattervei alapján): Király Zoltán
Nyomdai munka: CC Printring Kft.
Felelős vezető: Könczey Áron

A projekt kedvezményezettje a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, konzorciumvezető, valamint konzorciumi partnerei: az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.; és az Országos Széchényi Könyvtár

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg 2016.09.16. és 2019.09.15. között.